Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Får jag ordna fest? Vem får jag träffa? Vi svarar på frågor om de möjliga begränsningarna i rörelsefriheten

Från 2021
Uppdaterad 26.03.2021 19:35.
Henkilöitä kauppakeskuksessa.
Bildtext Vem får man träffa, hur och var?
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Hur skulle din vardag se ut om regeringens lagförslag om begränsningar av rörelsefriheten trädde i kraft? Här har vi svarat på några frågor om vad du får göra och vad du inte får göra.

Begränsningarna skulle enligt lagförslaget gälla i huvudstadsregionen och i Åbo.

Fritid och utomhusaktiviteter

Vem får träffas inomhus eller i hemmen?

I huvudsak får man träffa de man bor med. Utöver det kan personer i etablerade relationer som inte bor i samma hushåll träffas. Man får ta hand om äldre eller funktionsvarierade personer.

Är det förbjudet att ha fest?

Enligt lagen skulle det inte vara förbjudet att bjuda till fest eller besöka någon, men personer utanför ditt hushåll – så som vänner eller släktingar – skulle inte få komma. Du får festa med personer i ditt hushåll i stället.

Får man resa till hyrstugor i Lappland eller andra ställen i Finland?

Du får bara resa till din egen stuga eller fritidsbostad som du antingen äger eller har hyrt en längre tid. En vecka räknas inte som en lång tid. Och du får bara besöka sommarstugan med personer i ditt hushåll.

Hur definierar man en “egen” sommarstuga? Kommer det att kontrolleras i fastighetsregistret eller kan man åka till en familjeägd stuga?

Enligt lagförslaget är det tillåtet att röra sig för att förflytta sig till en fritidsbostad som man själv eller en annan person som hör till samma hushåll äger eller permanent förfogar över eller använder, om det är nödvändigt.

Man måste alltså antingen äga stugan själv eller ha rätt att förfoga eller använda den.

Vem får jag vistas med utomhus, och var?

Personer från samma hushåll får vistas tillsammans. Det är också tillåtet att vistas utomhus med två utomstående personer – det är alltså okej för tre personer att träffas. Då ska man försöka att hålla säkerhetsavstånd.

Man ska hålla sig inom området där begränsningarna gäller.

Min dagliga löprunda är delvis på grannkommunens sida. Kan jag ändå springa som normalt, eller borde jag undvika att korsa kommungränsen?

Det är tillåtet att vistas utomhus i rekreationssyfte, men bara inom området där begränsningarna är i kraft. Man får inte lämna området där lagen tillämpas för att motionera. Löprundan måste alltså planeras om i detta fall.

Trädgårdssäsongen har börjat. Får man gå till en trädgårdsaffär för att skaffa planteringsredskap?

Man får röra sig på grund av service och underhåll av en byggnad eller en fastighet som ägs eller innehas av personen.

Paragrafen kan tolkas så, att service och underhåll av en fastighet man äger är tillåtna. För att sköta en trädgård kan det anses nödvändigt att plantera växter.

Är det okej att ta en taxi till tågstationen och hoppa på tåget någon annanstans?

Du får inte resa utanför gränserna för de områden där begränsningarna gäller. Du får inte semestra på till exempel hotell. Du får åka till sommarstugan eller en fritidsbostad.

Finländska medborgare får alltid komma in i landet och resa utomlands. Utlänningar får bara komma till Finland av vägande skäl, men de får lämna landet.

Får jag skjutsa vänner i min bil om vi ska gå på promenad tillsammans?

Undvik att ta dig till platser för att gå på promenad om du inte till exempel kan hålla säkerhetsavstånd under resan. Rör dig inte utanför området där begränsningarna gäller.

Kan man besöka religiösa samfund?

Du får bara besöka religiösa samfund i privatärenden, som själavård där du ensam träffar någon anställd.

Får man ordna en dopfest hemma?

Lagförslaget nämner inga sådana undantag som skulle tillåta religiösa evenemang.

Får man delta i en hundträningskurs för valpar?

Enligt förslaget är det tillåtet att röra sig för att sköta djur som personen ansvarar för.

Lagstiftningen förutsätter att de som är ansvariga för det djur som sköts om ser till att djuren skyddas och främjar djurens välbefinnande. Därmed kan det anses tillåtet att delta i en träningskurs.

Får man slutföra en redan påbörjad bilskola?

Enligt lagförslaget får man röra sig på grund av besök hos myndigheter som kräver personlig närvaro.

Bilskola kan anses vara besök hos myndigheter som kräver personlig närvaro, då körkort kan vara nödvändigt för många till exempel på grund av jobb eller värnplikten.

Ihmisiä alkossa ostoksilla.
Bildtext Får man besöka Alko?
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Uppköp och ärenden

Får jag gå till Alko?

Alkoholdrycker anses vara livsmedel, så, ja – det får du.

Får jag köpa cigaretter i kiosken, smink i affären eller växter i växtbutiken?

Cigaretter, kosmetiska produkter och växter anses inte vara livsmedel eller nödvändigheter. Men du kan köpa dem i mataffärer där de också säljs.

Får jag gå till frissan eller skönhetssalongen?

Hårklippning, manikyr och ansiktsvård är inte nödvändigheter, så nej.

Får jag plocka upp hämtmat från restauranger eller måste jag beställa hem maten?

Du får hämta mat som du beställer i förväg. Det är också möjligt att beställa mat hem eftersom matbuden utför sitt arbete. Och det är tillåtet.

Om en hushållsapparat eller en del av den går sönder, kan man köpa en ny eller delar från en järnaffär?

Du får besöka järnaffären om en nödvändig apparat har gått sönder eller behöver en ny del, och om du inte kan skjuta upp det tills senare.

Kan man gå över kommungränsen och handla i en butik i grannkommunen, eller måste man göra sina uppköp i hemkommunen även om den skulle ligga längre bort?

Enligt lagförslaget får man avlägsna sig från området på grund av anskaffande av livsmedel, mat, läkemedel, bränsle eller andra förnödenheter som till sin betydelse är jämförbara med dessa och som är nödvändiga med tanke på det personliga livet.

Det är öppet för tolkning om en kortare butiksresa kan anses vara nödvändig. Om det är fråga om en äldre person som rör sig på cykel kan det tänkas vara det. Men om man vill vara på den säkra sidan ska man handla i en butik i hemkommunen.

Får jag låna böcker på biblioteket om de har med studier att göra, eller om de inte har det?

Enligt förslaget får man röra sig om det är nödvändigt på grund av deltagande i undervisning eller i inträdes-, urvals- och lämplighetsprov. Utlåning av böcker för studieändamål är alltså tillåtet, i övrigt inte.

Får man hjälpa till med en kompis flytt?

I undantagen nämns inte att det vore tillåtet att hjälpa någon som inte tillhör samma hushåll med sådant som att flytta.

Hur definierar man hurdant munskydd man måste använda? Måste det uppfylla vissa kriterier? Räcker ett munskydd av tyg? Om man inte har något munskydd, räcker det med en scarf runt ansiktet?

Enligt lagförslaget ska man använda munskydd eller andningsskydd som täcker mun och näsa inomhus i lokaler som öppna för allmänheten och i färdmedel där andra än personer som hör till samma hushåll närvarar.

Det finns många olika slags munskydd och ansiktsskydd. I lagförslaget definieras inte hurdana munskydd man ska använda, utan huvudsaken är att skyddet täcker både mun och näsa.

Hur effektiva munskydden är beror delvis på att så många som möjligt använder dem på rätt sätt.

En pojke står på en asfalterad plan med ryggen mot kameran.
Bildtext Trettonåringar och yngre (födda 2008 eller senare) får röra sig och leka utomhus med andra barn.
Bild: Silja Viitala / Yle

Barn och närstående

Trettonåringar och yngre (födda 2008 eller senare) får röra sig och leka utomhus med andra barn. Barn får också röra sig utomhus om det är hobbyrelaterat.

En vårdnadshavare, ett äldre syskon eller någon annan relevant person kan övervaka barnen och ta i beaktande säkerhetsavstånd.

Får skilsmässobarn resa mellan kommuner eller hem för att träffa sina föräldrar?

Barn får röra sig mellan hem enligt överenskommelse, till exempel varannan vecka.

En vuxen som bor med barnet får eskortera hen till ett annat hem eller bostad utan att begränsningarna i rörelsefriheten gäller.

Vem räknas som närstående? Vem är det som får ta hand om andra och delta i begravningar?

Det är alltid tillåtet att hjälpa och stödja barn. Om någon nära släkting blir sjuk får man hjälpa den. Också mor- och farföräldrar får ta hand om sina barnbarn.

Man behöver inte vara släkt med någon för att ta hand om den. Det kan handla om till exempel en vän eller en granne.

Det är tillåtet att ordna och delta i begravningar.

En ensam man inne i en metrovagn som i övrigt är tom.
Bild: Silja Viitala / Yle

Egendom

Är det okej att upprätthålla en fastighet, byggnad eller bil?

Det är möjligt att besöka fastighet eller byggnad på en annan plats. Byggnader, fordon, och liknande föremål får servas eller repareras.

Får man flytta då begränsningarna är i kraft?

Att flytta inom din egen ort eller till en annan ort är tillåtet. Det är oklart om kompisar eller släktingar får hjälpa till med flytten. Att anställa flytthjälp är tillåtet eftersom det handlar om arbete.

Artikeln är en översättning av Etsimme vastauksia liikkumisrajoitusten herättämiin kysymyksiin: Onko juhlat nyt kielletty, ketä saa tavata ja auttaa, voiko lähteä vuokramökille? av Terhi Toivonen och Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia liikkumisrajoituksista – miten käy pihatöiden, kastejuhlien ja kunnanrajat ylittävien juoksulenkkien? av Clarissa Jäärni och Veikko Eromäki. Översättningen har gjorts av Belén Weckström och Sara Sundman.

Artikeln uppdaterades 26.3.2021 klockan 10.40 med en precisering att begränsningarna skulle gälla i huvudstadsregionen och i Åbo.

Artikeln kompletterades 26.3 klockan 18.35 med nya frågor.

Diskussion om artikeln