Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Haddom skolhus räddades inte av nämnden: “Vi var slutligen enhälliga om att inte renovera”

Från 2021
Uppdaterad 26.03.2021 11:08.
Haddom skolas hula träbyggnad.
Bildtext Haddom skola har varit hotad i flera repriser, men fram tills nu har den räddats.
Bild: Yle/ Heini Rautoma

Haddom skola i Lovisa var på tapeten på torsdag kväll då näringslivs- och infrastrukturnämnden tog ställning till om skolan ska renoveras eller inte. Ett förslag om att skjuta upp mötet röstades ner.

Nämnden för näringsliv och infrastruktur fattade beslut om att inte renovera skolhuset. Nu ska de olika alternativen, som till exempel en flytt till Kuggom daghems gamla hus, utredas och ärendet förs över till bildningsväsendet.

- Vi har inte råd att ha skolan i gång mera, säger Roger Turku (SFP), ordförande för näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa.

Frågan om Haddom skolas framtid har väckt en hel del debatt, också bland politikerna i Lovisa.

Den person som hade gjort undersökningen av skolan för stadens del närvarade på nämndens möte.

- Alla nämndmedlemmar var på plats och ärendet diskuterades fram och tillbaka, berättar Turku.

"Personen har gjort motsvarande utredningar"

Nämndmedlemmarna diskuterade bland annat vilken erfarenhet den som har gjort bedömningen av skolans skick har.

- Personen har gjort motsvarande utredningar sedan 2008, vilket tryggade mångas antaganden, berättar Turku.

Ett förslag om att ajournera mötet dök upp, och eftersom förslaget fick understöd gick det till omröstning. Med rösterna 7-2 beslöt nämnden ändå att fortsätta mötet.

- Det blev sedan ett enhälligt beslut om att vi inte renoverar, konstaterar Turku.

Vad händer nu: Ska skolan rivas eller säljas?

- Det har jag inte ett svar på, men skolan går säkert till försäljning. Kanske kan det bli en ateljé, spekulerar Turku.

Klart är i alla fall att nämndbeslutet betyder att Haddom skola troligen flyttar ut ur sitt nuvarande hus. Eleverna har sedan hösten 2020 fått undervisning i baracker i centrum av Lovisa.

Oklart var eleverna ska placeras

Nu får nämnden för fostran och bildning ta ställning till var eleverna placeras.

- Även om vi hade gått in för en renovering så hade skolan i Haddom varit ur bruk under cirka två års tid, så nämnden hade ändå fått ta ställning till var eleverna ska gå i skola under renoveringstiden, säger Roger Turku.

Frågan är alltså nu var Haddom skolas elever ska finnas i framtiden.

- Sävträsk skola eller Generalshagens skola är möjliga alternativ, men jag vågar inte säga vilka alla alternativ som finns.

Fullmäktiges ordförande hade hoppats på bordläggning

Fullmäktiges ordförande Otto Andersson (SFP) anser att näringslivs- och infrastrukturnämnden borde ha bordlagt ärendet om Haddom skola.

- Beslutet fattades på nämndnivå och kommer att ha ganska långtgående konsekvenser för den fortsatta processen. Det skulle ha varit bra om fullmäktigegrupperna hade hunnit föra en bredare politisk diskussion först.

Han ser också att det skulle ha varit bra om näringslivs- och infrastrukturnämnden hade haft alla befintliga alternativ för Haddom skolas elever på bordet redan i det här skedet.

Därför borde nämnden för fostran och bildning ha fått ge ett utlåtande.

- Skolan är inte bara ett hus, utan det handlar om elever, lärare och föräldrar, och hela samhället där omkring.

Fullmäktige har bevarat skolan två gånger

Otto Andersson anser att alternativet att flytta eleverna till Kuggom gamla daghem borde utredas i första hand.

- Det är också något föräldrarna och Pro Haddom-föreningen har lyft upp.

Han påpekar att fullmäktige har fattat två klara beslut om att bevara Haddom skola under den här valperioden.

- Om skolan inte kan vara i den nuvarande byggnaden så måste vi aktivt hitta lösningar för att de ska kunna vara i någon annan byggnad inom skolans gamla elevupptagningsområde.

Artikeln uppdaterad kl. 10.40. Roger Turku har preciserat sina uttalanden från torsdag kväll. Utgående från dem kunde man tro att det är klart att Haddom skola stängs - men nämndens beslut inkluderade också en mening om att alla alternativ ska utredas och att ärendet överförs till bildningsväsendet.

Artikeln uppdaterad kl. 11.08 med Otto Anderssons kommentarer.

Diskussion om artikeln