Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kulturhuset Grand i Borgå söker vägar ur den ekonomiska krisen – stadens kulturbidrag kan bli räddningen

Från 2021
Kulturhuset Grand
Bildtext Kulturhuset Grand i Borgå är stadens svenska rum.
Bild: Yle/Stefan Härus

Det är inte bara coronaepidemin som får kultursektorn på knä. I Borgå får kulturhuset Grand betydligt mindre ekonomiskt understöd av Svenska kulturfonden än man brukar få.

Verksamhetsledare Nadina Vihinen säger att det årliga understödet brukar vara cirka 40 000–50 000 euro.

För i år hade man ansökt om att få 60 000 euro. Det som Svenska kulturfonden beviljade är 20 000.

– Det kom som en kalldusch för oss och det kommer att få avsevärda följder eftersom det handlar om ett så stort bortfall - i synnerhet som vi inte nu kan kompensera med egen försäljning av möteslokaler eller evenemang, säger verksamhetsledare Nadina Vihinen.

Det som Vihinen nu behöver göra är att diskutera situationen tillsammans med den nya styrelse som Kulturföreningen Grand rf. valde vid sitt årsmöte den 23 mars.

Ett ben är brutet

Normalt har kulturhuset Grand två stadiga ben som verksamheten vilar på. Dels handlar det om den egna försäljningen, dels de ekonomiska stöd som olika fonder och stiftelser beviljar.

– Normala år är förhållandet mellan de här “benen” fifty-fifty, det vill säga vår egen verksamhet bär ganska långt, men nu är det ena benet brutet eftersom vi på ett helt år inte har haft försäljning och egen verksamhet. Därför är det extremt otrevligt med en kalldusch som det här, säger Vihinen.

Att Svenska kulturfonden har skurit ner i bidragen kan Nadina Vihinen förstå, men det kunde ha skett med en viss framförhållning.

– Om vi hade fört en dialog tidigare hade vi kunnat förbereda oss, säger Vihinen.

Det kom som en kalldusch för oss och det kommer att få avsevärda följder eftersom det handlar om ett så stort bortfall.

Verksamhetsledare Nadina Vihinen
Kulturhuset Grands verksamhetsledare Nadina Vihinen
Bildtext Verksamhetsledare Nadina Vihinen säger att verksamheten nu haltar eftersom det ena benet är brutet - coronaepidemin inte att förglömma.
Bild: Yle/Stefan Härus

Förstår nedskärningen men inte tidpunkten

I tidningen Östnyland (26.3) säger Svenska kulturfondens vd Sören Lillkung att kulturhuset Grands verksamhet stampar på ställe och att det delvis är orsaken till beskuret understöd.

– Nog kan jag förstå det. Vår verksamhet är brokig vilket kan resultera i att vi inte är tillräckligt bra på att marknadsföra oss och föra fram hur bred vår verksamhet egentligen är. Här måste vi bli bättre, även om vi de senaste åren skärpt oss, säger Vihinen.

Som exempel på den omfattande och mångfacetterade verksamheten nämner Vihinen trubadurtävlingen, kulturcaféet, utställningsverksamheten, barnkultur av olika slag och så vidare.

– Vi har tagit många steg framåt de senaste åren - det här som ett led i önskemålet att vi bör bli mera utåtriktade och producera mera själva, men att få oss till det genom en dylik åtgärd kan jag i och för sig förstå, men inte att det behövde ske just det här krisåret, säger Vihinen.

Kanske vi på något sätt borde ha reagerat. Å andra sidan har vi haft ett gott samarbete genom åren, så vi kunde helt enkelt inte tänka oss ett nytt läge.

Ordförande Timo Rajakaltio
Jeanette Bäckström och Timo Rajakaltio i studion
Bildtext Timo Rajakaltio anar två orsaker: Fastighetsägarbytet och sättet som kulturhuset arbetar på.
Bild: pia abrahamsson

Två underliggande orsaker

Kulturföreningen Grand rf:s nyss återvalda långvariga ordförande Timo Rajakaltio anar att orsaken till ett mindre ekonomiskt understöd kan bottna i det ägarbyte som skett med fastigheten där Grand verkar.

– Det är ju bidragsgivaren Svenska kulturfonden som ägt huset tidigare. Sedan ett år tillbaka är det ju Aktiastiftelsen i Borgå som är ägare. Kanske har kulturfonden därför ett mindre intresse för att finansiera oss. Det är inget jag fått bekräftat, men någon orsak måste det finnas, säger Rajakaltio.

Borde styrelsen för Kulturföreningen Grand ha förutsett att det i och med ägarbytet kunde gå så här?

– Det har du rätt i. Kanske vi på något sätt borde ha reagerat. Å andra sidan har vi haft ett gott samarbete genom åren, så vi kunde helt enkelt inte tänka oss ett nytt läge, säger Rajakaltio.

En annan orsak till ett mindre bidrag i år kan också vara hur Svenska kulturfonden ser på kulturhuset Grands arbete.

– Jag vet att Svenska kulturfonden är väldigt noga med att de som får bidrag bör få det utgående från kulturprojekt. Fonden är inte villig att finansiera fasta kostnader, säger Rajakaltio.

Kulturhuset Grand
Bildtext Kulturföreningen Grand ska i mars ansöka om ekonomiskt understöd av Borgå stad.
Bild: Yle/Stefan Härus

Ansöker om kulturbidrag av Borgå stad

Det som föreningen nu behöver göra är att tänka över verksamheten.

– Vi är det svenska rummet i Borgå och vi vill inte skära ner på verksamheten.

Timo Rajakaltio säger vidare att man nu måste närma sig saker på ett annat sätt.

– Vi har inte gjort några beslut men vi har förstås en del bollar i luften.

En av de bollarna är Borgå stads kulturbidrag.

– Jo, absolut. Det vi kommer vi att ansöka om, säger Rajakaltio.

Borgå stad beviljar kulturbidrag för olika ändamål till föreningar, organisationer, samfund och privatpersoner.

Nu aktuella kulturbidrag är Hopea-Untracht-fondens stipendium, projektbidrag för kulturverksamhet, konstnärsstipendium och coronabidrag.

Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 31 mars.

Diskussion om artikeln