Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stressade kommunalveterinärer får allt fler uppdrag i Österbotten

Från 2021
Uppdaterad 26.03.2021 12:53.
Leonbergerhunden Jalmari.
Bildtext Djurägarna har högre krav i dag på veterinärvården, säger Tommy Stenlund som är miljö- och hälsoskyddschef på Västkustens miljöenhet.
Bild: Yle / Ted Urho

I delar av Österbotten har veterinärer svårt att hinna med alla uppdrag. Enligt statistik har uppdragen ökat med ungefär 30 procent. Nu vill man fördela arbetsbördan bättre genom att anställa en ambulerande veterinär.

Liisa Schreibmaier är kommunalveterinär i Närpes och enligt henne är läget värre på Västkustens miljöenhets verksamhetsområde som ligger längre norrut. Västkustens miljöenhet är ett samarbete mellan kommunerna Kristinestad, Närpes, Kaskö, Malax, Korsnäs, Korsholm och Vörå.

Enligt henne så fördelas arbetsmängden bättre söderut, där man har lite fler veterinärresurser.

- Här i södra området är det lugnare än vad det är i norra området, för där är också Vasa stad med i jouren och där är mycket fler smådjur. Jag tycker att läget är helt okej här i södra området, säger Schreibmaier.

Enligt Schreibmaier är det svåraste för veterinärerna att få tiden att räcka till. De som jobbar ensamma på mottagning kan plötsligt behöva organisera om hela dagen om det råkar komma in ett akutfall.

- Om man har mottagning tillsammans med en kollega är det lättare om den ena tar akutfall och den andra gör sådant som man planerat på förhand, säger Schreibmaier.

Gatuskylt där det står veterinär, eläinlääkäri.
Bildtext Sjukbesöken hos veterinärerna i delar av Österbotten har ökat med ungefär 30 procent sedan 2019 och 2020.
Bild: Yle/ Nora Engström

I sommar är det tänkt att veterinärernas arbetsbörda ska underlättas då en ambulerande veterinär ska anställas. Tjänsten som den ambulerande veterinären lediganslogs i februari och det är tänkt att Västkustens tillsynsnämnd ska tillsätta tjänsten på sitt möte i maj.

Tommy Stenlund är miljö- och hälsoskyddschef på Västkustens miljöenhet och han berättar att den ambulerande veterinären ska tillträda sin tjänst den första juli eller så som man kommer överens.

- Den här veterinären kommer att jobba både på södra och norra området, ha jourplikt och kommer att tura de övriga veterinärerna under deras ledigheter, säger Stenlund.

Till Västkustens miljöenhet hör fem veterinärmottagningar. De finns i Kristinestad, Närpes, Malax, Korsholm och Vörå.

- Ingen har ännu tagit kontakt, säger Stenlund som är kontaktperson för tjänsten.

Jouren mest problematisk

Det händer att arbetsdagarna kan bli väldigt långa och krävande för veterinärerna. Schreibmaier säger att det är jourdagarna som blir långa.

Enligt Stenlund har veterinärerna sitt vanliga veterinärjobb mellan åtta och fyra och som kommunalveterinär har de jourplikt. Hur mycket uppdrag det kommer under en jour varierar.

- Vissa dagar är lugnare och andra är jobbigare. Det är nog på helgerna som det är mest bråttom, säger Stenlund.

- Jouren börjar klockan 16 och fortsätter till följande morgon. Då kan det bli ganska lång dag. På veckosluten börjar jouren klockan 16 på fredag och slutar klockan 8 på måndag. Det är 64 timmar man måste vara beredd att åka ut och behandla djuren, säger Schreibmeir.

Katja Vesa ser på då chefsveterinär Mikael Granholm undersöker hennes katt Caity.
Bildtext I sommar är det tänkt att veterinärernas arbetsbörda ska underlättas. Då ska en ambulerande veterinär också kunna stå till tjänst.
Bild: Vettori

Enligt Schreibmeier skulle en ambulerande veterinär vara till stor hjälp då det behövs vikarie. Vid behov av en vikarie faller ansvaret nu på kollegorna som då får dubbelt större ansvar.

- Dessutom finns det sådana arbetsuppgifter som inte blir gjorda, som till exempel mjölkgårdsgranskningar som måste göras då och då. Eller om någon blir sjuk är det jättesvårt nuförtiden att hitta någon som vikarierar. Nu när vi får en extra tjänst så kan det hjälpa oss, säger Schreibmeier.

Större arbetsbörda i norr

Det är inte första gången diskussionen om veterinärerna i Österbotten är aktuell. 2019 skrev över 800 personer under ett invånarinitiativ där de krävde bättre veterinärjour i Vasaregionen.

Stenlund berättar att arbetsbördan för de veterinärer som jourar i den norra delen av distriktet, alltså Korsholm, Laihela, Lillkyro, Vasa och Vörå har ökat sen 2019.

- Det kan ha sin förklaring i att de privata mottagningarna inte längre har öppet på lördagar utan allt faller på den jourhavande veterinären. I det södra området är det lite lugnare, men där finns en liten tendens till ökning på jouren.

Höga krav på servicen blir till missnöje

Stenlund berättar att sjukbesöken ökade i hela området från år 2019 och 2020 med ungefär 30 procent. På smådjursmottagningen ökade antalet besök med ungefär 15 procent under samma tid.

- Den här statistiken har våra egna veterinärer ställt samman. Vasa har sin egen statistik.

Stenlund säger att en orsak till missnöjet bland djurägarna med veterinärjouren också är djurägarnas förväntningar på servicen.

- Djurägarna har också högre krav i dag. Om man tänker på vad veterinärjouren ska kunna erbjuda så är det grundläggande veterinärtjänster. Det är inte sådana tjänster som till exempel ett djursjukhus kan erbjuda.

Kouvolan eläinsairaalan työntekijä hoitohuoneessa.
Bildtext I sommar öppnar ett djursjukhus i Seinäjoki. För österbottningarna finns närmaste djursjukhus för tillfället i Tammerfors.
Bild: Antro Valo / Yle

Västkustens miljöenhet räknar, i sin tillsynsplan för djurens hälsa och välfärd samt för de kommunala veterinärtjänsterna inom området, upp bland annat veterinärmedicinsk allmän undersökning eller klinisk undersökning på djurhållningsplatsen eller på en vanlig veterinärmottagning som grundläggande veterinärtjänster.

Telefonrådgivning, operationer i vanliga mottagningslokaler, vårdutrymmen och djurstall utan specialinstrument, vaccinationer, avmaskning, sterilisering och kastrering av katter och hundar hör till de normala grundläggande veterinärtjänsterna.

Också avlivning av husdjur och vilda djur som hämtats till veterinärmottagningen hör till de grundläggande veterinärtjänsterna.

Nytt djursjukhus på närmre håll

Schreibmaier tror att det kan finnas skillnader mellan att jobba som veterinär på landsbygden och i en större stad.

- Det beror på området, hur man kan organisera jobbet. Här på landet måste man kunna behandla alla typer av djur, men i stan kan det hända att det är lättare om det är några kolleger som jobbar tillsammans.

- Här på landet bor det inte så mycket folk, så det kanske inte finns tillräckligt med jobb för två veterinärer så man måste ensam behandla små och stora djur, akuta och inte akuta, säger Schreibmaier.

Enligt Stenlund är det oftare de med husdjur än de med produktionsdjur som klagar.

- När det kommer in klagomål är det främst smådjur det handlar om. Man kan också bedöma att djuret behöver specialistvård och då skickar man djuret vidare.

Stenlund berättar att ett djursjukhus ska öppna i Seinäjoki i sommar. Han tror att det kommer att lätta på trycket på veterinärjouren.

12.52 Uppdaterqad med ett förtydligande om att det är under jourtiden uppdragen har blivit fler.