Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Färre tonårsgraviditeter till följd av gratis preventivmedel, större ojämlikhet utan dem: “Sexualhälsa har inte setts som en betydande eller viktig fråga”

Från 2021
Preventivmedel: p-piller, spiral, p-ring, kondomer och p-stav.
Bildtext I Helsingfors universitets forskning undersöktes relationen mellan graviditeter hos unga och kommunernas preventivtjänster samt tillgängligheten till akut p-piller.
Bild: Paula Collin / Yle

Det finns fortfarande stora skillnader i hur kommunerna erbjuder kostnadsfria preventivmedel. På senare år har det ändå skett en positiv förändring, vilket också syns i abortstatistiken.

Antalet avbrutna graviditeter hos kvinnor under 20 år har minskat i Finland under 2000-talet. Det visar en studie som gjorts vid Helsingfors universitet. Även antalet förlossningar i åldersgruppen har gått ner.

Enligt studien är minskningen av antalet tonårsgraviditeter förknippad med hur kommuner erbjuder gratis preventivmedel och till försäljningen av akut p-piller (så kallade dagen-efter-piller) utan åldersgräns.

Enligt Eerika Jalanko, doktorand i gynekologi och förlossning vid Helsingfors universitet, är betydelsen av kostnadsfria preventivmedel stor – särskilt för unga.

– En orsak till att preventivmedel inte används, eller att användningen avbryts, är kostnaderna. Tjänsternas tillgänglighet och kvalitet är också viktiga, i synnerhet för unga.

I till exempel Vanda har man gjort ett försök med gratis preventivmedel, där antalet aborter hos 15–19-åringar minskade med så mycket som 36 procent. Det här framgick i en avhandling gjord vid Helsingfors universitet.

Statistik på aborter gjorda 2000-2020.
Bildtext Antalet aborter är i dag betydligt lägre än på 1990- och 2000-talet. Under de senaste åren har i synnerhet antalet aborter hos under 20-åringar minskat. År 2019 genomfördes totalt 8 700 aborter. De flesta görs bland 20–24-åringar. Akut p-piller utan recept blev tillgängligt i hela Finland utan åldersgräns år 2015.
Bild: Jyrki Lyytikkä

Variationer i bestämmelserna orsakar ojämlikhet bland unga

I Finland beslutar varje kommun självständigt om de ska erbjuda gratis preventivmedel till unga. Vissa kommuner erbjuder alla preventivmedel gratis, andra har ett begränsat utbud.

Också hur länge gratis preventivmedel erbjuds varierar från kommun till kommun.

– Nästan alla kommuner erbjuder kostnadsfria preventivmedel i någon mån, men bestämmelserna är väldigt olika, säger Jalanko.

Ungefär en fjärdedel av de 100 största kommunerna i Finland låter den unga välja själv vilket preventivmedel hen vill använda.

– Vissa kommuner erbjuder till exempel tre månaders p-piller gratis. Det är en helt annan sak att själv få välja preventivmedel, eller att få gratis preventivmedel i en längre tid, tills 20–25-årsåldern. Skillnaderna sätter unga i en ojämlik position.

Jalanko anser att alla ungdomar borde erbjudas gratis preventivmedel, oavsett kommun.

Kostnadsfria preventivmedel har varit på tapeten i flera år

Enligt Jalanko är vi ändå på rätt spår. Allt fler kommuner har under de senaste åren börjat erbjuda gratis preventivmedel, och initiativet finns också med i statsminister Sanna Marins regeringsprogram.

Programmet föreslår ett riksomfattande experiment där gratis preventivmedel erbjuds till ungdomar under 25 år.

Men det är inte första gången som gratis preventivmedel har rekommenderats till kommunerna. Frågan lyftes fram redan år 2007, i en publikation som utgavs av Social- och hälsovårdsministeriet.

Jalanko tror att andra ärenden i kommunpolitiken kan ha fått företräde framför sexualhälsa.

– Sexualhälsa har inte setts som en betydande eller viktig fråga i kommunernas politik. Men jag tror att det nu har sparkats igång, då frågan lyfts fram och fler forskningsresultat publiceras.

Gratis preventivmedel skulle medföra besparingar för kommunerna, eftersom en nedgång i aborter minskar behovet av hälso- och specialvård.

Enligt Jalanko är förebyggandet av oönskade graviditeter viktigt i synnerhet för unga, särskilt på individnivå.

– Lyckas man förhindra så mycket som en oönskad graviditet är det redan mycket, säger Jalanko.

Jalanko påpekar även att preventivrådgivning kan fungera som ett sätt att få kontakt med unga, och att man då vid behov kan hänvisa dem till annat stöd.

Svenska Yle har rapporterat om att psykiska problem har blivit vanligare bland unga på andra stadiet och att de unga inte alltid får hjälp och stöd i tid.

– Om unga erbjuds lättillgängliga tjänster, och om det finns skicklig personal som kan bemöta den unga, skulle det utgöra en stor skillnad. Det behövs endast ett besök för att fånga upp de unga och ta tag i andra möjliga problem, säger Jalanko.

Texten är en bearbetning av Yle Uutisets artikel "Maksuton ehkäisy vähentää teiniraskauksia ja sen puuttuminen eriarvoistaa nuoria, kertoo tuore tutkimus – "Seksuaaliterveyttä ei ole nähty merkittävänä tai tärkeänä asiana" skriven av Meeri Niinistö, översatt av Dominique Pashley.

Diskussion om artikeln