Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Hatbrott mot personer med asiatiskt ursprung eskalerar igen på grund av coronapandemin – "Jag är rädd för den här utvecklingen", säger Åbobon Johanna Aintila

Från 2021
johanna aintila
Bildtext Johanna Aintila är orolig för att det eskalerande våldet mot personer med sydöst- och östasiatisk härkomst sprider sig till Finland.
Bild: Emmanuell Coupe

Hatbrott och hatretorik mot personer med sydöst- och östasiatiskt ursprung har eskalerat under de senaste veckorna - frustrationen över coronaviruset riktas mot dessa folkgrupper och från USA rapporteras en explosionsartad ökning av grova våldsbrott. Åbobon Johanna Aintila i Villmanstrand och Mai Nguyen i Vasa är båda oroliga för vad som komma skall.

Då coronaviruset fick sin början i Kina förra året rapporterades att rasism riktat mot personer med ett asiatiskt utseende, ökade.

Under de senaste veckorna har hatretoriken och hatbrotten eskalerat, och det är betydligt grövre denna gång.

Åbobon Johanna Aintila är psykolog och bor och arbetar i Villmanstrand. Hennes pappa är finländare och hennes mamma kommer från Malaysia, och hon är bekymrad över läget.

- Jag är orolig och rädd. Rädd för att både verbala och fysiska attacker sprider sig hit. De har redan nått Europa, så de är inte långt borta nu.

Aintila är engagerad antirasist och har följt det eskalerade våldet mot personer med asiatiskt ursprung. Hon påminner om att rasismen mot asiater alltid funnits, men att det extrema våldet man kunnat se under de senaste veckorna är minst sagt skrämmande.

- I början av coronapandemin handlade det mera om att man undvek asiater om man exempelvis möttes på gatan, eller att man bojkottade deras restauranger.

Jag har fått höra att jag är en thailändsk hora. Uppfattningen tycks vara att alla kvinnor med asiatiskt utseende är thailändskor och därmed sexarbetare.

― Johanna Aintila

Nu har hatpratet och hatbrotten alltså förvärrats och det mest brutala exemplet är det som skedde i Atlanta i mars, då en vit man sköt ihjäl åtta personer, varav sex av de åtta dödsoffren var kvinnor av asiatisk härkomst.

Niina Laajapuro, Amnestys verksamhetsledare i Finland.
Bildtext Niina Laajapuro på Amnesty Finland säger att det finns ett tydligt samband mellan "xenofobisk politisk retorik" som utpekar asiater och i synnerhet kineser till syndabockar under pandemin
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Rapport om hatbrotten

Det är främst i USA man kunnat se den här oroväckande utvecklingen.

Då exempelvis Donald Trump twittrade ordet #chinesevirus resulterade det i att antalet antiasiatiska inlägg sköt i höjden, visar en rapport.

Som en motreaktion till den eskalerande rasismen har den amerikansk-asiatiska befolkningen och befolkning från Stilla havsöarna organiserat sig tillsammans med människorättsorganisationer och skrivit en rapport om det hat som riktat sig mot sydöst- och östasiater under coronaåret, liksom mot personer från Stilla havsöarna.

Enligt denna Stop AAPI Hate-rapport har det begåtts över 3800 fall av rasistiska hatbrott mot amerikanska asiater under det senaste året, vilket till antalet är fler begångna brott än mot någon annan folkgrupp i USA.

Niina Laajapuro som chef för människorättsarbetet på Amnesty Finland påminner om att rasistisk retorik och hatbrott mot asiatiska personer inte är något nytt.

- Men det är sant att hatbrotten mot de här befolkningsgrupperna ökat markant sedan pandemiutbrottet, och ytterligare under de senaste veckorna.

Laajapuro säger att de ser ett tydligt samband mellan "xenofobisk politisk retorik" som utpekat asiater och i synnerhet kineser till syndabockar under pandemin.

Förbundet för mänskliga rättigheter säger människorättsexpert Aija Salo att det givetvis även i Finland finns rasism mot personer med asiatiskt ursprung på samma sätt som mot andra rasifierade människor.

- Men rasism är inte enbart enstaka gärningar utan det är ett strukturellt system, en heltäckande vithetsnorm inom vårt samhälle, där den som uppfattas som avvikande utpekas, säger Salo.

I Finland finns inga siffror på hur omfattande rasismen mot personer av just sydöst- eller östasiatisk härkomst är och inte heller hur de drabbats under coronapandemin.

Kampanj på sociala medier mot hatet

På sociala medier har det under de senare veckorna uppstått en viral motreaktion på den ökade rasismen. Miljontals har delat hashtaggen #stopasianhate för att uppmärksamma världen på vad det är som pågår.

Vasabon Mai Nguyen har sitt ursprung i Vietnam och hon håller sig uppdaterad om läget genom att läsa stora dagstidningar så som New York Times för att ha koll på utvecklingen.

- Redan innan masskjutningen i Atlanta läste jag artiklar och rapporter om den ökade rasismen mot personer av asiatiskt ursprung. Så jag var inte förvånad sedan då masskjutningen av asiater inträffade.

Nguyen har inte själv utsatts för rasism här hemma i Finland, varken före eller under coronapandemin, men ser att det finns "rasistiska attityder".

- Så visst är jag är orolig. Det som händer i USA kan förstås hända här.

Nguyen hoppas att finländarna skulle fråga sig själva hur de som individer kan förebygga rasism för att undvika denna utveckling.

- Jag har ett svar: rösta. Vi har ett kommunalval på kommande där vi kan påverka vilka vi vill ska styra, vilka värderingar och attityder vi vill att makten ska ha.

Nguyen drar paralleller till USA och att de tidigare hade en president som inte fördömde våld.

- Om vi vill undvika samma utveckling i Finland måste vi rösta, understryker hon.

mai nguyen
Bildtext Mai Nguyen i Vasa vill betona vikten av att rösta i val för att motarbeta att rasismen sprider sig. Det som sanktioneras från de som har den politiska makten är det som långt sätter agendan i samhället.
Bild: Privat/Yle

Finland ingen skyddad härd mot rasismen

På Amnesty Finland säger Laajapuro att det finns en risk för att hatbrott mot asiater även kan komma att eskalera här i samband med pandemin.

- Hittills har vi inte haft specifika hatbrott mot denna grupp i samband med coronapandemin vad vi vet, men hatretoriken finns redan här, konstaterar hon.

På Förbundet för mänskliga rättigheter säger Salo att en del vill hitta syndabockar för sin coronafrustration och pandemin har därför blivit en kontext där rasismen visar sig.

Hon understryker att det är viktigt att myndigheterna tar ansvar för att förebygga rasismen.

- Jag önskar att man inte skulle sitta och vänta på ett flöde av konkreta rasistiska dåd utan istället agera förebyggande, säger Salo.

Aija Salo ansvarar för samefrågor vid Diskrimineringsombudsmannens byrå.
Bildtext Människorättsexpert Aija Salo hoppas att det program mot rasism som regeringen så småningom ska presentera kommer poängtera vikten av utbildning av mänskliga rättigheter inom olika myndigheter.
Bild: Yle

Asiatiska kvinnor mest utsatta

Stop AAPI Hate-rapporten visar att nästan sjuttio procent av de asiater som utsatts för hatprat och hatbrott som en följd av coronaviruset är kvinnor.

Ingen annan etnisk grupp har en liknande överrepresentation av kvinnor.

- I USA rapporterar asiatiska kvinnor dubbelt så mycket hatbrott som män. Det här har å sin sida sin grund i misogyni och diskrimineringen av kvinnor överlag, säger Laajapuro.

Att asiatiska kvinnor förtrycks är så pass normaliserat att många inte ens reflekterar över det, konstaterar Aintila.

Aintila säger att hon med sitt östasiatiska påbrå jämt blivit exotiserad och fetischiserad, även innan coronapandemin.

- Jag har fått höra att jag är en thailändsk hora. Uppfattningen tycks vara att alla kvinnor med asiatiskt utseende är thailändskor och därmed sexarbetare.

Den rasism som nu riktas mot personer med asiatiskt utseende i allmänhet och de asiatiska kvinnorna i synnerhet, är en förvirrad blandning av gamla fördomar, stereotypier, misogyni, kolonialism, okunskap, frustration, populism och så vidare.

- Det här hatet mot asiater nu under coronapandemin har inte uppstått ur tomma intet, konstaterar Aintila som känner en stark oro för att attackerna riktas mot just asiatiska kvinnor.

Den rasism riktat mot asiater som är kopplad till coronaviruset har dock Aintila skonats från.

- Å andra sidan har jag undvikit att gå ut. Jag har inte heller ett så "typiskt" asiatiskt utseende vilket jag tror har varit ett skydd.

Aintila säger att hon försöker hitta en balans mellan tilliten till sina medmänniskor här i Finland och oron för ökningen av de här rasistiska hatbrotten.

- Jag vill tro att detta inte sprider sig hit, men jag kan inte vara säker. Jag scannar av min omgivning hela tiden, så oron finns nog där.