Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Motions- och rekreationslokaler måste hålla stängt i ytterligare två veckor - läs det senaste om coronavirusläget i Östnyland

Från 2021
Uppdaterad 09.04.2021 16:30.
En kvinna i munskydd lyfter upp vikter på ett gym.
Bildtext Gym och andra motions- och rekreationslokaler måste hålla stängt till den 28 april. Arkivbild.
Bild: Alamy / All Over Press

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

Här hittar du grafik om coronaläget och antalet vaccinerade

9 april kl. 14.20: Stängningen av motions- och rekreationslokaler fortsätter

Från och med den första april har gym och andra motions- och rekreationslokaler i Nyland varit tvungna att hålla stängt, enligt ett beslut från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

I dag har Regionalförvaltningsverket, i enlighet med de regionala samordningsgruppernas rekommendationer, förlängt stängningsbeslutet för Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt fram till 28.4.2021.

Från början gällde stängningsbeslutet bara fram till den 14 april.

9 april kl. 14.12: Åk 7–9 och gymnasierna i Borgå övergår delvis till närundervisning på måndag

Årskurserna 7–9 i Borgå övergår delvis till närundervisning måndagen den 12 april. Eleverna kommer att vara turvis i när- och distansundervisning.

Beslutet togs av stadsstyrelsen i Borgå på ett extra möte i dag fredag. Utbildningsdirektörerna har gjort ett likadant beslut för gymnasierna.

Eleverna i årskurs 9 övergår helt till närundervisning måndagen den 12 april. Eleverna i årskurs 7–8 börjar däremot i närundervisning turvis den 12–25 april

Eleverna i årskurs 8 är i distansundervisning den 12–18 april, medan eleverna i årkurs 7 är i distansundervisning den 19–25 april.

Till övriga delar ordnas undervisningen som närundervisning. Nödvändig närundervisning tryggas ändå fortsättningsvis.

Närundervisning erbjuds bland annat till dem som får specialundervisning samt till studerande som behöver individuellt stöd av olika skäl.

"Eleverna i årskurs 9 håller på att avsluta grundskolan, och de får snart sina avgångsbetyg. Under de följande åtta veckorna ska slutbedömningarna göras. Eleverna behöver stöd för att slutföra sina studier och också handledning för sina fortsatta studier", säger bildningsdirektör Sari Gustafsson i stadens pressmeddelande.

Studerande i gymnasierna övergår till delvis närundervisning så att en årskurs i taget får närundervisning en vecka åt gången under tiden 12.4 –9.5. Dessutom erbjuds närundervisning till studerande som behöver särskilt stöd.

"Det är mycket viktigt att man i skolorna noggrant följer anvisningarna gällande hälsosäkerhet i fråga om trygga avstånd, hygien och användning av munskydd", betonar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

"Vi följer noggrant med hur coronaläget utvecklas i Borgå. Vi övergår till närundervisning helt och hållet så snart som möjligt, men om coronaläget blir sämre, kan det också hända att vi på nytt blir tvungna att återgå till distansundervisning i större utsträckning", konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har rekommenderat distansundervisning för årskurs 7–9, gymnasier, yrkesläroanstalter, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, yrkeshögskolor och universitet, ifall det med beaktande av det regionala epidemiläget inte är möjligt att övergå till alterneringsmodellen.

Också Borgå stads hälsomyndighet konstaterar i ett sakkunnigutlåtande att det fortfarande är nödvändigt att delvis hålla skolorna stängda för att förhindra spridning av coronaviruset.

Enligt utlåtandet befinner sig Borgå fortfarande i en allvarlig fas av samhällsspridning, och situationen har inte förbättrats betydligt, även om incidensen har sjunkit en aning.

Incidenstalet är nu ungefär 125. Den virusvariant som nu är dominerande smittar dessutom mycket lättare även barn och unga.

8 april kl. 18.20: Coronaläget är lugnt i Pyttis - 1 132 invånare har vaccinerats

Pyttis kommun har haft sammanlagt 31 bekräftade fall av coronavirussmitta sedan pandemins utbrott.

Trots att läget i Kymmenedalen har förvärrats under och efter påsken, är antalet bekräftade fall i kommunen per vecka under fem.

Det uppger över ledande överläkare Marja-Liisa Mäntymaa vid Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen, Kymsote.

Torsdagen 8 april hade sammanlagt 1 132 kommuninvånare fått coronavaccin. 1 009 hade fått den första dosen och 123 hade också fått den andra dosen.

Pyttis har cirka 5 200 invånare.

8 april kl. 15.35: Årskurserna 7 till 9 övergår till turvis när- och distansundervisning i Lovisa

I den grundläggande utbildningens årskurser 7–9 och i gymnasierna övergår man 12 april till turvis när- och distansundervisning.

Skolorna informerar närmare om de praktiska arrangemangen.

Inom den grundläggande utbildningens årskurser 1–6 ordnas undervisningen fortfarande som närundervisning.

8 april kl. 15.30: Telefontidsbeställningen för coronavirusvaccinationer i Lovisa är stängd

Telefontidsbeställningen för coronavirusvaccinationer är stängd tillsvidare på grund av tekniska problem.

Orsaken är att det är möjligt att en del samtal endast registrerats delvis i programmet.

Problemen beror inte på Lovisa stad och gäller kunder som har ringt till tidsbeställningen för coronavirusvaccinationer 5.3–7.4.2021.

– En del kunder har redan lyckats beställa tid för coronavirusvaccination eller har redan vaccinerats. För säkerhets skull kontaktar vi dock alla som ringt 5.3–7.4, säger serviceansvarig Senja Kangas.

Telefontidsbeställningen öppnas igen när staden säkerställt att återuppringningstjänsten fungerar felfritt.

8 april kl. 15.30: Coronasmitta i Rinnekotis verksamhetscentral i Borgå

En person vid Rinnekotis verksamhetscentral Toimintakeskus Tarmola i Borgå har konstaterats med coronasmitta.

Hälsovårdsmyndigheterna har försatt den smittade i isolering. Elva anställda och klienter vid verksamhetscentralen har exponerats för coronaviruset. Alla exponerade försätts i hemkarantän.

Smittan och exponeringarna hör ihop med de coronafall som konstaterades tisdagen den 6 april vid samkommunen Etevas grupphem Päivänsäde.

7 april kl. 11.00: Årskurserna 7 till 9 och gymnasierna turvis i närundervisning i Sibbo

Sibbo kommun har beslutat att årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen och gymnasierna övergår till turvis när- och distansundervisning.

Årskurserna 7–9 börjar alternera mellan när- och distansundervisning från och med 12 april och gymnasierna från och med 14 april när provveckan är över.

I årskurserna 7–9 betyder det här att en årskurs åt gången har närundervisning och två årskurser distansundervisning. Turerna byts varje vecka. En enskild elev har närundervisning en vecka och distansundervisning följande två veckor.

I gymnasierna har årskurserna 1 och 2 närundervisning varannan vecka och distansundervisning varannan vecka.

"Distansundervisningen har varit av hög kvalitet, men en stor del av eleverna saknar skolmiljön och är i stort behov av närundervisning för att kunna prestera på en lika bra nivå som förr", säger bildningsdirektör Jukka Pietinen i ett pressmeddelande.

"Vi har också satsat mycket på att göra lärmiljön i skolorna så hälsosäker som möjligt. Med hjälp av turvis när- och distansundervisning är det lättare att beakta säkerhetsavstånden när det finns tillräckligt med utrymme i de gemensamma lokalerna", fortsätter han.

I Sibbo gäller rekommendationen om att använda munskydd studerande på andra stadiet samt eleverna i årskurserna 7–9 samt årskurs 6. Enligt Pietinen använder eleverna munskydd i mycket stor utsträckning i Sibbo.

Även personalen ska använda munskydd, och personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd ska ha skyddsvisir eller motsvarande ansiktsskydd.

De fortsatta undervisningsarrangemangen granskas och bedöms regelbundet utgående från epidemisituationen. Så snart läget tillåter strävar kommunen efter att övergå till närundervisning helt och hållet.

6 april kl. 16.10: Fyra fall av coronavirussmitta på grupphemmet Päivänsäde

Fyra fall av coronavirussmitta har konstaterats på samkommunen Etevas grupphem Päivänsäde i Borgå.

Tre smittfall har konstaterats hos personalen och ett hos en anhörig till en kund.

Förutom de smittade har grupphemmets kunder och nästan hela personalen, sammanlagt 20 personer, exponerats för smittan och satts i karantän.

Päivänsäde är ett grupphem som erbjuder kortvarigt boende för barn och ungdomar som i huvudsak är handikappade och för barn som behöver extra stöd.

De anhöriga till de kunder som blivit exponerade har informerats om saken.

Hälsovårdsmyndigheterna är i kontakt med de exponerade senast onsdagen den 7 april.

Hela personalen har blivit testad, och även kunderna har blivit hänvisade till coronavirustest.

6 april kl. 16.10: Fyra fall av coronavirussmitta på fraktfartyg i Valkom hamn

På ett fraktfartyg som befinner sig i Valkom hamn har fyra fall av coronavirussmitta konstaterats bland personalen. De insjuknade och exponerade har isolerats.

Valkom hamn är ett stängt område som utomstående personer inte har tillträde till.

1 april kl. 15.50: Coronavirussmitta har konstaterats i Hindhår daghem i Borgå

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Hindhår daghem. Den smittade har isolerats och vårdas hemma.

37 personer i daghemmet har exponerats för smittan.

De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått information om exponeringen av daghemsföreståndaren.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast söndagen den 4 april.

Den övriga verksamheten i daghemmet fortsätter normalt.

I anknytning till samma smittkedja har dessutom 12 personer exponerats för smittan i två olika grupper i hobbyverksamhet på fritiden.

De exponerades vårdnadshavare har fått information från hobbyarrangören.

1 april kl. 13.00: Sibbobor i åldern 18−64 år som hör till en riskgrupp kan boka vaccinationstider klockan 15

Sibbobor i åldern 18–64 år som hör till riksgrupperna 1 eller 2 kan boka tid till coronavaccination från och med i dag (1.4) efter kl. 15 via internet.

Eftersom Sibbo kommer att få stora mängder av Pfizer-Biontechs vaccin kan kommunen nu fortsätta vaccineringen av personer som hör till riskgrupp 1 med Pfizer-Biontechs vaccin och inleda vaccineringen av personer som hör till riskgrupp 2 med detta vaccin.

En del av Pfizer-Biontechs vaccin kan nu också ges till personer i åldern 18−64 år som hör till en riskgrupp eftersom många äldre personer redan har fått sin första vaccindos.

Utöver de personer som hör till riskgrupperna kan även alla andra personer som tidigare stått i tur att vaccineras i Sibbo fortfarande boka tid till vaccination.

Vaccineringen av den övriga vuxna befolkningen inleds efter att de äldre och de personer som på grund av sjukdom eller hälsotillstånd hör till en riskgrupp har blivit vaccinerade.

Enligt en preliminär bedömning kan vaccineringen av den övriga vuxna befolkningen inledas på sommaren.

1 april kl. 12.45: Flera vaccinationstider för riskgrupperna i Borgå nästa vecka

Flera vaccinationstider har öppnats för nästa vecka i den elektroniska tidsbokningen för 64-åriga och yngre som hör till riskgrupper.

Det finns lediga tider för alla grupper som är i vaccinationstur.

– Vi har lyckats fylla alla vaccinationstider för den här veckan och jag vill tacka Borgåborna för att de varit aktiva. Vi hinner inte ringa alla återuppringningssamtal under torsdagen men fortsätter ringa på tisdag, säger utvecklingsdirektör Katja Blomberg.

Tidsbeställningen till coronavaccination har orsakat rusning i telefonerna, varpå också hälsostationens återuppringningssamtal kommer senare än den tidpunkt som automaten utlovar.

31 mars kl. 17.35: Privata gym och andra lokaler stängs för två veckor

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat stänga utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet under tiden 1–14 april. Det här gäller också privata aktörer.

De här lokalerna måste stänga:

Beslutet baserar sig på ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar som godkändes den 28 mars och som innebär att man strök möjligheten att hålla utrymmen öppna för högst tio kunder.

I ovannämnda områden samt i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt gäller dessutom att man vid användningen av en mängd kundlokaler måste se till att det går att hålla trygga avstånd.

Det här har sedan tidigare gällt i de andra distrikten förutom i Kymmenedalen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har även förlängt de gällande sammankomstrestriktionerna på högst sex deltagare till slutet av april.

31 mars kl. 9.58: Distansundervisningen förlängs i Lovisaskolor

Lovisa förlänger sina Coronarestriktioner. Distansundervisningen i stadens högstadier och gymnasier förlängs. Eleverna undervisas på distans fram till 11.4.2021.

Hobbyverksamheten för barn födda år 2007 och äldre avbryts helt i Lovisa. De lokaler som står tomma på grund av bestämmelsen kan istället användas för handledd hobbyverksamhet för barn som är födda 2008 eller yngre.

30 mars kl. 16.50: Vaccinationstider i Borgå - också unga personer i riskgrupperna 1 och 2 vaccineras nu

Längst ner i inlägget hittar du en lista över vilka åldersgrupper som för tillfället kan boka vaccineringstid i Borgå.

Om du är 64 år eller yngre och hör till riskgrupp 1 eller 2 så kan du vaccineras riktigt snart. Borgå öppnar upp flera hundra vaccinationstider med Pfizer Biontechs vaccin den här veckan.

Vaccinationstider för ovannämnda grupper finns onsdagen den 31 mars och torsdagen den 1 april. Mera tider öppnas senare och om dem informeras skilt. Riskgrupp 1 börjar vid 16 år och riskgrupp två vid 18 år.

"Vaccinationstiderna för seniorer har inte fyllts den här veckan. På grund av hållbarheten på Pfizer Biontechs vaccin ges de nu till den grupp som är följande i vaccinationstur", säger utvecklingsdirektör Katja Blomberg i stadens pressmeddelande.

Tidsbeställningen börjar per telefon onsdagen den 31 mars klockan 10, och återuppringningar börjar ringas genast. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000.

Den elektroniska tidsbeställningen för 50–64-åriga öppnas onsdagen den 31 mars klockan 13 och för under 50-åriga torsdagen den 1 april klockan 10.

Seniorer uppmuntras boka vaccinationstid

Det finns rikligt med vaccinationstider för 70-åriga och äldre i Borgå.

Staden meddelar att telefonkön har ringts igenom i sin helhet, men riktigt alla har inte nåtts.

Om man inte ännu har blivit uppringd så har samtalet av någon orsak inte registrerats eller så har kunden inte nåtts. Då måste man ringa upp tidsbeställningsnumret en gång till.

Utöver telefonkön har alla ovaccinerade över 80-åringar ringts upp och erbjudits vaccinationstid. Också den rörliga vaccinationsenheten ger vaccin till exempel i handikappservicens enheter.

"Det är fortfarande viktigast att vi får över 70-åriga vaccinerade, och för dem finns det lediga vaccinationstider. Vi önskar att alla som är 70 år eller äldre söker sig till vaccinationen så snabbt som möjligt", säger Blomberg.

"För de närmaste veckorna har vi fler doser av Pfizer Biontechs vaccin än vad det finns ovaccinerade bland över 70-åriga. Att yngre i riskgrupperna vaccineras försämrar alltså inte de äldsta åldersgruppernas möjligheter till vaccination", fortsätter hon.

Vaccinationer för 65–69-åringar

För åldersgruppen 65–69 år finns lediga vaccinationstider för dem som hör till riskgrupper.

Tidsbeställningen för friska 65–69-åriga öppnas onsdagen den 31 mars klockan 10. Alla 65–69-åriga vaccineras med Astra Zenecas vaccin.

"Astra Zenecas vaccin har väckt en del oro och osäkerhet. Åldersgruppen 65–69 år får Astra Zenecas vaccin eftersom det har konstaterats vara tryggt för över 65-åriga. Man får tyvärr inte välja vaccin själv, utan de ges enligt THL:s linjedragning", berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i pressmeddelandet.

På THL:s webbplats finns information om coronavaccinerna, vem de lämpar sig för och eventuella olägenheter.

Vaccinationstider för olika åldersgrupper i Borgå

  • Personer födda år 1951 eller tidigare, alltså personer som fyller 70 i år eller är äldre än det. (Pfizer Biontech) Lediga tider finns.
  • Personer i åldern 65–69 år i riskgrupp 1 och 2. Den nedre åldersgränsen är födelsedagen, inte födelseåret. (Astra Zeneca) Lediga tider finns.
  • Alla 65–69-åriga. Den nedre åldersgränsen är födelsedagen, inte födelseåret. (Astra Zeneca) Tidsbeställningen öppnas onsdagen den 31 mars klockan 10.
  • Personer som tillhör riskgrupp 1 och 2 på grund av sjukdom och är i åldern 50-64 år. Tidsbeställningen per telefon öppnas onsdagen den 31 mars klockan 10 och elektroniskt klockan 14. Vaccinationstider finns 31.3 och 1.4. Mera tider öppnas senare och staden informerar skilt när de öppnas.
  • Personer som tillhör riskgrupp 1 (16–49 år) eller 2 (18–49-år) på grund av sjukdom. Tidsbeställningen per telefon öppnas onsdagen den 31 mars klockan 10 och den elektroniska tidsbeställningen öppnas torsdagen den 1 april klockan 10. Vaccinationstider finns för samma dag. Mera tider öppnas senare och staden informerar skilt när de öppnas.

Tidsbeställning

Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi

För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat.
Om lediga tider inte syns i tjänsten så måste man återkomma senare.

Om den elektroniska tidsbeställningen inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att staden ringer tillbaka.

29 mars kl. 11.15: Sibbo fortsätter vaccinera med Astra Zenecas vaccin

Sibbobor som är 65 till 69 år gamla och som hör till riskgrupp 1 kan igen beställa tider till vaccinering med Astra Zenecas coronavaccin.

Tidsbeställningen har öppnats för denna grupp i dag (29.3). I morgon (30.3) öppnas tidsbeställningen också för två nya grupper.

Det handlar om 65–69-åringar som antingen är grundfriska eller som hör till riskgrupp 2.

THL har beslutat att coronavaccinationerna med Astra Zenecas vaccin kan fortsätta för personer som fyllt 65 år. I denna grupp har inte observerats någon större risk för mycket sällsynta störningar i blodets koagulation efter att personerna har fått vaccinet.

Personer i åldersgruppen 65–69 år som hör till riskgrupperna och vars tid avbokades när vaccinationerna med Astra Zenecas coronavaccin avbröts har kontaktats direkt. De har erbjudits en ny vaccinationstid.

Biverkningar hos yngre personer utreds

Möjliga biverkningar hos personer som är under 65 år utreds fortfarande, och därför vaccinerar Sibbo inte för tillfället 18–64-åringar som hör till riskgrupp 1.

Pfizer-Biontechs vaccin erbjuds ändå personer mellan 18 och 64 år som hör till riskgrupperna och vars tidigare vaccinationstider under vecka 12 respektive 13 avbokades. Denna grupp har kontaktats direkt och personerna har erbjudits en ny tid.

För övrigt fortsätter vaccineringen av 18–64-åringar som hör till riskgrupperna senast när alla äldre kommuninvånare (personer som fyllt 70 år) som meddelat sitt intresse har fått vaccinet.

70-plussare vaccineras med Pfizer-Biontechs vaccin, och enligt den nationella vaccineringsordningen ska den äldsta åldersgruppen vaccineras först.

Sibbo ber invånarna att i första hand boka en vaccineringstid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Man kan också ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag mellan klockan 9–15.

Telefontjänsten har varit överbelastad under den senaste tiden. Vaccineringsturerna och den preliminära tidtabellen för de olika gruppernas vaccineringar finns på kommunens webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar.

Diskussion om artikeln