Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Privatföretagen seglar i motvind i Kina – kommunistpartiet sätter käppar i hjulen

Från 2021
Reklamskyltar inne i en kinesisk tågstation
Bildtext Ett statsbolag och flera privatföretag gör reklam på en station för höghastighetståg. I det socialistiska Kina är reklamer lika vanliga som de är i väst.
Bild: Yle/Björn Ådahl

De ekonomiskt livsviktiga privatföretagen är i blickpunkten i Kina. Det styrande kommunistpartiet säger att företagen är i behov av ideologisk vägledning, och det har skärpt kontrollen över den privata sektorn. I synnerhet de mest framgångsrika företagen är på sin vakt.

Otaliga kinesiska privatföretagare upplever nu att de är ställda mot väggen. De anser att kommunistpartiet har visat att det inte litar på dem, och de är rädda för följderna.

Tidigare klassfiender accepteras numera av kommunistpartiet

– Vi fick nyligen besök av några lokala partifunktionärer. Deras budskap var att vi måste påvisa att vi är lojala mot partiet om vi vill kunna fortsätta vår verksamhet, berättar en företagare via den populära kinesiska mobilapplikationen WeChat.

Försäljare och kunder i elektronikvarus i Kina
Bildtext Företagare säljer sina produkter i väldiga elektronikvaruhus i den sydliga metropolen Shenzhen. Största delen av all elektronik tillverkas av privata företag.
Bild: Yle/Björn Ådahl

Företagaren vill inte att hans namn offentliggörs. Han driver ett lönsamt så kallat livsstilsbolag i den sydkinesiska metropolen Shenzhen där det privata näringslivet länge har dominerat ekonomin.

– Det är svårt att förstå varför företagarnas pålitlighet nu plötsligt ifrågasätts. Kina skulle inte klara sig utan oss, påpekar han.

Skrämmande exempel, stormrik symbol

Företagarna har varit oroliga för sin framtid redan i några år. Deras farhågor verkade besannas när den internationellt mest kända affärsmannen Jack Ma med ens försvann från offentligheten förra hösten.

Stora reklamskyltar på en husfasad i Kina
Bildtext Också i småstäderna domineras ekonomin av privatföretagen. I centrumen finns det vanligen stora mängder privata butiker.
Bild: Yle/Björn Ådahl

Ma gick upp i rök efter att han hade kritiserat Kinas finansiella system i ett tal i den kommersiella huvudstaden Shanghai. Först nästan tre månader senare fick man ett livstecken från Ma när en lokal tv-station visade honom hålla en föreläsning för en grupp lärare.

– Kommunistpartiet vill att fallet fungerar som ett avskräckande exempel. Avsikten är att visa det privata näringslivet att det inte är klokt att låta företagen bli så stora att de kan tänkas utmana partiet, säger Kinaexperten, professorn Jean-Pierre Cabestan via videosamtal från ett universitet i Hongkong.

Jack Ma grundade it-konglomeratet Alibaba Group i slutet av 1990-talet. Han är en av världens rikaste personer, och i Kina har han länge ansetts vara den främsta symbolen för privat företagsamhet.

Politiskt rättesnöre, kommittéer spionerar

Kommunistpartiet har också utfärdat nya detaljerade direktiv som slår fast hur de privata företagen ska behandlas i fortsättningen. Det centrala temat är att partiet måste ge företagen vägledning och skolning för att få dem att utvecklas i, som det heter, rätt riktning.

En vägg med fotografier på anställda i ett företag
Bildtext Det här privatföretaget belönar sina anställda för deras höga moral. Företaget följer kommunistpartiets exempel, för också det anses ofta predika moral.
Bild: Yle/Björn Ådahl

Den auktoritära presidenten och partiledaren Xi Jinping har satt sin prägel på direktiven. De hänvisar upprepade gånger till hans politiska teorier, och de gör det klart att de här teorierna bör fungera som företagarnas ledstjärna i fortsättningen.

Ett par månader efter att direktiven offentliggjordes fick den anonyma företagaren i Shenzhen besöket av de lokala partifunktionärerna. Han berättar att alla företagare som han känner har fått motsvarande besök.

Privatföretagen är också förpliktade att grunda särskilda partikommittéer som bland annat håller ett öga på företagsledningen. De här kommittéernas ställning ska nu stärkas.

Ofantliga mängder, viktiga sysselsättare

Professorn Cabestan är ändå övertygad om att partiet inte är ute efter att ta kål på den privata sektorn. Han räknar med att de små och medelstora företagen i stället får fortsätta mer eller mindre som förr.

– Partiet vet mycket väl att ekonomin är beroende av de här företagen. Målet är nu att försäkra sig om att partiet har kontroll över dem, säger han.

Cabestan påminner om att det finns nästan 40 miljoner registrerade privatföretag i Kina. Största delen av dem klassificeras som små och medelstora.

En stor reklamskylt på kinesiska i en vägkorsning
Bildtext Till och med i avlägsna Tibet kantas landsvägarna av reklamskyltar. På den här gör ett privatföretag reklam för sina traditionella läkemedel.
Bild: Yle/Björn Ådahl

I städerna sysselsätter de små och medelstora privatföretagen hela 80 procent av de arbetsföra invånarna. Under de senaste åren har flertalet av de nya arbetsplatserna skapats av de här företagen, och också produktutvecklingen görs nuförtiden i huvudsak inom den privata sektorn.

– Kommunistpartiet har meddelat att ungefär 15 miljoner nya arbetsplatser måste skapas i städerna i år för att arbetslösheten inte ska öka. För partiet är det här en prioritering, för det befarar att ett försämrat sysselsättningsläge kan äventyra den samhälleliga stabiliteten, konstaterar Cabestan.

Ovälkommet krig, otaliga konkurser

En massa små och medelstora privatföretag har redan ett tag kämpat med ekonomiska problem. Det är till exempel de som i första hand har lidit av det tre år gamla handelskriget mellan Kina och USA.

– Företagens situation försämras också av att de statsägda bankerna är ovilliga att bevilja dem lån. Företagarna har dessutom klagat på att det är svårt att verka i och med att den privata sektorns framtida status är oklar, säger Cabestan.

Coronapandemin har gjort sitt till för att få allt fler företagare att råka i trångmål. Hela två miljoner privatföretag gick i konkurs under fjolårets sex första månader.

En kvinna sitter vid en bärbar dator.
Bildtext Fler och fler unga kvinnor grundar egna företag. Det anses inge hopp om att företagskulturen blir mindre mansdominerad än den är i dag.
Bild: Yle/Björn Ådahl

Utvecklingen oroar uppenbarligen kommunistpartiet. Under den kinesiska folkkongressens session i början av mars meddelade premiärministern Li Keqiang därför om bland annat betydande skattelättnader och andra åtgärder för att stöda de små och medelstora privatföretagen.

Farliga ambitioner, statliga stöttepelare

Cabestan säger att partiets egentliga måltavla är de stora och framgångsrika privatföretagen. Alla de viktigaste internetbolagen är till exempel privatägda, och en del av dem har utvecklats till verkliga jättar med höga ambitioner.

– Jack Mas Alibaba strävade till exempel efter att konkurrera också med de statsägda bankerna genom att bli den största långivaren. Tydligen ansåg partiet att det inte var acceptabelt, påpekar han.

En väldig skyskrapa i Kina
Bildtext De största privatföretagen har uppfört pompösa högkvarter. Skyskrapan inhyser internetbolaget Tencent som har utvecklat bland annat Kinas motsvarighet till WhatsApp, mobilapplikationen WeChat.
Bild: Yle/Björn Ådahl

Cabestan betonar att presidenten Xi dessutom har gjort det klart att de statsägda bolagen ska prioriteras också i framtiden. Deras andel av bruttonationalprodukten är inte större än ungefär 25 procent, men i praktiken har de monopol inom flera nyckelsektorer såsom energiförsörjningen, telekommunikationen och vapenindustrin.

– Statsbolagen är en hörnpelare i kommunistpartiets styre. De måste utvecklas så att de blir allt större, bättre och starkare, konstaterade Xi i ett tal i fjol.

Diskussion om artikeln