Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Aktörer i Åbo informerar aktivt om coronaläget för personer som talar främmande språk

Från 2021
Uppdaterad 31.03.2021 08:41.
Någon har kastat ett munskydd på gatan.
Bildtext För den som inte talar varken svenska eller finska kan det vara ännu svårare att hänga med i informationsflödet gällande coronaviruset.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Åbo stad jobbar aktivt för att sprida coronainformation till så många som möjligt

5:05

Coronapandemin har fört med sig många förändringar i samhället. För många kan det kännas svårt att hänga med i svängarna då informationsflödet är så stort. Men hur ser situationen ut för dem som inte kan svenska eller finska?

För att nå ut till så många som möjligt i samhället samarbetar Åbo stad aktivt med föreningar för personer med invandrarbakgrund. Också skolor och arbetsplatser har haft en viktig roll när det gäller att förmedla information om coronaviruset och läget, förklarar smittskyddsläkare vid Åbo stad, Jutta Peltoniemi.

- Syftet är att alla personer ska få vetskap om coronaviruset och de förändringar pandemin medför. Därför är det viktigt att det finns information på många språk, säger Peltoniemi.

Turun tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.
Bildtext Jutta Peltoniemi
Bild: Minna Rosvall / Yle

Också Röda korset hjälper till med informationsflödet genom att finnas på plats i de stadsdelar där coronaläget är allvarligare. Bland annat delar de ut information på flera språk i Kråkkärret i Åbo.

Informationsflödet på främmande språk har förbättrats avsevärt

Både verksamhetsledaren för Somaliska förbundet i västra Finland, Arab Abdinasir samt Hülya “Hissu” Kytö, som är verksamhetsledare för Daisy ladies, är nöjda över hur Åbo stad har jobbat för att förmedla information till personer som talar ett främmande språk.

Kytö påpekar att det finns information på väldigt många språk på Åbo stads hemsidor.

- Åbo stads informationspaket har varit väldigt bra och användbart. Ett stort tack till Åbo stad för hur de har skött informationsgången, säger Kytö.

Profilbild på Hissu Kytö.
Bildtext Enligt Hülya Kytö har bilder fungerat som en effektiv informationsmetod till personer som talar främmande språk..
Bild: Paula Collin / Yle

Enligt Abdinasir har staden gjort mycket för att nå ut till alla invånare även om det kanske inte synts i medierna.

- Det är väldigt viktigt att staden har involverat olika föreningar och aktörer i denna sak. På så sätt kan vi tillsammans jobba för att förmedla information till invånarna på deras eget modersmål.

Abdinasir berättar att informationsläget var utmanande i början av pandemin eftersom det saknades en modell för hur kommunikationen skulle skötas gällande coronaviruset.

- Vi började bygga upp en verksamhet med hjälp av frivilliga, för att alla skulle få information om coronaviruset på sitt eget modersmål. Det var utmanande i början men nu har vi skapat en bra modell.

Enligt Abdinasir är det också viktigt att de som talar främmande språk får information på sitt eget modersmål, så att de får svar på sina frågor och någon kan förklara mer ingående om att det handlar om en allvarlig sjukdom.

Samarbete är nyckeln till att stävja smittspridningen.

Enligt Peltoniemi och Kytö är det viktigt att coronainformationen presenteras klart och tydligt.

- Det kan vara väldigt svårt att förstå myndighetsspråk. Det skulle vara bra om alla beslut skulle vara tydliga, säger Kytö.

En del personer kan inte läsa eller skriva och därmed fungerar inte alltid information i textformat, utan man måste hitta andra metoder, berättar Kytö.

Både vid Daisy ladies och föreningen för Somalier i västra Finland har man satsat på att göra videor för att visualisera och förklara varför det är viktigt att tvätta händer, använda munskydd och att hålla avstånd.

- Bilder har fungerat bäst som informationsmetod. Ord fungerar inte lika effektivt eftersom alla inte kan läsa och kvinnorna i vår förening har väldigt olika bakgrund och talar många olika språk. Men det som finns i bildformat ger mycket information till de flesta.

Alla tre intervjupersoner understryker hur viktigt samarbetet mellan myndigheter, staden och olika aktörer har varit för att lyckas stävja coronaspridningen.

- Utan samarbete kan vi inte stävja pandemin, därför är samarbetet väldigt viktigt. Det är viktigt att folk har samma utgångsläge under pandemin och att vi inte börjar peka finger, säger Abdinasir.

Falsk information om vaccin sprids ryktesvägen och på nätet

Kytö och Abdinasir säger att det finnns en del utmaningar gällande falska nyheter som sprids om coronaviruset och vaccinerna.

- Det sprids falsk information ryktesvägen och på nätet om att vaccinerna skulle påverka kvinnors fertilitet, säger han.

Enligt Abdinasir är det i dessa lägen extra viktigt att personer som har inflytande i olika grupper i samhället förmedlar information.

- Vi kan visa exempel genom att själva ta vaccinet och berätta om det, säger Abdinasir.

Vaccineringar förbereds i Borgå.
Bildtext Det sprids rykten om att coronavaccinet kan påverka kvinnors fertilitet.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Enligt Kytö är det helt naturligt att vaccinering väcker en del frågor. Folk funderar på vad vaccinet innehåller och vilka bieffekter vaccineringen kan leda till.

- Därför är det bra att vi kan berätta för folk om vilka de verkliga bieffekterna kan vara men också att det är viktigt att vaccinera sig för att skydda andra och sig själv. Det är också viktigt att man berättar om saken på ett sådant sätt att folk inte blir rädda.

Alla bär ansvar för att följa myndigheternas råd

Kytö påpekar att informationen om coronaviruset i stort sett har nått fram till personer som talar främmande språk. Därför är det upp till var och en att följa de instruktioner som ges.

- Detta gäller alla människor, inte bara de som talar främmande språk. Folk måste själva bära ansvaret då de har informerats.

Även enligt Peltoniemis kännedom har de flesta invånare fått information om coronaviruset. Ändå kan det förekomma oklarheter gällande en del instruktioner.

Det finns bland annat personer som inte vet vad det innebär att vara försatt i karantän.

- Då måste vi i vår informationsgång betona vad karantän egentligen innebär, vad man får göra och vad man inte får göra. I dessa lägen är bland annat skolan och arbetsplatser till stor hjälp för staden. I skolan kan de exempelvis förklara vad det betyder att ett barn är i karantän, förklarar Peltoniemi.

Diskussion om artikeln