Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tonåringar i huvudstadsregionen återvänder stegvis till skolan

Från 2021
Ett tomt klassrum i Hyvinge i augusti 2020.
Bildtext Hybridmodellen innebär att en del av eleverna får närundervisning varje vecka, och sedan roterar man.
Bild: Silja Viitala / Yle

Andra stadiet och de högre grundskoleklasserna kommer stegvis att återgå till närundervisning, meddelar huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp.

Planen var från början att andra stadiet och de högre grundskoleklasserna skulle återvända till närundervisning efter påsk.

Nu går man i stället in för en hybridmodell, där man först forstätter på distans efter påskhelgen.

Efter en vecka ska de högre grundskoleklasserna gå över till en modell där en årskurs per vecka får närundervisning, medan de andra är på distans, och sedan roterar man veckovis.

Gymnasierna och yrkesskolorna går över till ett liknande roterande upplägg i början av period fem. Period fem börjar i Vanda och Grankulla den 12.4, i Helsingfors den 14.4, och i Esbo den 16.4.

I gymnasierna får hälften av eleverna åt gången närundervisning. I yrkesskolorna är det en tredjedel som får närundervisning samtidigt.

Närundervisningen ordnas med säkerhetsavstånd och enligt alla övriga coronarestriktioner.

Övergången till hybridsystemet hänger på att mängden coronafall fortsätter sjunka, vilket den gjort de senaste tre veckorna.

Diskussion om artikeln