Hoppa till huvudinnehåll

Natur

Vad betyder de långa harangerna i israpporten?

Från 2021
Ung kille som är förbryllad av det han hör i sina hörlurar.
Bildtext Otso? Urho? Zeus? Vem är det?
Bild: 2011 Scott Griessel/Creatista

Isklass, dödvikt och assistansrestriktioner. För många är israpporten i långa vädret ett mysterium få förstår sig på.

Jockum Lundsten är VTS-operatör för Fintraffic sjötrafikledning och jobbar på VTS-centralen i Åbo som sköter alla kustområden väster om Hangö, upp till Torneå.

Han berättar att det speciellt på vintern är mer jobb då fartygen ska koordineras för att på ett effektivt sätt använda de rutter som är isbrutna.

VTS står för Vessel Traffic Service men vad gör man som VTS-operatör?

- Vi gör ganska liknande arbete som flygtrafikledningen, vi följer med de fartyg som rör sig vid kustområden och hjälper vid behov så att deras färd sker tryggt ända fram till hamnen.

Jockum Lundsten jobbar på VTS sitter i sitt kök.
Bildtext Jockum Lundsten är VTS-operatör på Fintraffic.
Bild: Yle / Hannah Norrena

Assistansrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans: Torneå, Kemi, Uleåborg, Brahestad, Kalajoki, Karleby och Jakobstad, klass IA över 4000 ton.

Dags att reda ut begreppen. Vad betyder dödvikt?

- Det är den döda vikten som man kan ta ombord, hur mycket last och annan lös massa, t.ex. bränsle, vatten, mat och ballast ett fartyg kan ta. Det härstammar från England och gamla fiskebåtar och hur mycket död fisk man kunde ta på båtarna.

Isklass IA över 4000 ton, vad handlar det om?

- Klasserna går enligt det finska isklassystemet. 1A super är högsta följt av 1A, 1B osv. och sen har du klass B och C under det med olika siffror som definierar klassen.

- Med ton menar man att fartyget måste vara av en viss isklass, alltså att det är isförstärkt och att maskineriet är tillräckligt starkt för att klara av att bryta isen på området.

Assistansrestriktionerna då, vad handlar de om?

- Då det behövs isbrytarassistans är restriktionerna till för att säkerställa att det kommer tillräckligt stora och kraftiga fartyg till hamnarna. De som inte uppfyller kraven, assistansrestriktionerna, får helt enkelt inte hjälp av isbrytarna.

- Genom att dra en nedre gräns försäkrar man sig om att bara tillräckligt starka fartyg får komma in till hamnarna.

Bild på isbrytare som jobbar sig igenom isen.
Bild: Arctia

Fartyg destinerade till finska eller svenska hamnar i Kvarken och Bottenviken ska, 20 nautiska mil före Nordvalens fyr, rapportera till Bothnia VTS på VHF-kanal 67.

Var ligger Nordvalen och vilken är dess funktion?

- Nordvalens fyr ligger mitt i Kvarken, på det smalaste stället mellan Vasa och Umeå. Man har bestämt att 20 sjömil före passage av Nordvalen ska man meddela Bothnia VTS, dvs den av VTS-sektorerna som sköter det området, vart man är på väg.

Varför läses israpporten på radio?

Många undrar om det är nödvändigt att läsa väderrapporterna på radio då det finns modern teknik att tillgå på alla fartyg. Jockum tror att detta är en kutym som lever kvar för att den alltid har funnits, men att det nu finns andra sätt.

- Vi skickar ut så kallade “ice-way points” till fartygen, men om man vill kan man kan gå in på baltice.org och kolla isläget där genom att klicka på kartan.

- Vi ser till att fartygen tryggt kommer fram, det är ett arbete som sker i koordination med isbrytarna vintertid.

Vi brukar påminna oss själva om att S i VTS står för Service, det är en tjänst vi erbjuder åt fartygen som besöker finska havsområden och hamnar.

Jockum Lundsten, VTS-operatör på Fintraffic

Vad betyder de långa harangerna i israpporten?

8:39

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln