Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo har den näst största livskraften bland Finlands kommuner strax efter Grankulla

Från 2021
Småhus i Mårtensby i Sibbo
Bildtext Närheten till naturen samt rymligt boende är två av Sibbo kommuns trumfkort.
Bild: Yle/Stefan Härus

Kombinationen småstadsliknande centrum med levande landsbygd är ett framgångsrikt koncept.

Det visar en undersökning gjord av tidningen Suomen Kuvalehti.

När det kommer till livskraft, befolkningsutveckling, kommunekonomi och service är det förstås huvudstadsregionen som plockar poäng.

Helsingfors, Esbo och Grankulla ligger som väntat i täten, men Sibbo slår in en kil bland huvudstadsregionens städer.

Grankulla ligger etta, Sibbo på plats två följd av Helsingfors och Esbo.

Undersökningen av Finlands kommuner genomfördes av tidningen Suomen Kuvalehti.

Det är de småstadsliknande centren i kombination med levande landsbygd och närhet till naturen samt rymligt boende som har visat sig vara ett framgångsrikt koncept.

― Sibbo kommuns utvecklingsdirektör Pirjo Sirén
Hus i Nickby centrum.
Bildtext Gammalt och nytt i Nickby centrum.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Kommuninvånarnas inkomster på god nivå

Sibbo klarade sig utmärkt också i en analys av befolkningsutvecklingen och migrationen i Kuuma-regionen.

Den analysen gjordes av konsultbyrån för regionutveckling, MDI.

Enligt Suomen Kuvalehtis kommunundersökning är, förutom befolkningstillväxten, också den ekonomiska försörjningskvoten och sysselsättningsgraden några av Sibbo kommuns styrkor.

Kommunens beskattningsbara inkomster per invånare håller också en god nivå.

Enligt MDI:s analys beror Sibbos befolkningstillväxt framför allt på att Sibbo har lyckats locka inflyttare även från andra kommuner i Finland.

Den största inflyttningen till Sibbo skedde ändå från kommunerna i Helsingforsregionen. De flesta inflyttarna har kommit från Helsingfors och de näst flesta från Vanda.

Framför allt var inflyttningen från Vanda större än tidigare år.

Inflyttning från grannkommunerna

Söderkulla och Nickby har utvecklats till småstadsliknande tätorter, men det finns också andra kriterier för att man vill flytta till Sibbo.

- Det är de småstadsliknande centren i kombination med levande landsbygd och närhet till naturen samt rymligt boende som har visat sig vara ett framgångsrikt koncept, säger Sibbo kommuns utvecklingsdirektör Pirjo Siren.

Antalet personer som flyttade till Sibbo ökade betydligt jämfört med genomsnittet under tidigare år, men samtidigt flyttade även allt fler personer än tidigare bort från Sibbo.

Utflyttningen ökade speciellt i åldersgruppen 15−24 år.

Sibbo uppvisade ändå ett flyttningsöverskott. I jämförelse med tidigare år ökade Sibbos flyttningsöverskott mest i åldersgruppen unga vuxna (25–34 år).

Sibbos befolkning ökade med totalt 523 personer i fjol och i förhållande till invånarantalet var tillväxten 2,4 procent.

Nytt hus i Sibbo
Bildtext Nya hus växer upp. I bakgrunden Sibbo kyrka byggd 1885.
Bild: Yle/Stefan Härus

Den svenskspråkiga befolkningen minskar

De som flyttade till Sibbo var till största delen finskspråkiga. Även personer med främmande språk ökade något medan den svenskspråkiga befolkningen minskade något.

I motsats till Sibbo, baserade sig befolkningstillväxten i flera andra Kuuma-kommuner nästan helt på en ökad befolkning med främmande språk.

Sibbos befolkningstillväxt baserar sig uttryckligen på inflyttning från andra kommuner.

När det kommer till den naturliga befolkningstillväxten har den överlag minskat i Finlands kommuner.

I fjol kunde endast cirka var sjätte kommun uppvisa en naturlig befolkningstillväxt.

Antalet avlidna ökar eftersom de äldre blir fler

Också i Sibbo minskade den naturliga befolkningstillväxten i jämförelse med genomsnittet under de tidigare åren.

Detta beror på att antalet avlidna ökade, vilket igen beror på att den äldre befolkningens andel har ökat.

Den naturliga befolkningstillväxten (födda vs. avlidna) var i fjol endast 11 personer.

I undersökningen kunde man inte upptäcka någon överdödlighet på grund av coronaviruset.

Nettomigrationens andel av Sibbos befolkningstillväxt uppgick i fjol till 58 personer. Detta påverkades av att allt färre Sibbobor flyttade utomlands under coronapandemin, men samtidigt ökade migrationen något.

Förhandlingarna med företag har ökat betydligt och de har också burit frukt. Många företag har valt att etablera sig i Sibbo.

― Sibbo kommuns utvecklingsdirektör Pirjo Siren.

Sibbo intresserar företag

Att kommunen allt oftare förhandlar med olika företag om att etablera sig i Sibbo är också ett tecken på Sibbos livskraft. Sibbos läge är gynnsamt också för företag.

Förhandlingarna med företag har ökat betydligt och de har också burit frukt.

Många företag har valt att etablera sig i Sibbo. Ett exempel är logistikföretaget Transval, som bygger ett stort lager med gröna energilösningar.

Företaget kommer att ha cirka 100 anställda i Sibbo.

Investeringen kostar totalt 37 miljoner euro och är en av de största i sitt slag i Finland.