Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå asfalterar och gör vägavsnitt tryggare – här är de områden som fixas i år och planerna för kommande år

Från 2021
Korsning
Bildtext Det avsnitt av Täktervägen som går söder om stamväg 51 och är i dåligt skick ska få asfalt redan i år.
Bild: Maria Wasström / Yle

Ingå har godkänt vilka vägar och områden som ska förses med asfalt och också i övrigt göras trafiksäkrare under det här året.

Det avsnitt av Torpmalmsvägen som hör till kommunen och det avsnitt av Täktervägen som går söder om stamväg 51 och är i dåligt skick ska få asfalt redan i år.

I kommunens budget för i år har det reserverats 90 000 euro.

I samband med asfalteringsentreprenaden utförs vid behov också mindre reparationsarbeten.

Nästa år är det meningen att förbättra Strandvägen och vägar i Degerby och 2023 är vägarna i Smeds och Västerbrinken i tur.

Förutom vägar förbättrar Ingå också en del parkeringsområden och öppna platser som ägs av kommunen.

Tekniska nämnden har godkänt de planerade åtgärderna för i år och beslöt på mötet (30.3) att asfalteringsentreprenaden konkurrensutsätts som öppet förfarande så att valkriteriet är det billigaste anbudet.

Nytt övergångsställe i stället för besvärliga farthinder i Degerby

Förutom asfalteringsarbeten och mindre väglappningar kommer Ingå också att se över ett avsnitt på Degerbyvägen som ska göras tryggare och trafiksäkrare med hjälp av ett nytt övergångsställe.

Vägavsnittet gäller söder om Tomtesvängens korsning där det finns ett farthinder som på grund av sin branta profil har upplevts som besvärligt.

Farthindren kommer att avlägsnas, men för att säkerställa tryggheten på det här vägavsnittet och för att bilarna ska hålla farten nere kommer kommunen att göra ett nytt övergångsställe i närheten av busshållplatsen.

Diskussion om artikeln