Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Grundlagsutskottet torpederar regeringens förslag om begränsad rörelsefrihet

Från 2021
Uppdaterad 31.03.2021 17:02.
Antti Rinne
Bildtext Antti Rinne från SDP är ordförande i grundlagsutskottet
Bild: Lehtikuva

Riksdagens grundlagsutskott ger tummen ner för regeringens förslag att begränsa medborgarnas rörelsefrihet för att stävja coronaepidemin. Förbuden och restriktionerna bör rikta sig direkt mot smittkällorna, säger utskottet.

Regeringens förslag är oproportionerligt och kan inte anses vara nödvändigt. Dessutom innehåller förslaget en tolkningsproblematik om vad som är förbjudet och vad som är tillåtet, säger utskottets ordförande Antti Rinne (SDP).

Grundlagsutskottets utlåtande är enhälligt.

Strider mot paragraf 23 i grundlagen

Grundregeln i regeringens förslag är att förbjuda medborgarna att röra sig utanför hemmet - tillåtna ärenden utanför hemmet är undantag från grundregeln.

Därför anser grundlagsutskottet att förslaget ingriper för kraftigt i medborgarnas grundrättigheter, och strider mot paragraf 23 i grundlagen.

- Vi kan uppnå samma mål med lindrigare åtgärder. Förbuden och begränsningarna kan riktas direkt mot kända smittkällor som privata tillställningar, sammankomster, kyrkor och moskeer, och butiksbesök.

Regeringen kan ge ett nytt förslag, i enlighet med grundlagsutskottets utlåtande. Ett annat alternativ är att förvaltningsutskottet skriver om förslaget helt och hållet.

Däremot anser grundlagsutskottet att regeringens förslag om munskyddstvång inte strider mot grundlagen. Det är ändå bäst att införa tvånget som en del av smittskyddslagen, säger utskottet.

Förvaltningsutskottet ordförande efterlyser nytt förslag om rörelsefriheten

Förvaltningsutskottets ordförande Riikka Purra (Sannf) säger att grundlagsutskottet ser ut att anse att det finns ett grundläggande fel i regeringens förslag om att begränsa rörelsefriheten.

Purra säger att regeringen borde förstå att komma med ett helt nytt förslag. Förvaltningsutskottet tar på tisdag ställning till frågan om att ändra förslaget i riksdagen.

Artikeln har kompletterats med Riikka Purras besked.