Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Visst grämer det då vi gjort ett stort jobb" – blev inget av gemensam färdcentral i Västnyland, men ansvarig Esbotjänsteman tror ännu på idén

Från 2021
En röd taxibil fotad bakifrån. Sommar, oskarpa byggnader i bakgrunden.
Bildtext En gemensam färdcentral för kommunerna i Västra Nyland blev inte av då alla kommuner förutom Esbo lämnat projektet.
Bild: Silja Viitala / Yle

En efter en har kommunerna lämnat den Esbostyrda gemensamma färdcentralen i Västra Nyland. Nu är bara Esbo kvar i projektet. Det här var en bra idé och är det fortfarande, säger logistikdirektör Kari Sirviö vid Esbo stad som har ansvarat för projektet.

- Visst grämer det då vi gjort ett stort jobb. Anvisningarna gjordes upp gemensamt och upphandlingen gjordes utgående från att alla kommuner i Västnyland är med. Och nu på slutrakan är de inte längre med, säger Kari Sirviö, logistikdirektör i Esbo.

Han har som tjänsteman haft en ledande roll i projektet. Färdcentralen kommer nu sannolikt tvingas byta namn från färdcentralen Västra Nyland.

Men hur gick det så här, att de tio kommunerna föll bort en och en likt intrigen i Agatha Christies deckarklassiker?

Ursprungligen skulle den Esbostyrda färdcentralen också verka i Hangö, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Vichtis, Högfors, Raseborg, Sjundeå och Ingå.

Esbo ser nu ut att bli ensam kvar fastän Hangö fortfarande inte fattat något slutligt beslut i ärendet. Hangö utreder om man kan sköta färdtjänsten själv.

Användarna kritiska

Kritiken mot färdcentralen i Västra Nyland har pågått i flera år.

Den har bland annat handlat om att området är för splittrat med både stad och landsbygd och användarna har varit oroliga över att det inte går att stanna på vägen eller välja en bekant chaufför.

Yle Västnyland berättade om kritiken i oktober.

- Jag har en bekant i Kyrkslätt som har haft stroke. Han kan inte kommunicera och sitter i rullstol. Sedan kommunen för några år sedan tog bort hans rätt till egen bekant taxi, har han inte använt färdtjänst en enda gång.

- Också min egen make, som har en synskada, har sagt att han kommer undvika att använda färdtjänsten eftersom stressen ökar så mycket med det system som nu byggs upp, sade Vichtisbon Mia Lohman då.

Vad är färdtjänst?

Upphandlingen gick inte rätt till och måste göras om

En avgörande vändning skedde i slutet av februari då Högsta förvaltningsdomstolen inte beviljade besvärstillstånd till Esbo stad.

Det betydde att Marknadsdomstolens beslut från 2020 om att färdcentralen måste upphandlas på nytt är slutgiltigt.

Esbo stad upphandlade färdcentralen 2019 och valde då FCG Smart Transportation Oy för att ha hand om förmedlingen. Taksi Helsinki besvärade sig och Marknadsdomstolen gav företaget rätt med hänvisning till att upphandlingen inte följt lagen och de regler som finns.

Kvinna skjuter på rullstol där det sitter en äldre person.
Bildtext Färdtjänst ges bland annat till dem som behöver hjälp för att röra sig.
Bild: Yle/Stefan Paavola

"Vi såg att vi nu har möjlighet att dra oss ur utan att bryta mot avtalet"

I och med att förmedlingsoperatören ska upphandlas på nytt såg kommunerna sin chans att dra sig ur. Det här säger Ulf Kjerin (SFP) som sitter i kommunstyrelsen i Kyrkslätt.

- Vi såg att vi nu har möjlighet att dra oss ur utan att bryta mot avtalet. Vi har fått mycket feedback från användarna om brister i servicen. Det handlar om väntetider, beställandet av bil och hur servicen sköts, säger Kjerin.

Det var ett mammutprojekt som nu gick på grund

Enligt Kjerin är tanken med en gemensam färdcentral god. Behovet uppstod i och med den nya taxilagen, som trädde i kraft den 1 juli 2018.

- En enkel sak har gjorts krånglig. Och man lyckas nu inte ens få upphandlingen gjord och se till att alla är nöjda med servicen. Administrationen för hela färdcentralen kostar och de pengarna tas från taxichaufförernas fickor. Avsikten var dessutom att minska på kostnaderna. Det var ett mammutprojekt som nu gick på grund, säger Kjerin.

Tjänstemän mer positiva än politikerna

Logistikdirektör Kari Sirviö vid Esbo stad säger att tjänstemännen förhållit sig mer positivt till projektet än politikerna.

- De tjänstemän jag har pratat med har stött projektet. Andra kommuner befinner sig alla nu i en olaglig situation och måste upphandla färdtjänsten på nytt, säger Sirviö.

Tjänstemannaförslaget till såväl kommunstyrelsen i Kyrkslätt som stadsstyrelsen i Grankulla var att kommunen godkänner avtalet om en gemensam färdtjänst, men politikerna ville annorlunda.

I Grankulla anmälde stadsdirektören avvikande åsikt efter stadsstyrelsens beslut att inte gå med.

"Esbo borde ha lyssnat på kunderna och på de andra kommunerna och gjort det som lovades"

Ulf Kjerin (SFP) i kommunstyrelsen i Kyrkslätt anser att Esbo inte har lyssnat på de andra, mindre kommunerna, som är med i projektet.

Enligt Kjerin var problemet att samma regler ska gälla i alla kommuner i hela området fastän kommunerna sinsemellan skiljer sig från varandra.

- Esbo borde ha lyssnat på kunderna och på de andra kommunerna och gjort det som lovades. Man borde tillsammans med andra kommuner ha gjort upp regler för hur färdtjänsten ska fungera i varje kommun.

- I en stadsmiljö i Esbo fungerar snabba byten. En kund blir av i Westend och sedan kör chauffören till Gäddvik och plockar upp följande, men hur går det i glesbygden, frågar sig Kjerin.

Var det en dålig idé redan från början?

Enligt Kari Sirviö har Esbo lyssnat både på kunder och på andra kommuner. Som bevis för det säger han att det funnits en projektgrupp med representanter för alla kommuner samt för klienterna.

Dessutom har det också funnits en styrgrupp med representanter för de berörda.

- Allting har skett i gott samarbete. Men jag vill gärna veta exakt vad vi inte har beaktat. Kritiken är för allmän, säger Sirviö.

Hur ser du nu på hela idén om en gemensam färdcentral i Västra Nyland? Var idén dålig redan från början eftersom Västra Nyland är ett så heterogent område?

- Nej, det här var en bra idé och är det fortfarande. Eventuellt kunde man ha konkurrensutsatt bilarna skilt för varje kommun. Det kunde ha gjorts på ett annat sätt. Men jag vet inte de specifika skälen till att andra kommuner inte gick med så det är svårt att veta var vi inte lyckades, säger Sirviö.

Det här var en bra idé och är det fortfarande

Tror du ännu på idén om en gemensam färdcentral för ett större område?

- Jo, det gör jag. För bilarna innebär de fler uppdrag eftersom de kan köra över kommungränserna i och med taxireformen. Färdcentralens dagbilar skulle placeras i Kyrkslätt, Lojo samt Raseborg och Hangö. Det skulle ha garantera att det finns bilar dagtid.

Enligt den ursprungliga planen skulle 40 av 47 dagbilar placeras i Esbo, 3 i Kyrkslätt, 2 i Lojo och 2 i Raseborg och Hangö.

I och med att alla kommuner förutom Esbo har dragit sig ur kör samtliga dagbilar nu i Esbo. Enligt Sirviö kommer antalet nu ses över.

Diskussion om artikeln