Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Hemsjukhuset i Åbo har fått sin dom från tingsrätten – åtalen mot tjänstemännen förkastas

Från 2021
Uppdaterad 01.04.2021 15:36.
Åbo rättscenter
Bildtext Rättegången om brotten i hemsjukhuset Luotsi har fått en dom.
Bild: Yle/ Nora Engström

I januari inleddes rättegången mot anställda på privata hemsjukhuset Luotsi och nu har tingsrätten meddelat sin dom. Företagets verkställande direktör, som också arbetade som sjukskötare på hemsjukhuset, har gjort sig skyldig till grov förfalskning, men de övriga åtalen förkastades. Åtalen mot hemsjukhusets läkare förkastades också.

Hemsjukhuset Luotsis verkställande direktör har dömts till 6 månaders villkorligt fängelse för grov förfalskning. Det rör sig om dokument som förfalskats med avsikten att vilseleda utredningen av fallet.

VD:n hade förfalskat namnteckningar på dokument för beställningen av morfin.

En lång rad åtal

Hemsjukhuset Luotsis VD åtalades för flera grova brott, bland annat för mord på en äldre patient. Enligt åtalet injicerade sjukskötaren flera mediciner i patienten, mediciner som inte hade ordinerats för personen och att det här orsakade patientens död. Detta åtal har förkastats.

100–120 av de patienter som vårdats av företaget hade inte dödförklarats av en läkare. Enligt lag är det endast en läkare som får göra en dödsförklaring.

En läkare vid samma företag åtalades också för grovt ocker och grov förfalskning, men åtalen har förkastats.

Dessutom åtalades fyra tjänstemän i Åbo. Enligt åklagaren hade de försummat sin tillsynsplikt genom att inte övervaka sjukhusets verksamhet. Dessa åtal har också förkastats.

Utredningen av fallet pågick i två år. De brott som tjänstemännen anklagats för skulle ha preskriberats i slutet av 2019, men åklagaren ansökte om förlängd åtalstid.

I februari 2020 beslutade Egentliga Finlands tingsrätt att förlänga åtalsrätten med ett år.

Inte första gången som hemsjukhuset hade rättsliga problem

2018 dömde Egentliga Finlands tingsrätt sjukhusets verkställande direktör att betala tillbaka pengar till husbolaget för uteblivna hyror.

År 2013 åtalades en sjukskötare på Luotsi också för arbetarskyddsbrott och diskriminering i arbetslivet.

Enligt åtalet hade sjukskötaren utsatt flera anställda för sexuella trakasserier.

Tingsrätten konstaterade i sin dom från 2014 att omständigheterna i fallet inte räckte till för en fällande dom och åtalen förkastades.

2019 dömde Åbo hovrätt mannen till villkorligt fängelse för bedrägeri. Han konstaterades vara skyldig till att ha stulit pengar av hemsjukhuset Luotsi där han jobbade.

Åbo stad köpte tjänster av företaget under åren 2011–2014. Totalt vårdades cirka 185 av Åbos patienter av företaget.