Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Restaureringen av den gamla folkparken i Kokon i Borgå kräver hästkrafter

Från 2021
Hästar i skogsarbete i Folkparken i Kokon i Borgå
Bildtext Hästar är att föredra framom skogsmaskiner i den känsliga folkparken i Kokon.
Bild: Yle/Stefan Härus

Motorsågen sjunger och hästarna gnäggar. I restaureringsarbetet av den gamla folkparken i Kokon är skogsmaskinen portad.

I modern skogsavverkning används varken motorsåg eller häst. Allt från fällning, kvistning och kapning av stock sker med en och samma maskin.

I den gamla igenvuxna folkparken på Kokonudden i Borgå går man däremot varsamt fram.

Träden fälls med hjälp av motorsåg och kvistas och kapas med hjälp av en anordning på den stockvagn, dragen av två hästar, med vilken man också kör ut stockarna ur skogen.

Allt för lätt kan det ändå inte vara för hästarna trots att de uppvisar stor muskelstyrka. De största stockarna som hästarna släpat ur skogen väger nämligen kring 1 000 kilo.

Skogshuggare Sebastian Tennberg säger att han aldrig under sin karriär sett så stora stockar.

- Det här var nog min första och största gran tillsvidare. Sex meter från toppen hade granen en diameter på 73 centimeter. Sådana hittar man inte ofta.

Skogsarbetare fäller träd
Bildtext Skogshuggare Sebastian Tennberg fäller en av de större granarna i folkparken i Kokon.
Bild: Yle/Stefan Härus

Gammal gran blir plankor och skulptur

När den cirka 130 år gamla granens stockar ska köras från skogen, tar de två nedersta stockarna på trädet hela släpvagnens kapacitet i anspråk.

- De väger tillsammans två ton, så med en vanlig personbil får vi nog inte släpkärran härifrån, säger Tennberg.

Tennberg har ordnat med en fyrhjulsdriven terrängbil för att få trädets nedersta stockar från Kokonudden.

Hans plan är att dels såga dem till breda plankor och dels kanske såga till ett konstverk av något slag.

Målet med det arbete som pågår på Kokonudden är att återställa parkskogen, så att den så mycket som möjligt är lik den skog som fanns där i slutet av 1800-talet.

Platsen är värdefull och känslig - därav hästar och inte skogsmaskiner.

Det är också orsaken till att man jobbar med avverkningen lite åt gången - under flera år.

Två stockar på släpvagn av en 130 år gammal gran
Bildtext Skogshuggare Sebastian Tennberg har aldrig fällt en så stor gran. Ålder: cirka 130 år!
Bild: Yle/Stefan Härus

Granarna ska bort - tallarna blir kvar

Folkparken i Kokon och den angränsande skogen har varit Borgåbornas fritids- och rekreationsområde sedan slutet av 1800-talet.

Parken har förfallit och vuxit igen, floran har utarmats och de historiska dragen har alltmer försvunnit.

Den ursprungliga parkskogen på sluttningen bestod främst av tallar. Nu har granarna tagit över och spridit sig ända ner till Kokonvägen och Borgå å.

Nu ska granarna och snårskogen bort. Tallarna får bli kvar även om det gallras också bland dem.

Skogsavverkning i parkskogen i Kokon, Borgå
Bildtext Två män och två hästar får mycket till stånd i skogen - skonsammare.
Bild: Yle/Stefan Härus
Hög med stockar och skogsarbetande hästar i Kokon i Borgå
Bildtext Hästarna har dragit kärran med stock från skogen. Här staplas stockarna i en prydlig hög för att senare forslas bort.
Bild: Yle/Stefan Härus

Finansiering av miljöministeriet

Förutom skogsavverkning består arbetet i år också av att få fram de gamla stigar och gångar som funnits här men som med åren vuxit igen.

- De gamla stigarna ska också iståndsättas och likaså den gamla trappan. Vi förbereder de arbetena genom att avlägsna alla kvistar som skogsavverkningen åstadkommit, säger Tennberg.

Det är inte någon liten hög med kvistar som de två skogsarbetarna samlat ihop så här långt.

Tvåhundra kubikmeter ris och grenar ligger i en prydlig rad invid Borgå å.

Miljöministeriet har beviljat finansiering för att restaurera utsiktsplatserna och strandstigarna.

Restaureringen av folkparken utförs stegvis och i form av olika projekt. För dem krävs det separata anslag.

Parkskogen i Kokon i Borgå
Bildtext Tallarna i den gallrade skogen på Kokonudden i vackert morgonljus.
Bild: Yle/Stefan Härus

En arbetsdag - 20 träd

En noggrannare plan för nya planteringar görs efter att träden har fällts och efter att man kartlagt det trädbestånd som lämnats kvar efter avverkningarna.

När Yle Östnyland besöker Kokonudden har arbetsdagen knappt hunnit börja för Sebastian Tennberg. Dagens mål är att såga ner cirka 20 träd.

- Efter det ska vi ännu frigöra stigarna från kvistar och helt enkelt städa upp efter oss.

Stigarna och den gamla trappan ska sättas i skick i sommar, med miljöministeriets stöd.

Diskussion om artikeln