Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

“Stred tydligt mot grundlagen”, “Hur skulle man veta vad som är tillåtet och vad förbjudet?” – så kommenterar medlemmarna grundlagsutskottets beslut

Från 2021
Uppdaterad 01.04.2021 15:24.
Porträtt på Wille Rydman i Helsingfors stadfullmäktige
Bildtext Wille Rydman (Saml) sitter i grundlagsutskottet
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Wille Rydman, oppositionspartiet Samlingspartiets riksdagsledamot och medlem i grundlagsutskottet, säger sig vara överraskad över att regeringen gav ifrån sig ett förslag om att begränsa rörelsefriheten - ett förslag som tydligt stred mot grundlagen.

Han förnekar att grundlagsutskottet skulle ha haft politiska ambitioner, och att Samlingspartiet skulle jubla en dag som denna.

- Nej, vad gäller grundlagsutskottet så är utlåtandet juridiskt. Så klart kan det finnas vissa frågor som utskottet behandlar som har politiska dimensioner, men i kampen mot coronaviruset finns det inga sådana. Observera att utskottet var enigt och att utskottets ordförande (Antti Rinne) representerar samma parti som statsministern (SDP).

"Sorgligt att regeringen inte lyckades bättre"

Rydman tillägger att grundlagsutskottets uppgift är att se till att lagstiftningen inte strider mot grundlagen.

. Det är ganska sorgligt att regeringen inte har lyckats bättre med att stifta sådana lagar som nu behövs, men jag hoppas att man lyckas bättre i framtiden för det ligger inte i någons intresse att coronaläget förvärras.

Hur går man nu vidare? Wille Rydman hoppas att regeringen förbereder ett nytt förslag som riksdagen kan ta ställning till.

- Grundlagsutskottet konstaterar i sitt utlåtande att det är möjligt att dämpa smittspridningen med andra metoder än ett allmänt rörelseförbud för alla medborgare.

Regeringens förslag otydligt och osäkert

Riksdagsledamoten och medlemmen i grundlagsutskottet, Mats Löfström från Svenska riksdagsgruppen, säger att regeringens förslag var problematiskt till sin grundstruktur.

- Man ville förbjuda all rörelse generellt utanför hemmet, med vissa undantag.

Enligt normal rättspraxis utgår man ifrån att allt är tillåtet förutom det som uttryckligen är förbjudet. Genom att vända på det här och säga att det är förbjudet att röra sig utanför hemmet utan vägande skäl så försätter man medborgarna i en väldigt svår situation.

- Hur ska man veta vad som är tillåtet och vad förbjudet, undrar Löfström.

Mats Löfström sitter på en stol.
Bildtext Mats Löfström från Svenska riksdagsgruppen
Bild: Ålands Radio & TV / Bengt Hannus

Det är det här som är kärnan i grundlagsutskottets utlåtande, säger Löfström.

- Förslaget var alltför otydligt och osäkert med tanke på den enskilda individens rättssäkerhet.