Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Professor: Därför föll regeringens förslag - fokuserade på rörelsefriheten och inte på de egentliga smittkällorna

Från 2021
Professor Markku Suksi, september 2016.
Bildtext Markuu Suksi är professor i offentlig rätt vid ÅA
Bild: Yle/Mattias Simonsen

Professorn i offentlig rätt vid Åbo Akademi, Markku Suksi, säger att regeringens förslag om begränsningar i rörelsefriheten hade ett viktigt syfte, men föll på att det fokuserade fel. I stället för att begränsa folks rörlighet borde de egentliga smittosituationerna ha ringats in.

Suksi säger att han inte är förvånad över att grundlagsutskottet visade kalla handen till regeringens förslag.

- Då man läser utskottets utlåtande är man nog inte förvånad över slutsatsen att regeringens förslag inte uppfyller de krav som grundlagen ställer, säger Suksi.

Gav utrymme för tolkningar och godtycke

Förslagets syfte att skydda liv och hälsa är viktig, men regleringen som regeringen föreslog var minst sagt tolkningsbar och skulle ha lett till problem i verkställigheten i bland annat polisens verksamhet, säger Suksi.

Han konstaterar att regeringen ville inskränka på folks möjligheter att röra sig i sitt vardagliga liv, samtidigt som man godkände en lång rad undantag till det allmänna förbudet att röra sig.

- Den här tekniken att med undantag bestämma vad man får och inte får göra blev svårbegriplig och mångtydig. Därför fanns det risk för väldigt varierande tillämpning och därmed utrymme för godtycke. Ta till exempel en människas rätt att träffa sin partner. Det kunde ha lett till konstiga situationer när en person måste förklara vart hen är på väg!

"Borde ha fokuserat på verkliga situationer där smitta sprids"

Det fanns alltså enligt Suksi frågetecken kring nödvändigheten och proportionaliteten i de åtgärder som regeringen föreslog. Regeringen kom heller inte med några alternativa lösningar som hade varit mindre inskränkande på medborgarnas frihet.

Sådana hade behövts för att pröva det föreslagna alternativet mot eventuella andra alternativ och för att motivera varför just det föreslagna alternativet bör väljas, säger Suksi.

Professor Suksi påpekar att regeringens förslag förfelade sitt syfte på sätt och vis, vilket också utskottet påpekade i sitt utlåtande.

- Det gick förbi sin målsättning genom att det inte fokuserade på att förhindra privata fester, religiösa tillställningar eller besök i affärslokaler. Det är ju i sådana möten mellan människor som smittan sprids. I stället tog regeringen fasta på hur folk rör sig till sammankomster med andra, men vistelse utomhus sprider sällan smittan.

- Om man vill begränsa just tillställningar och situationer där folk samlas så borde regleringen vara fokuserad på dem och inte på den sträcka en människa tillryggalägger när hon rör sig från en plats till en annan.

Diskussion om artikeln