Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Palmoljejättar seglar i motvind efter beskyllningar om barnarbete: "De har skämt ut Malaysia"

Från 2021
Största delen av barnarbetarna i Indonesien jobbar på palmoljeodlingar. De bor i fattiga byar som ofta omges av oljepalmer.
Bildtext Största delen av barnarbetarna i Indonesien jobbar på palmoljeodlingar. De bor i fattiga byar som ofta omges av oljepalmer.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Bojkotter har inletts mot två av världens största producenter av den omtvistade palmoljan. USA anklagar de malaysiska bolagen bland annat för att ha använt barnarbetare och har förbjudit all import av deras produkter. Samtidigt beskyller Malaysia EU för att bryta mot Världshandelsorganisationen WTO:s regler genom att begränsa importen av palmolja.

Juristen Trisha Jaipragas har fått nog. Hon har länge irriterat sig på att palmoljebolagen har skadat Malaysias rykte med sin verksamhet, och nu tycker hon att de har gått för långt.

– Det är oförlåtligt att två av våra största bolag har använt barnarbetare. De borde fungera som ett föredöme, men i stället har de skämt ut Malaysia, konstaterar hon.

Jaipragas vän, redovisaren Sharon Cheah, är av samma åsikt. Hon påpekar att det faktum att bolagen delvis ägs av staten gör att det hela är speciellt förkastligt.

– Bolagen är dessutom synnerligen lönsamma. De måste kunna se till att minderåriga inte jobbar för dem och att arbetarna behandlas på ett acceptabelt sätt, säger hon.

Sharon Cheah och Trisha Jaipragas har följt med palmoljeindustrin ända sedan de var studerande. De säger att den är så dominerande att det inte går att strunta i den
Bildtext Sharon Cheah och Trisha Jaipragas har följt med palmoljeindustrin ända sedan de var studerande. De säger att den är så dominerande att det inte går att strunta i den.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Nya beskyllningar om barnarbete

Palmoljeindustrin är ekonomiskt så viktig för Malaysia att det är vanligt att folk följer med hur det går för den. Många malaysier är också medvetna om att palmoljebolagen länge har anklagats i väst för att orsaka miljöförstöring genom att röja ovärderlig regnskog för att skapa nya plantager.

Beskyllningarna om att bolagen FGV och Sime Darby också har använt barnarbetare är däremot nya. Förutom i Malaysia driver bolagen plantager i grannlandet Indonesien där barnarbete är ett svårt problem.

 Flertalet av dem som jobbar på oljepalmplantagerna i Malaysia är gästarbetare från grannländerna. Arbetet är tungt, för en frukt kan väga 40 kilogram
Bildtext Flertalet av dem som jobbar på oljepalmplantagerna i Malaysia är gästarbetare från grannländerna. Arbetet är tungt, för en frukt kan väga 40 kilogram.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Internationella arbetsorganisationen ILO uppskattar att minst en miljon 10–17-åriga barn arbetar på indonesiska oljepalmodlingar.

De flesta hjälper sina föräldrar på familjens småbruk, men enligt några obundna medborgarorganisationer har minderåriga också jobbat för FGV och Sime Darby.

– Genom att stoppa all import av FGV:s och Sime Darbys produkter visar vi att vi inte tolererar barnarbete. Bolagen har dessutom också gjort sig skyldiga till tvångsarbete, konstaterade den amerikanska tull- och gränsbevakningsmyndighetens chef Mark Morgan när importförbudet infördes vid årsskiftet.

Det är en konst att skörda oljepalmernas frukter. I vissa fall måste arbetarna använda mer än tio meter långa skärare för att komma åt dem
Bildtext Det är en konst att skörda oljepalmernas frukter. I vissa fall måste arbetarna använda mer än tio meter långa skärare för att komma åt dem.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Bolagen tillbakavisar beskyllningarna: ''Vi har noggranna regler''

FGV och Sime Darby förnekar bestämt att de använder barnarbetare. De försäkrar också att de har gjort sitt bästa för att hindra att tvångsarbete förekommer på deras plantager.

– Sime Darby har infört noggranna regler för att skydda arbetarnas rättigheter. Vi samarbetar också med flera ansedda medborgarorganisationer som ägnar sig åt att stöda arbetarna, skriver det över 100 år gamla bolaget i ett utlåtande.

FGV, Sime Darby och många andra ledande palmoljeproducenter har också förpliktat sig att inte längre avverka regnskog för att förstora sina nuvarande plantager. Västerländska miljöorganisationer betonar ändå att den av regnskog betäckta arealen ständigt minskar i synnerhet i Indonesien.

Indonesien är den största och Malaysia den näst största producenten av palmolja. Sammanlagt står de två länderna för hela 85 procent av all produktion av oljan.

Förutom ofantliga plantager driver Sime Darby bland annat oljeraffinaderier. Bolaget har länge ansetts vara en föregångare inom branschen.
Bildtext Förutom ofantliga plantager driver Sime Darby bland annat oljeraffinaderier. Bolaget har länge ansetts vara en föregångare inom branschen.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Indonesisk utvidgning ledde till mardrömslik skövling

Under de två senaste decennierna har nya oljepalmplantager skapats i klart snabbare takt i Indonesien än i Malaysia. Nästan alla indonesiska plantager finns på de väldiga öarna Borneo och Sumatra som förr så gott som helt täcktes av regnskog.

På Borneo har en tredjedel av all skog redan avverkats. Den här skövlingen anses vara särskilt skadlig i och med att öns regnskogar är sällsynt artrika.

Också på Sumatra är situationen alarmerande. Enligt Världsnaturfonden WWF har mer än 55 procent av öns regnskogar avverkats under de senaste 30 åren.

Det skövlade området är ungefär lika stort som Storbritannien. Största delen av det täcks nu av oljepalmplantager.

De utrotningshotade orangutangerna har lidit svårt av skövlingen av regnskogarna. Orangutangerna lever enbart på öarna Borneo och Sumatra som i allt högre grad nu täcks av oljepalmplantager.
Bildtext De utrotningshotade orangutangerna har lidit svårt av skövlingen av regnskogarna. Orangutangerna lever enbart på öarna Borneo och Sumatra som i allt högre grad nu täcks av oljepalmplantager.
Bild: Yle / Björn Ådahl
 En massa unika djur och växter trivs i regnskogarna på Borneo. Det finns till exempel fler än 30 arter av ekorrar.
Bildtext En massa unika djur och växter trivs i regnskogarna på Borneo. Det finns till exempel fler än 30 arter av ekorrar.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Malaysia i konflikt med EU över palmoljeförbud

Skövlingen har föranlett EU att gradvis förbjuda allt biobränsle som innehåller palmolja. EU:s mål är att ett totalt förbud är i kraft senast år 2030.

Malaysia anser att förbudet bryter mot Världshandelsorganisationen WTO:s regler. Landet har nu bett WTO undersöka om EU har skapat ett oresonligt handelshinder mot de malaysiska palmoljeproducenterna.

Malaysia och Indonesien gör också sitt bästa för att försvara palmoljeindustrin. Enligt dem orsakar till exempel köttproduktionen mer förstörelse i regnskogarna än vad palmoljeproducenterna gör.

Den malaysiska regeringen påpekar också att oljepalmen ger flera gånger större skördar per hektar än någon annan växt som används för att producera vegetabilisk olja.

De som odlar oljepalmer behöver dessutom inte använda lika mycket bekämpningsmedel och växtgifter än de som odlar till exempel majs, ryps eller sojabönor.

I regel anser malaysierna att regeringens argument i det här fallet är sanningsenliga. Juristen Jaipragas och redovisaren Cheah säger ändå att beskyllningarna om barnarbete nu har fått dem att ta avstånd från palmoljeindustrin.

Palmolja: En allestädes närvarande produkt