Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Dikningen av Lovisa å fortsätter - färre översvämningar i år

Från 2021
En äldre man sitter invid kanten av en å. I bakgrunden syns träd och en åker.
Bildtext Håkan Karlsson är nöjd med resultaten av dikningen. Även om vattenståndet är högt så är åkrarna inte lika dränkta som vanligt.
Bild: Yle / Mira Bäck

Den här tiden på året är det vanligt med översvämningar lite här och där. Så också i Lovisa, där markägarna invid Lovisa å har fått dras med översvämningar varje vår och vid rikligt regn.

Markägarna ville få ändring på det här och i fjol somras påbörjades dikningen av Lovisa å som innan dess varit orörd i 100 år. Ån ska inte fördjupas, men den breddas ordentligt och växtlighet röjs bort.

Det här ska försnabba avrinningen från området och förhindra översvämningar på åkrar och i källare.

Då Yle Östnyland träffade Håkan Karlsson i juli i fjol hade man hunnit dika 1,5 kilometer av sammanlagt 15 kilometer.

Karlsson valdes av markägarna till projektchef för arbetsgruppen vid Lovisa ås dikningsförrättning.

Vi åkte till Lovisa för att se hur långt man kommit nu, och om dikningen gett resultat.

Det är en vacker vårdag i Gislom. Vi parkerar var sin bil invid samma åker som i fjol. Det är först lite svårt att känna igen stället.

Sommargrönskan har ännu inte kommit i gång, men det är själva ån som ändrat mest. Den löper fram under en liten bro, och dess forsande hörs tydligt.

Översvämningshylla håller åkern torrare

Just det här stället ligger några kilometer från stället där ån mynnar ut i havet, och det hade man hunnit dika redan vid vårt besök i fjol. Nu är ändå åns fåra betydligt bredare.

- Det här är ett skolexempel på hur det är tänkt. Fåran är putsad och sedan har vi gjort så kallade översvämningshyllor på åns östra sida. Vattnet har stigit upp på översvämningshyllan och det betyder att det ryms mycket mer vatten i ån. Det fungerar precis som planerat, säger Karlsson.

En bred vattenfåra med träd på ena sidan och åker på andra sidan.
Bildtext Vattenståndet är högt, men vattnet kommer inte ända upp på åkern.
Bild: Yle / Mira Bäck

Platån har inte minskat på åkerns storlek, utan det är åsluttningen som har grävts ut. Då vattnet stiger så mycket att det inte ryms i fåran så stannar det på den utgrävda platån istället för att stiga ända upp på åkern.

Enligt Karlsson är översvämningsläget bättre än tidigare på de ställen där man hunnit dika.

Högt vatten

Det är roligt att se på det bruna vattnet som porlar och brummar fram under bron, men för själva dikningsprojektet gör det höga vattenståndet inte gott.

- I dagens läge har vi knappa sex kilometer odikat på Hommansbyslätten. Nu är det stopp på dikningen för vattenströmningen är för kraftig med snösmältningen. Det kan bli ett stopp på två månader nu, säger Karlsson.

Man får dika i ån bara vid lågt vattenstånd.

- Det är strömningen, kubikmeter per sekund, som är avgörande för vårt grävtillstånd. Vi har ett grävtillstånd som är på 1,4 kubikmeter per sekund och det är väldigt lågt. Medelströmningen i Lovisa å är 1,5 kubikmeter per sekund.

En bred vattenfåra med träd på ena sidan och åker på andra sidan.
Bildtext Vårväder i Gislom. Långt borta går det nätt och jämnt att se kyrktornet i Lovisa. Den som har riktigt skarpa ögon kanske urskiljer det i mitten av bilden.
Bild: Yle / Mira Bäck

Den här dagen är strömningen ungefär 9 kubikmeter i sekunden och dagen innan var den uppe i 11 m³/s.

- Det ska mycket vatten bort innan vi kan dika nästa gång, konstaterar Karlsson.

Han hade hoppats på en tjälrik vinter för att man skulle kunna fortsätta gräva tills projektet är klart. Trots en ordentlig vinter hann man inte riktigt så långt ännu.

Arbetet drog ut på tiden eftersom man måste vänta på tillräckligt lågt vattenstånd för att kunna gräva.

Dessutom är det enligt Karlsson svårt att hitta grävmaskinsförare med specialkunskaperna som behövs, och att sedan få tidtabellerna att passa ihop med det alltjämt föränderliga vattenståndet.

- Blir det en torr sommar så får vi själva grävningen utförd under sommaren. Sedan finns det lite jordmassor som ska flyttas eller föras bort, säger Karlsson.

I fjol hade man problem med flera ras vid nedre delen av ån. De korrigerades i vintras men har inte pålats. Karlsson hoppas marken ska hållas stabil.

Hoppas på fisk

Karlsson hoppas på att ån ska bli fiskrik igen, men ännu har man inte upptäckt liv i vattnet.

- Vi hoppas på det bara vi får grävningsjobbet undanstökat och vattnet blir klart.

Karlsson berättar att man byggt en fiskränna en kilometer norrut, just med tanke på att det ska stiga fisk.

- Sedan har vi lämnat Kvarnforsen helt orörd. Vi tror att fisklivet blir rikare. Det är helt klart.

En äldre man står invid kanten av en å. I bakgrunden syns träd och en åker.
Bildtext Karlsson hoppas på att fisk ska simma upp i ån igen. Tidigare fanns det också kräftor i ån, men de försvann efter en kraftig översvämning för 15 år sedan.
Bild: Yle / Mira Bäck

Hela projektet beräknas kosta 750 000 euro. Hälften betalas av Närings-, miljö- och trafikcentralen i Nyland. Resten står fastighetsägarna för.

Det är ungefär 100 fastigheter med cirka 80 ägare som bor längs ån. Förra sommaren sa Karlsson att de flesta var nöjda med dikningen medan en del tyckte det är onödigt.

- Ingen har klagat i det här skedet, det var när vi började som folk tvivlade på projektet. Nu då man ser att vattnet hålls i ån så tror jag nog att alla blir nöjda.

Skillnad

Vi åker en bit längre upp längs ån och stannar i början av Haddomvägen där den rinner under en liten bro.

I fjol var den här delen av ån så igenväxt att det var svårt att skilja den från ett vanligt litet dike.

En liten brun vattenfora bland vassen.
Bildtext Samma bit av ån sommaren 2020
Bild: Yle / Mira Bäck
En bred vattenfåra med åker på sidorna.
Bildtext ... och våren 2021.
Bild: Yle / Mira Bäck

Nu är själva fåran fyra meter bred vid bottnen och sex meter bred vid ytan. Åkrarna intill är våta, men inte vattentäckta. Det ser ut som om en översvämningshylla håller vattnet i schack här också.

Högre upp längs ån minskar bottenbredden till 3,5 meter och alldeles nära åns början ska bottnen bara vara två meter bred.

Härnäst åker vi till Smiditågets nybyggda bro som löper över ån i Hommansby.

Bakom ett broräcke i metall syns en bred vattenfåra som går mellan åkrar och gårdsplaner.
Bildtext Vyn söderut. Bron förnyades av väglaget förra sommaren.
Bild: Yle / Mira Bäck

Just det här stället är redan dikat, men söderut mot Lovisa, på Hommansbyslätten är ännu 4,5 kilometer orört. Åt norr finns cirka en kilometer orörd å som ringlar sig bland fastigheter och trädgårdar.

- Det ska vi åtgärda i sommar när det blir torrt.

En bred vattenfåra med åker och hus vid sidorna.
Bildtext Från Smiditåget norrut är ån till största delen dikad, men en liten bit är ännu kvar.
Bild: Yle / Mira Bäck

Då det grävs invid folks trädgårdar måste man använda en mindre grävmaskin och köra bort jordmassorna.

Finska flamingor på prärien

Vårt sista stopp blir vid Hommansbyprärien, som Karlsson säger.

En massiv åker med skog bakom sträcker ut sig åt båda sidorna nästan så långt ögat når.

Långt borta, närmare skogskanten än mitten av åkern, finns en stor mängd fåglar som spatserar omkring och letar efter mat på den våta åkern. Flera svanar syns också, och fåglarnas skrik hörs långt.

Det känns lite som att vara med i en naturfilm, vid ett stort floddelta där fåglarna emellanåt flyger upp och cirklar omkring.

Man förväntar sig nästan att få se rosa flamingor, men svanarna får spela deras roll på dessa bredgrader.

En stor åker med vatten oc fåglar på.
Bildtext Hommansbyprärien ser inte alls lika imponerande ut på bild. Fåglarna är så långt bort att de inte riktigt fastnar på foto.
Bild: Yle / Mira Bäck

Här har man ännu inte hunnit dika. Ån är svår att urskilja på håll, men den rinner förbi någonstans bakom fåglarna.

- För några dagar sedan var säkert tjugo hektar under vatten. De senaste dygnen har det sjunkit så att det bara finns lite vatten kvar på åkern. Nog försvinner det också, men det tar ett par dagar ännu.

Om allt går enligt planen och arbetet blir klart i år så kommer antagligen Hommansbyåkrarna också att hållas torrare nästa vår.

Karlssons jobb slutar ändå inte där. Han vet inte hur länge flodfåran kommer att hållas öppen efter dikningen, men knappast kan man låta den stå orörd i hundra år igen.

- Dikningsbolaget är nog tvunget att ta en aktiv roll och följa med om någonting behöver fixas någonstans, säger Karlsson.

Diskussion om artikeln