Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Röran kring Statens revisionsverk blir ännu rörigare – direktör tillbakavisar påstående om censurerade rapporter

Från 2021
Uppdaterad 03.04.2021 15:08.
Valtiontalouden tarkastusviraston logo.
Bildtext Det har varit riktigt rörigt kring Statens revisionsverk de senaste dagarna.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Tidningarna Iltalehti och Iltasanomat skriver att revisionsverksamheten vid Statens revisionsverk har avtagit under Tytti Yli-Viikaris tid som generaldirektör. Enligt direktör Mikko Koiranen är det snarare en tolkningsfråga, skriver nyhetsbyrån STT.

Iltalehti rapporterar att Statens revisionsverk (SRV) har låtit flera rapporter genomgå censur och att de har förskönats. Det ska ha skett systematiskt under Tytti Yli-Viikaris tid som generaldirektör.

Tidningen har använt flera anställda vid myndigheten som källor för sina uppgifter.

Yli-Viikari är redan sedan tidigare i knipa för hur hon har använt SRV:s pengar.

Nyhetsbyrån STT har nått SRV:s direktör Mikko Koiranen. Han har en annan syn på vad som har skett och han säger att påståendena inte stämmer.

– Det har säkert funnits motiveringar till varför rapporter eller delar av dem har redigerats. Det är ju fråga om hur man vill uttrycka saker och hurdana adjektiv man ska använda om och när man tar ställning till något. Det är fråga om huruvida ställningstaganden ska utgå från information eller åsikter. Personerna i Iltalehtis artikel har generaliserat sina egna upplevelser som om de skulle gälla hela myndighetens verksamhet, säger Koiranen till STT.

Rörliga polisens traditionsförening orsakade panik

Flera av de personer som Iltalehti har intervjuat vittnar vidare om skräckvälde som har pågått i flera år på SRV. Den som ifrågasätter ledningen riktlinjer uppges kunna bli av med uppgifter och få sänkt lön.

Koiranen tar inte ställning till påståendet.

– Det finns ingen orsak att föra en offentlig diskussion om skräckvälde, säger Koiranen till STT.

En namngiven anställd säger till Iltalehti att en revisionsrapport som gjordes för polisen 2019 förskönades i efterhand av chefer på SRV. Den anställda förklarar att det handlade om trafikövervakning, vilket var ett politiskt laddat ämne sedan rörliga polisen lades ner 2014.

Dessutom var Rörliga polisens traditionsförening intresserad av få tag i rapporten, vilket gav upphov till panik inom SRV.

Den intervjuade anställda säger att personer i chefsposition ville förstöra en del bakgrundsmaterial som hade använts för rapporten, och att det gjordes genom att avlägsna de delar av rapporten som hänvisade till det känsliga bakgrundsmaterialet.

Koiranen känner till fallet, men han har en annan syn på det skedda.

– Det handlar om att de papper och den information som har getts till beslutsfattaren, alltså chefen, ska flyttas till förvar. I det här fallet var de dokument som Iltalehti skriver om inte sådana dokument som omfattas av det direktivet. Ärendet har behandlats då det var aktuellt. Jag var medveten om händelserna, säger Koiranen till STT.

STT har inte nått Tytti Yli-Viikari för en kommentar. Enligt Koiranen är hon medveten om att han kommenterar händelserna för STT.

"SRV:s verksamhet har förtvinat"

Statens revisionsverk har som uppgift att granska att ekonomin sköts lagligt och ändamålsenligt vid statliga myndigheter, affärsverk och fonder. Under fredagen rapporterar såväl Iltalehti som Iltasanomat att SRV:s verksamhet har förtvinat under Tytti Yli-Viikaris tid på högsta posten.

Enligt Iltasanomat använde verket över 5 500 dagsverken på effektivitetsrevision år 2016. I fjol hade siffra sjunkit med nästan hälften och landade på 2 881,5.

Varför har det skett en så radikal förändring?

– Vi har hela tiden haft lika många människor på jobb här. En del av revisorerna deltar just nu i interna utvecklingsprojekt och personalstrukturen har förändrats lite. Situationen just nu har behandlats inom ledningen, men för att kunna ge ett noggrannare svar borde man bekanta sig med de här rapporterna, säger Koiranen till STT.

Verksamheten har förändrats genom åren

Koiranen förklarar att SRV inte längre granskar myndigheter på så sätt att man kollar hurdana fel tjänstemän har gjort.

– Jag har jobbat på det här verket i 38 år, och under 80-talet var det fortfarande centralt. Numera försöker vi få ledningen att utveckla verksamheten. Man kan förbättra hushållningen och resursfördelningen tillsammans med de som granskas. Det kan inte göras genom att hålla på och gå igenom reseräkningar, vilket traditionellt har varit föremål för revision.

Koiranen försäkrar att revisionerna fortsättningsvis görs självständigt och oberoende, men att man numera försöker få myndigheter att rätta sina fel medan revisionsprocessen ännu pågår.

– Verksamheten nuförtiden går ut på att göra granskningen i samarbete och samspel med den som granskas, säger Koiranen.

Statens revisionsverk har varit en hel del i rubrikerna de senaste dagarna på grund av oklarheter i hur generaldirektör Tytti Yli-Viikari har använt verkets pengar.

Riksdagens kanslikommission överväger att suspendera Yli-Viikari.

SRV:s och dess lednings verksamhet granskas dessutom av både riksdagens revisionsutskott och Centralkriminalpolisen.
Både Yli-Viikari och Koiranen är misstänkta för tjänstebrott.

Enligt uppgifter till STT fick polisen upp ögonen för SRV i och med att man började undersöka ett avtal där en tjänsteman fick lön i två år utan krav på att utföra arbete. I december konstaterade riksdagens justitieombudsman att avtalet från år 2016 var lagvidrigt.

Källa:STT

Diskussion om artikeln