Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Fem dagar räcker inte” – ny lagändring väcker frågan om ledighet vid terminalvård

Från 2021
Uppdaterad 03.04.2021 16:46.
Läkare Juha Hänninen.
Bildtext Juha Hänninen tycker inte fem dagar ledigt räcker då en närstående får terminalvård
Bild: Berislav Jurišić / Yle

En lagändring nästa år ska göra det möjligt att ta obetalt ledigt i fem dagar från jobbet för att ta hand om en närstående person. Men förslaget väcker kritik.

”Fem dagar räcker inte” – ny lagändring väcker frågan om ledighet vid terminalvård

2:53

Juha Hänninen, före detta överläkare vid Terhohemmet, säger att fem dagar är alldeles för lite för att exempelvis vårda en döende anhörig.

– Fem dagar är alldeles för lite, särskilt då man bara får ta obetalt ledigt. Men i andra situationer då man vårdar sina närstående kan fem dagar vara en lämplig mängd.

Den nya lagändring som föreslås grundar sig på ett EU-direktiv och har förberetts vid Arbets- och näringsministeriet sedan 2019.

Samtidigt sitter också en arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet och funderar på vård i livets slutskede.

Den arbetsgruppen har också arbetat med ett förslag om ledighet då en närstående får terminalvård.

Hänninen är med i den arbetsgruppen och är lite överraskad över det andra förslaget att ändra arbetsavtalslagstiftningen, som Arbets- och näringsministeriet förbereder.

– Jag har inte fått information om det här trots att förslaget förberetts sedan 2019. Jag tycker att det är konstig att informationsgången mellan ministerierna inte fungerat.

Två skilda förslag

De två förslagen om ledighet utesluter ändå inte varandra, eftersom det som nu föreslås gäller all slags närståendevård, medan den arbetsgrupp som Hänninen sitter med i uttryckligen ser över just terminalvården.

Den arbetsgruppen kommer att föreslå att man ska få rätt till 30 dagars betald ledighet då en en nära anhörig befinner sig i livets slutskede. Förslaget skulle också ge rätt till ersättning från Folkpensionsanstalten.

– Problemet har hittills varit att många varit tvungna att ta ut sjukledigt för att kunna ta hand om döende anhöriga. Men det är ju ingen sjukdom det handlar om och det förvränger även idén med sjukledigheten.

Juha Hänninen säger att de skulle lätta på hälsovårdens börda om människor skulle kunna ta ledigt för att ta hand om närstående som behöver terminalvård och förtydliga vilka regler som gäller.

Hänninen tycker ändå det är bra att en fem dagars ledighet görs till en rättighet för alla som tar hand om sina närstående och att arbetsgivarna inte kan förneka arbetstagare den rättigheten när lagen väl har trätt i kraft.

Det han ställer sig kritisk till är att man i media porträtterar fem dagar ledigt för terminalvård som något bra.

– Förslaget presenteras så att vi borde glädjas åt beskedet att man nu kan få fem dagar ledigt, vilket kanske hänger ihop med att vi har en förenklad bild av vården i livets slutskede. Då någon får terminalvård borde en anhörig vara med en längre tid och ta hand om den döende.

Arbetsgruppen Hänninen är med i vill även att terminalvård i framtiden ska definieras som brådskande vård. Det här skulle ge alla människor rätt till det.

För tillfället finns inget som förpliktar sjukvården att ordna terminalvård, det är bara en rekommendation.

Gruppen vill också ge patienten och dennes närstående en större sjävbestämmanderätt, så att de i större utsträckning kan påverka terminalvården.

Också eutanasi och på vilka sätt det är möjligt att förverkliga i finländsk lagstiftning diskuteras.

Diskussion om artikeln