Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"När man skjuter puckar i rinkens väggar så smäller det något fruktansvärt" – debatten går het när hockeyrinken i Ingå söker sin nya plats

Från 2021
Mikael Lindberg vid den tilltänkta platsen där rinken ska placeras.
Bildtext Hela det här området måste fyllas ut om ishockeyrinken ska få plats på området, menar Mikael Lindberg som själv bor ett stenkast ifrån.
Bild: Maria Wasström / Yle

Placeringen av ishockeyrinken i Ingå hotar att bli en långkörare. Bildnings- och välfärdsnämnden har beslutat att hockeyrinken ska placeras i Dal intill idrottsplanen, men beslutet faller inte alla på läppen.

Ishockeyrinken, omklädningsrummet och tennisplanen i Ingå måste flytta eftersom bostadsområdet Ingåstrand byggs på den plats där de nu finns.

Byggarbetsplats med rinkens omklädningsrum i bakgrunden.
Bildtext Tennisplanen, ishockeyrinken och omklädningshytten i Ingå måste flytta på sig eftersom området ska bli ett nytt bostadskvarter.
Bild: Maria Wasström / Yle

Bildnings- och välfärdsnämnden i Ingå har alltså redan tidigare beslutat att flytta rinken till sandplanen i Dal, mittemot idrottsplanen vid Idrottsvägen som också leder förbi Merituulen koulu.

Platsen är central och lätt tillgänglig också för den som inte har bil, konstaterar nämnden. Sommartid skulle rinken fungera som tennisplan.

– Vi har först och främst utgått ifrån att området är närmare där folk bor. Vi tänker oss att det är mest barn och ungdomar som använder området och att de kan gå dit vilket innebär att det inte blir så mycket trafik, säger bildningschef Merja Olkinuora.

Hon menar att det är en fördel att det i Dal bor fler människor än i området kring allaktivitetshallen i Torp. Båda alternativen ligger i alla fall ett stycke utanför Ingå centrum. Från småbåtshamnen är avståndet till allaktivitetshallen 2,8 kilometer (lite kortare för lätt trafik som kan ta sig genom tunneln under stamvägen) medan avståndet till Dal är två kilometer.

Kvinna med glasögon står vid en bokhylla med mappar.
Bildtext Merja Olkinuora är bildningschef i Ingå sedan 2015. Hon ansvarar för beredningen av ärenden i bildnings- och välfärdsnämnden. Arkivbild.

Lars Lindholm sitter med som en av Svenska folkpartiets representanter i bildnings- och välfärdsnämnden. Han tror inte på att folk som spelar ishockey kommer gående till rinken och han tycker placeringen i Dal är dålig.

Hans uppfattning är att de uppgifter som nämndmedlemmarna fick att ta ställning till var felaktiga.

– Uppgifterna i beredningen har inte stämt överens med verkligheten, säger Lindholm.

Borde komma undan med mindre kostnader

I beredningen behandlades olika alternativa placeringar. Där fastslogs bland annat att en flyttning till området vid allaktivitetshallen i Torp skulle kräva sprängningsarbeten på ett 50 meter stort område.

– Det är klart att man får upp kostnaderna då. Men mig veterligen så har grunden där redan gjorts i samband med att konstgräsplanen byggdes, säger Lindholm.

Vy över sandplan med staket i runt.
Bildtext Här ska rinken i Ingå placeras - om inte de som protesterar vinner gehör och lyckas få en ändring i beslutet. I dagens läge fungerar sandplanen som bollplan och – då vädret tillåter – skridskoplan vintertid.
Bild: Maria Wasström / Yle

Flytt till arenaområdet kräver dyra åtgärder

Lindholm hänvisar till tidigare markbearbetningsarbeten som kommunen utfört vid Aktia arenan där det tidigare varit tänkt att rinken skulle placeras.

Enligt ett beslut av kommunfullmäktige år 2015 har kommunen låtit utföra markbearbetningsarbeten inklusive byggandet av en väg just för detta ändamål strax intill hallen i Torp. Arbetena uppges ha kostat 31 000 euro.

– Området som har jämnats är alldeles för litet och räcker inte till, säger däremot kommunens samhällstekniska direktör Aija Aunio.

Aija Aunio vid ingåport.
Bildtext Ingås samhällstekniska direktör Aija Aunio tycker att skridskoplaner ska finnas nära kommuninvånarna. Arkivbild.
Bild: Marica Hildén / Yle

Hon hänvisar till att kommunen ska börja detaljplanera området vid arenan och då ska det stakas ut vad området ska användas till.

En möjlig tanke har varit att flytta motionsbanans infart till arenaområdet och då behövs extra parkeringsplatser där.

– Som arkitekt och stadsplanerare tycker jag att det är trivsamt att ha skridskobanorna centralt. De hämtar liv till byn, säger Aunio.

Hallförening vill gärna ha rinken som granne

Föreningen bakom allaktivitetshallen Aktia arenan och konstgräset, Ingå hallförening, hade önskat sig en flytt av rinken till arenaområdet.

– Här finns en stor plan markyta färdig och det skulle vara smart att koncentrera idrotten till ett område. Därmed kunde man få synergifördelar i framtiden, som ordentliga, gemensamma sociala utrymmen, säger Clas Heerman, ordförande för Ingå hallförening.

Ärendet drogs bort från tekniska nämnden

Ishockeyrinkens framtid skulle behandlas i tekniska nämnden strax före påsk men drogs bort från föredragningslistan i sista minuten.

Det var tänkt att nämnden skulle ansöka om åtgärdstillstånd för rinken och bygglov för omklädningsrummet men det visade sig att nämnden rent formellt inte behöver ta ställning till det.

I stället sköts ansökningarna av samhällstekniska direktören Aija Aunio och ärendet behandlas först i ett senare skede av tekniska nämnden, då också grannarna i Dal har hörts.

Mikael Lindberg vid den tilltänkta platsen där rinken ska placeras.
Bildtext Mikael Lindberg är besviken över tjänstemännens sätt att kommunicera.
Bild: Maria Wasström / Yle

Och grannarna ja. Det ligger en dryg handfull bostadshus i närheten av sandplanen i Dal. De har ännu inte hörts officiellt men en av dem har reagerat på planerna på eget bevåg.

Det är Mikael Lindberg som bor omkring femtio meter från sandplanen i Dal. Han har lämnat in en rättelseyrkan som behandlats av bildnings- och välfärdsnämnden.

– Vi har inte fått några svar, endast åsikter. Jag har förvånat mig över att kommunen inte vill diskutera med oss. Man skulle ju tycka att det var i deras intresse att lösa problemen istället för att sopa dem under mattan, säger Lindberg.

Texten fortsätter efter ljudklippet

Han lyfter fram säkerhetsaspekter och problem med parkering och trafikarrangemang längs den smala Idrottsvägen som inte ens tillåter mötande trafik.

Det är en skön tanke att folk kommer gående till rinken men jag tror det blir ganska mycket fordonstrafik här

― Mikael Lindberg, granne

Han påpekar också att bullernivån strax intill en ishockeyrink kan vara hög och får medhåll av Lars Lindholm som också tycker att bostadshusen ligger för nära det tilltänkta området.

– Vi vet alla att när man skjuter puckar i rinkens väggar så smäller det något fruktansvärt. Det är ogint av kommunen att placera rinken så nära bosättning, säger Lindholm.

Texten fortsätter efter ljudklippet

Ingåborna är delade i två läger

Frågan om rinkens placering har också väckt livlig diskussion på sociala medier. En del anser att sandplanen i Dal är lämplig eftersom den är lätt tillgänglig nära centrum vilket innebär att barn och unga kan ta sig dit utan skjutsande föräldrar.

Andra anser att området vid allaktivitetshallen i Torp är mest lämpat eftersom markarbeten redan gjorts för ändamålet enligt ett tidigare beslut att koncentrera idrottslig uteverksamhet till området vid hallen och konstgräset.

En sak är ändå säker och det är att frågan inte är slutbehandlad.

– Det kommer att bli besvär. Sådana signaler har jag fått, säger Lars Lindholm.

Han misstänker att det till och med kan gå så att Ingåborna inte har någon rink alls i nästa vinter ifall det blir en lång besvärsrunda till förvaltningsdomstolen.

En skridskoplan mindre

I dagens läge används sandplanen i Dal som bollplan. Då vädret tillåtit har planen isats av kommunen och använts som allmän skridskoplan.

Om rinken flyttar till sandplanen byggs det en mindre skridskoplan strax intill rinken som är ämnad för dem som inte spelar hockey.

Här nedan kan du ännu höra ett inslag om frågan där också bildningschef Merja Olkinuora och samhällstekniska direktören Aija Aunio kommer till tals.

Diskussion om artikeln