Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Misslyckad färdtjänstmodell hänger kvar i planerna i Östnyland – Taxiförbundet: Viktigt att det inte sker på kundernas bekostnad

Från 2021
En gul taxiskylt ovanpå en bil.
Bildtext Taksi Helsinki kommer fungera som gemensam beställningscentral.
Bild: Yle/Juho Teir

Östnylands nya färdtjänstmodell för handikappade och äldre uppskattas tas i bruk i slutet av 2021 eller början av 2022. Modellen som planeras är den samma som införts i Västnyland och som visat sig vara dålig.

En som är skeptisk till det planerade färdtjänstsystemet i östra Nyland är Taxiförbundets ordförande Kai Andersson. Han har erfarenhet av systemet i västra Nyland och vittnar om problem som uppstått där.

– Det har lett till att äldre och personer med rörelsehinder blir uttröttade när de måste vänta länge på en bil, till exempel när de ska hem från ett köpcentrum eller apotek.

Kai Andersson, puheenjohtaja, Taksiliitto
Bildtext Kai Andersson är orolig för de konsekvenser den nya färdtjänsten kan få i Östnyland.
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Andersson varnar för att den nya färdtjänsten kan leda till att taxiservicen upphör i glesbygden.

– Om färdtjänsten förändras så att bara enstaka bilister från tätorten sköter körningarna i glesbygden påverkar det den allmänna taxiservicen och jouren på glesbygden.

Här har kommunerna en stor roll, anser Andersson.

– De måste se till att besparingarna inte sker på bekostnad av dem som är berättigade färdtjänst. Kvaliteten får inte sjunka. Besparingarna ska inte leda till att kunder blir utan färdtjänst eller måste börja använda egna pengar för att ta sig till butiker eller liknande.

Nu är upphandlingen av taxifirmor och -chaufförer aktuell

Projektet kring den nya färdtjänsten i Östnyland började redan hösten 2018. Kommunerna som berörs är Sibbo, Askola, Borgå, Lovisa och Lappträsk.

Konkurrensutsättningen av färdtjänsten är tudelad. Först upphandlade kommunerna en gemensam beställningscentral. Taksi Helsinki vann upphandlingen i juni 2020.

En person i rullstol rullas in i en taxibil.
Bildtext Vilka som ska köra taxibilarna torde vara klart i slutet av 2021 eller början av 2022.
Bild: Michael Erhardsson

Nu är upphandlingen av taxifirmor och -chaufförer aktuell.

– De allmänna verksamhetsanvisningarna är på väg till nämnder i de olika kommunerna. När kommunernas beslutsfattande organ godkänt dem inleds den officiella konkurrensutsättningen av transporterna, säger Irja Suhonen som ansvarar för handikappservicen i färdtjänstprojektet.

Enligt henne uppskattas den andra delen av konkurrensutsättningen ta fem till sex månader.

– Det betyder att tjänsten kan tas i bruk i slutet av 2021 eller början av 2022. Den tas i bruk samtidigt i alla berörda kommuner.

Esbo-modellen anses säker

Konsultfirman och beställningscentralen som valts i färdtjänstens första upphandlingsdel är de samma som använts i västra Nyland.

Där har det nya färdtjänstsystemet däremot fått mycket kritik och alla kommuner förutom Esbo har redan dragit sig ur projektet. Ändå går de östnyländska kommunerna in för ett likadant system.

– Vi tror på det. Vi har haft många möten med våra kunder och serviceproducenterna samt haft informationsmöten och arbetsverkstäder, säger Tuula Wackström som är chef för handikappservicen i Sibbo.

Ledarhud hjälper synskadad.
Bildtext Bland annat synskadade har rätt till färdtjänst.
Bild: Yle/Victoria Wirén

Hon vidhåller att det är ett svårt projekt. Servicen måste konkurrensutsättas och många bitar måste gå ihop. Kommunerna samarbetar kring projektet och det här var den enda modellen alla kommuner gick med på.

– Vi hoppas få en producent som fungerar för våra kunder och deras behov.

Exakt vad det är som gör att Sibbo och de andra kommunerna valt den så kallade Esbomodellen kan Wackström inte svara särskilt utförligt på.

– Den är säker. Under den tid vi jobbat med det här projektet har vi konstaterat att den är bra. Sedan måste vi prova oss fram och se hur det fungerar.

Ännu mindre kan hon svara på hur samma problem som uppstått i Västnyland ska undvikas i Östnyland.

– Det kan jag inte svara på förrän vi inlett den nya färdtjänsten. Vi förbereder oss ändå väl och hoppas kunna nå ett bra samarbete med förarna och styrningscentralen. Vi måste börja med någon modell.

Misslyckad färdtjänstmodell planeras i Östnyland: "Viktigt att det inte sker på kundernas bekostnad", säger taxiförbundet

4:09

Diskussion om artikeln