Hoppa till huvudinnehåll

Teknik

Svenska Yle förbättrar tillgängligheten på webben med hjälp av test och auditeringar

Från 2021
HTML-kod på mörk bakgrund.
Bild: Yle

Olika former av tester är i nyckelroll då det handlar om att förbättra tillgängligheten i Svenska Yles tjänster. Den senaste tiden har fokus legat på Svenska.yle.fi och på röststyrning.

Prata med Svenska Yle hör till Svenska Yles nyare tjänster. Den kan användas på röststyrda högtalare med Google-stöd, mobiltelefoner och bilar ifall den har Google-assistenten installerad. Tjänsten är helt röststyrd och fungerar därför bra i situationer där det inte går att använda händerna eller ifall man har nedsatt syn.

I USA börjar röststyrning vara rätt etablerat. Funktionen finns i smarthögtalare, telefoner och många nya bilmodeller. I Europa har utvecklingen ändå gått långsammare, sannolikt för att det handlar om betydligt fler språk som behöver stödjas.

Utvecklingen kring användargränssnitt har också gått långsamt. Det finns stora variationer i hur människor uttrycker sig och komplexiteten stiger snabbt om man ska bygga stöd för mera mångsidiga funktioner. Vad är till exempel det bästa sättet att hoppa mellan avsnitt i en podd och hur ska man bäst presentera en meny med många alternativ?

Användartestning är ofta en bra metod, det vill säga att utföra test med personer som redan använder tjänsten eller som eventuellt är intresserade av den. Då det handlar om Prata med Svenska Yle-tjänsten var det naturligt att testa med personer med synnedsättning, eftersom det är en grupp som kan tänkas vara extra intresserad av en tjänst som bygger på rösten istället för synen.

– Testet visade att merparten av personerna upplevde tjänsten som rolig och inte speciellt svår, säger webbchef Mattias Erkkilä.

I testerna uppdagades buggar som försvårar användningen och brister i hur interaktionen löpte. Tack vare testerna har Svenska Yles tekniska utvecklare konkreta exempel på sådant som kunde vidareutvecklas.

Auditeringar för att förbättra Svenska.yle.fi

Tillgängligheten för webbtjänster har också varit väldigt aktuellt under de senaste åren. Det hänger ihop med EU:s så kallade tillgänglighetsdirektiv, som ställer hårdare krav på offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer då det gäller tillgänglighet. I Finland trädde lagen i kraft 2019 med en längre övergångsperiod.

Lagen gäller inte inte Yle men målsättningen är ändå att Yles tjänster också ska följa lagen så långt som möjligt. Ett sätt att garantera detta är att låta sina tjänster auditeras, det vill säga utföra en systematisk utvärdering. Svenska.yle.fi och Yle.fi beställde omfattande tillgänglighetsauditeringar från två externa leverantörer.

Auditeringarna omfattade Yle gemensamma sidkomponenter samt de nya och gamla delarna av Svenska.yle.fi. De nya delarna, det vill säga förstasidan och ämnessidorna, förnyades i fjol och då var tillgängligheten en av de viktigaste fokusområdena.

Analysen visade att tillgängligheten på sajten håller en hög nivå, men auditeringarna pekade också på brister som ännu behöver åtgärdas.

En del av problem är direkt kopplade till enskilda innehåll, till exempel animeringar eller videor som man inte kan stoppa eller förhindra att starta, enskilda tabeller som är svåra att överblicka, länkar som inte tydligt beskriver vart de leder eller att det saknas en textversion av något som visas som bild/video.

Andra problem handlade till exempel om sökfunktionen, vissa formulär som är svåra att fylla i, en del sidelement som fungerar dåligt då man förstorar text till 200 procent eller fel ordning på navigeringen om man styr med tangentbord istället för med mus.

– Vi jobbar med våra kollegor på annat håll i Yle för att korrigera de gemensamma funktionernas tillgänglighet och då det gäller artiklarna på Svenska.yle.fi så kommer vi att övergå till en ny artikelmodell inom kort. För artiklarnas del är de största förbättringarna kontrasten på vissa element och rubrikernas semantiska hierarki, säger Mårten Seiplax som är produktägare för Svenska.yle.fi.

Diskussion om artikeln