Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fiskare är förbryllade över att staden använder deras namn för att få pengar för fiskhallen i Hangöby

Från 2021
Uppdaterad 09.04.2021 10:17.
Man vid sjöbodar
Bildtext Anders Malén undrar hur hans namn, utan hans medgivande, figurerar i Hangö stads ansökan om pengar för en fiskhall där han inte verkar.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Fyra västnyländska fiskare undrar varför ingen frågat dem om deras namn kan användas i en ansökan om ekonomiskt stöd för fiskhanteringshallen i Hangöby.

Konsulten Esko Taanila, som hjälpt staden med ansökan, liknar frågan vid en storm i ett vattenglas.

Fick nyligen veta

– Visst är det lite konstigt det här, ingen har ju ens diskuterat saken med oss.

Det säger fiskaren Anders Malén från Hangö.

Det var i mars som han fick veta att hans och tre andra fiskares namn fogats till den ansökan som Hangö stad lämnat in till Egentliga Finlands Närings, trafik- och miljöcentral.

Ansökan gällde ekonomiskt stöd för att modernisera fiskhanteringshallen i Hangöby hamn.

Nu har han och de tre andra personerna, som alla är från Raseborg, skickat en skrivelse till stadsstyrelsen för att bringa klarhet i frågan.

Ingen har planer på att etablera sig i hallen

Anders Malén verkar för tillfället i en egen, upprustad bod i fiskehamnen i Hangöby. Också den hamnen har för övrigt förverkligats med hjälp av EU-medel.

Han har inga planer på att flytta sin småskaliga verksamhet till stadens nyrenoverade hall.

Sikar, den största väger mer än ett kilo
Bildtext Anders Malén röker sik i sin egen bod i Hangöby hamn. Fisken har han själv fångat.
Bild: Yle/Dmitri Volgin

Den fisk, främst sik, han drar upp röker han och säljer i sin bod.

Ingen av de andra fiskarna har heller planer på att expandera i Hangö, även om en av dem aktivt fiskar på Hangös vattenområden.

Fiskare: “En del kanske kan tycka att det är ett litet bedrägeri”

Anders Malén önskar ändå att staden skulle ha pratat med honom innan man använde namnen som en slags referens.

Han anser nämligen att det finns obesvarade frågor kring renoveringen av hallen.

En fråga är, att det stöd som staden sökt och senare beviljats, är indelat för två ändamål: hantering av lokalt fångad fisk samt fiskförädling.

Av dessa utgör den förra, ägnad att främja det lokala kustfisket, en större del av den totala summan.

– Inte ska vi prata om brottsparagrafer här, men om man tänker att staden gör så här medvetet, så kan det ju hända att en del tycker att det är ett litet bedrägeri, funderar han.

Han menar att staden genom att använda de lokala näringsidkarnas namn strävat efter att få en större summa i bidrag.

Artikeln fortsätter efter ljudklippet.

Varför finns våra namn i en ansökan som gäller främjande av kustfiske?

3:46

Ett annat frågetecken är hur staden kan söka om pengar för ett ändamål som man inte vet att förverkligas.

Lite illa rimmar det också, menar han, att staden sökt stödet efter att först förhandlat med en företagare som var intresserad av hallen, men som inte fiskar själv.

Stadsdirektören: “Ingen kommentar nu”

Hangös stadsdirektör Denis Strandell avböjer att kommentera frågan om hur namnen hamnat i stadens ansökan.

– Jag har ingen officiell kommentar nu.

Han vill vänta tills frågan kommer upp i stadsstyrelsen nästa gång under rubriken "Fiskföräldlingshallen / NTM-centralens beslut 29.7.2020”.

Senast ärendet skulle behandlas remitterades det (29.3).

Strandell har tidigare försökt förklara att de stöd som sökts inte riktar sig till någon enskild företagare eller näringsidkare.

Fiskhall i Hangö
Bildtext Nu är fiskhanteringshallen klar att ta emot hyresgäster.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Syftet med stödet är att staden ska kunna uppdatera fastigheten så att den uppfyller kraven på fiskhantering.

Det handlar nämligen om stora investeringar som kunde vara svåra för enskilda, mindre näringsidkare att bekosta.

Stadens konsult: “En storm i ett vattenglas”

Den som får svara på frågor är istället Esko Taanila som jobbar med statliga projekt för att främja lokalt fiske.

I egenskap av sakkunnig har han ställt upp som obetald konsult för staden för att fylla i ansökan till NTM-centralen.

Ansökningar till myndigheter som denna utgör ofta en egen vetenskap och därför ville staden anlita någon som vet vilken information som är relevant.

Det är Taanila som gett namnen åt staden eftersom han på en tillställning om statliga fiskeristöd diskuterat med tre av personerna.

Artikeln fortsätter efter ljudklippet.

Mänskligt misstag att inte informera lokala fiskare om att deras namn finns i stödansökan för Hangöby fiskhanteringshall

3:53

Esko Taanila förstår att det kan kännas konstigt att få veta att ens namn nämnts i officiella sammanhang. Han tycker ändå inte saken är värd att blåsa upp, utan liknar den snarast vid “en storm i ett vattenglas”.

– Med facit på hand borde jag eller staden kontaktat personerna, men det kan hända att ingen tänkt på att göra det.

För att förvissa sig om att de lokala fiskarna fortfarande är registrerade som yrkesfiskare kollade konsulten officiella register innan han vidarebefordrade namnen till staden.

Alla som säljer fisk som de själva dragit upp måste nämligen registera sig som yrkesfiskare, även då det handlar om små volymer.

Helheten viktigare än detaljerna

Esko Taanila hoppas ändå att parterna ska komma överens och uppmanar dem att “ta en kaffe och diskutera igenom saken.”

– Det viktigaste nu skulle vara att se till helheten så att vi kommer vidare med projektet.

Han säger också att namnen inte förbinder någon till något, utan att de utgör informell tilläggsinformation.

Situationen kommer inte heller att påverka fiskarnas möjligheter att i framtiden söka andra stöd för andra projekt.

– Tvärtom kanske det till och med kan gynna dem, då de visar på egen aktivitetet.

Föga troligt att myndigheten kräver pengarna tillbaka

Esko Taanila säger att det knappast finns någon risk att NTM-centralen kräver tillbaka stödet för främjande av kustfisket även om ingen av de fiskare som nämts i ansökan hyr in sig i hallen.

Fiskehamnen i Hangöby
Bildtext Också själva infrastrukturen i fiskehamnen har byggts med EU-stöd.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Han menar att den komplettering som NTM-centralen begärde inte var obligatorisk, utan att man ville pejla om det överhuvudtaget finns verksamma yrkesfiskare som kunde tänkas ha nytta av hallen.

– De tittar bara på fakta, om villkoren för stöden uppfylls.

Enligt honom kräver myndigheten inte namn på personer eller företag som förbinder sig att verka i stadens fastighet.

– Deras beslut baseras på att det finns förutsättningar att blåsa liv i näringen på sikt.

Inte politik, snarare juridik

Flera lokalpolitiker har engagerat sig i frågan om fiskhallens modernisering.

I bakgrunden finns en oro över det faktum att hallen hittills varit ett förlustbringande projekt för staden.

I förra kommunalvalet ställde Anders Malén upp för den obundna gruppen Hanko 2016.

Man vid sjöbodar
Bildtext Det här handlar om principer, säger fiskare Anders Malén.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

I dags dato har gruppen två representanter i fullmäktige. Den ena är Rolf Nyström, känd för sina många kommunalbesvär.

Anders Malén säger ändå att hans engagemang i frågan inte har politiska förtecken.

– Det här har inget med politik att göra, snarare handlar det om juridik. Även om mitt namn inte skulle ha stått på ansökan och de tre andra namnen hade varit där utan att de visste om det, hade det ju varit lika tokigt.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln