Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Italien trappar upp vaccineringarna – vaccintvång gäller nu för vårdpersonalen

Från 2021
Uppdaterad 11.04.2021 07:22.
Italiensk sjuksköterska fyller en vaccinspruta
Bildtext Chiara Pretini är sjuksköterska och har fått arbete under vaccineringsinsatserna. Här förbereder hon en vaccindos.
Bild: Yle / Christin Sandberg

Vaccinationskampanjen i Italien accelererar och landet är nu ett av de länder i EU som vaccinerar flest personer. Närmare 13 miljoner italienare har fått minst en vaccinspruta. För att komma åt de som vägrar har regeringen utfärdat ett dekret som innebär att all vårdpersonal måste vaccinera sig för att få arbeta vidare under pandemin.

I Italien vaccineras just nu cirka 250 000 personer om dagen. Men man siktar mot att nå 500 000 per dag.

De som vaccineras är alla över 80 år och personer mellan 70 och 79 år. Samtidigt vaccineras även personal inom hälso- och sjukvården, lärarkåren och anställda inom försvar, polis och räddningstjänst.

Precis innan påsk införde Italiens premiärminister Mario Draghi ett dekret som innebär att den vårdanställda som vägrar ta vaccin mot covid-19 inte får komma till arbetet och inte heller får någon lön.

I regionen Marche är det hittills betydligt fler som har dött under pandemin än under andra världskriget.

Detta är den senaste manövern för att få kontroll över situationen och skynda på vaccineringen.

- Den rättsliga skyldigheten för all hälso- och sjukvårdspersonal och alla som arbetar med äldre och sköra personer är nödvändig, säger Nadia Storti, hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen Marche i centrala Italien, när vi ses på hennes kontor i centrala Ancona.

Även om hon hade önskat att det räckt med ett etiskt-moraliskt ansvar.

- Men vi har haft en del små utbrott, framför allt på äldreboenden, där personal inte varit vaccinerade. Det är en risk vi inte kan ta, säger hon och fortsätter:

- Det är en allvarlig situation. Vi upplever det här som en krigssituation och i krig måste du slåss med rätt vapen.

Därför är Storti positiv till det vaccinationstvång för hälso- och sjukvårdspersonal som nu införts.

Italiensk sjukvårdschef i ett vaccinationscentrum i Ancona
Bildtext Nadia Storti sjukvårdschef i regionen Marche säger att sjukvårdspersonalen gjort ett fantastiskt jobb under året.
Bild: Yle / Christin Sandberg

Att Italien har en mycket stor andel äldre i befolkningen, har inverkat både på dödstalen och vaccinationerna.

- Det är de äldre som drabbats hårdast. Särskilt under månaderna från februari till april förra året var dödligheten mycket hög bland de äldre. Inte minst på äldreboendena, säger Nadia Storti.

I regionen Marche är det hittills betydligt fler som har dött under pandemin än under andra världskriget.

Vaccinationstvång inget nytt för italienarna

Vaccinationsmotståndet i landet är inget nytt. Inte heller vaccintvång. År 2017 infördes en laglig skyldighet att vaccinera barn. Tio vacciner omfattas av de bestämmelserna, som även innebär att barnen inte får gå till daghem eller börja skolan utan att vara vaccinerade.

Tvångslagen då hörde samman med att det fanns så många som lät bli att vaccinera sina barn. Nu är det allvaret i situationen som gör att tvånget är befogat, menar Storti.

Under den andra och tredje pandemivågen har dödssiffrorna sjunkit avsevärt bland de äldre. Detta tack vare nya vårdrutiner och vaccinationskampanjen.

- För tillfället ser vi att många av de som insjuknar är mellan 44 och 66 år, säger Storti.

Sedan vaccineringen med AstraZeneca återupptogs har Italien fått upp farten på vaccineringarna igen, men dyrbar tid gick förlorad.

Och vissa var också tveksamma till att ta emot just AstraZeneca efter rapporter om bieffekter.

– Vi hade en del, särskilt lärare som önskade fundera en extra gång, men vi upplevde inga stora bortfall på grund av det, säger Storti.

Äldre italiensk kvinna får coronavaccinspruta.
Bildtext Pierina Polentini får sin andra vaccinspruta i Ancona
Bild: Yle / Christin Sandberg

Men ännu inga lättnader för de vaccinerade

Veckan innan påsk inleddes vaccineringen av personer i åldersgruppen 70 till 79 år i stora delar av landet. Totalt har drygt 12,8 miljoner vaccinationer gjorts och 3,8 miljoner italienare har mottagit sin andra vaccindos.

En av dem är nittioåriga Pierina Polentini, som har kommit till ett av hamnstaden Anconas vaccinationscenter för att ta sin andra vaccinspruta.

- Det gick bra, precis som förra gången, säger hon och tillägger att visst känns det lite tryggare, men inte förändrar sprutan så mycket i vardagslivet egentligen.

Det är fortfarande ansiktsskydd och social distans som gäller.

I Marche har man förberett en kapacitet för att vaccinera 10 000 personer om dagen. Just nu ligger man runt 7 000.

Husläkare avlastar sjukvården

Det som hjälper till att skynda på vaccineringen i Italien, när vaccinen väl kommer från läkemedelsföretagen, är också landets system med husläkare.

-Husläkarna gör hembesök och vaccinerar även äldre och svaga i hemmen, så att de slipper ta sig till läkarmottagningen eller sjukhuset. Samtidigt vaccineras eventuella vårdare som tar hand om den äldre, säger Storti.

Vi måste hålla oss till de regler om ansiktsskydd och social distansering som gäller, annars är det inte alls säkert att vi kommer ur detta till sommaren.

― Natalia Storti, sjukvårdschef

Snart kommer även apoteken att få möjlighet att vaccinera, vilket Storti ändå inte tror att kommer att ha någon stor inverkan på vaccinationstakten, eftersom det kräver särskilt utbildade farmaceuter och stora utrymmen på apoteken.

Däremot kommer det att vara av stor betydelse att vaccinationskampanjen kommer att omfatta industrin.

- I slutet av april fram till början av maj kommer industriföretagen att vaccinera sina anställda på arbetsplatserna, vilket kommer innebära att stora delar av befolkningen vaccineras utan att belasta vården, säger Storti.

Den stora utmaningen är vaccinleveranserna, dels att de kommer, dels hur de ska hanteras.

- Vi har fått bygga specialfrysar för att klara att förvara vaccin i ner till - 80 grader. Sen har vi transporterna, som är omgärdade av enorma säkerhetspådrag, säger hon.

Ett vaccinationscentrum i Ancona, Italien
Bildtext Vaccinationscentrum i regionhuvudstaden Ancona i regionen Marche, där fler dött under pandemin än under andra världskriget.
Bild: Yle / Christin Sandberg

Kommer italienarna kunna njuta av sommarsemestern som vanligt?

Lyckas Italien hålla den vaccineringstakt som nu uppnåtts borde man kunna uppnå flockimmunitet under sommaren, tror Nadia Storti, som ändå menar att det är för tidigt att ta ner garden.

- Vi måste hålla oss till de regler om ansiktsskydd och social distansering som gäller, annars är det inte alls säkert att vi kommer ur detta till sommaren, menar hon.

Smittokurvan går visserligen sakta neråt, men i nuläget är det långt ifrån över för sjukvården. Sjukhusen i Marche, liksom på flera andra platser i landet, är överfulla och de utökade intensivvårdsplatserna är fyllda till bredden med coronapatienter.

- Personalen gör ett fantastiskt arbete. Ingen har backat ur, trots de enorma arbetsinsatser som krävts under året, säger Nadia Storti.

För sjukvården handlar det fortfarande om att komma igenom den här pandemin. Och så finns det ett efteråt.

- Coronavaccinerna kommer säkert att bli lika vanliga som andra influensavaccin som vi årligen erbjuder framför allt äldre, säger Storti.

- Dessutom har vi i princip byggt om hela sjukvården under pandemiåret. Det måste vi se över när det här är slut, och få till en fungerande organisering samtidigt som vi planerar inför framtida pandemier.