Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Företagsrådgivare: "Påbörja ett ägarskifte i tid" – genom generationsväxling eller försäljning lever företagen vidare

Från 2021
Företagsrådgivare Kari Myllymäki.
Bildtext Företagsrådgivare Kari Myllymäki på Concordia tror att de nya guiderna kommer att vara till stor hjälp vid generationsväxlingar och företagsförsäljingar.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Inom de närmaste åren kommer nästan 1400 företag mellan Jakobstad och Kristinestad att byta ägare. Därför har utvecklingsbolagen gemensamt skapat guider för ägarskifte i företag. - Tydliga överenskommelser och framförhållning säkrar ett lyckat ägarskifte, säger företagsrådgivare Kari Myllymäki i Jakobstad.

Under de närmaste två åren kommer nästan 30 000 företag i Finland till försäljning och ungefär 15 000 företag kommer att genomgå en generationsväxling.

Av dem finns ungefär 200 i Jakobstadsregionen, 900 i Vasaregionen och 90 i Kristinestadsområdet.

Företagsrådgivare Kari Myllymäki på utvecklingsbolaget Concordia ger företagarna rådet att starta processen i tid och våga diskutera ett ägarbyte.

- Ofta blir ägarskiften skjutna på framtiden för att det finns osäkerhet kring vem som ska ta över företaget och till vilket pris, säger Myllymäki.

Guider för alla parter

Eftersom många företag står inför ett ägarskifte har Concordia, utvecklingsbolaget Vasek i Vasa och Kristinestads näringslivscentral gemensamt utformat guider för alla parter i processen när ett bolag byter ägare.

Guiderna finns på nätet och i pappersformat och går att hämta på utveckingsbolagen. De innehåller anvisningar för köpare, säljare, överlåtare och den som tar över företaget.

Våga diskutera vem som ska ta över

När det gäller en generationsväxling i ett familjeföretag råder Myllymäki parterna att lyfta frågan till diskussion för att besluta hur ägarbytet ska gå till och vem som är den mest lämpade att ta över.

- Man måste också försäkra sig om att den tilltänkta efterträdaren verkligen har ett genuint intresse av av att ta över verksamheten, säger Myllymäki.

Myllymäki säger att det i vissa fall rör sig om känsliga frågor. Det kan vara svårt att tacka nej till att ta över ett familjeföretag, och det är inte heller alltid den ägaren räknat med som faktiskt är den mest lämpade att ta över.

- Om man inte lyfter de här frågorna till diskussion så gör man sig själv en björntjänst. Om man tar upp ärendet i tid kan man själv som företagare vara med och planera ägarskiftet, säger Myllymäki.

Att ge sitt livsverk vidare

Den som ger över sitt företag ger i många fall sitt livsverk vidare. Många företagare har byggt upp sitt företag under en lång tid och så kan företagandet vara både en identitet och livsstil, säger Myllymäki.

Den som ger över sitt företag behöver fundera på sitt fortsatta liv och sin roll i företaget.

Om man genomför ett företagsköp är ett alternativ att i köpeavtalet ha med en klausul som säger att den tidigare ägaren deltar i företaget fram till ett visst datum.

- Då får man en klar slutpunkt för den tidigare ägarens medverkan, säger Myllymäki.

Avtal övertrumfar ett handslag

När man planerar att sälja sitt företag behöver man göra verksamheten redo för ett övertagande. Myllymäki räder företagare att sätta sitt företag i försäljningsskick.

Det innebär att man skriftligt dokumenterar det som händer i företaget.

- Det ger båda parter en säkerhet, säger Myllymäki.

Fast det handlar om hederliga människor så innebär ett ägarskifte att en ny avtalspart kommer in i företaget. Den personen har inte varit med från början och man har kanske inte en tidigare nära kontakt.

Det är en god idé att göra upp skriftliga avtal.

- En köpare värderar skriftliga avtal högre än muntliga avtal. För då vet hen att det här är verkligen det som överenskommits, det är lättare för alla parter, säger Myllymäki.

Förbered ett ägarskifte i tid

Om man vill ta alla aspekter i beaktande när man överlåter sitt företag så kan man börja förberedelserna många år innan det faktiska överlåtandet, säger Myllymäki.

I princip kan man inte vara ute för tidigt, säger han.

- Om man vill ta i beaktande skattefördelar och eventuellt omorganisera bolagsformen, renodla verksamheten - då kan man inte börja samma år som övertagandet ska äga rum, säger Myllymäki.

Kari Myllymäki tror att de nya guiderna kommer att vara till stor hjälp för alla parter involverade i ett ägarskifte. Oberoende av roll så finns det en guide med klara riktlinjer för processen.

- Läs den och ta kontakt med utvecklingsbolagen för att få sparrning, säger Myllymäki.