Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Coronafallen minskar, studentskrivningarna gick bra – Helsingfors och Esbo presenterade det senaste gällande epidemin

Från 2021
Studentskrivningar i ett gymnasium i Helsingfors i mars 2021. De studerande bär munskydd.
Bildtext Coronaepidemin stoppade bara ett tiotal elever i Esbo och Helsingfors från att bli färdiga i år.
Bild: Silja Viitala / Yle

Det blir knappast tvång för elever i förskolan att använda munskydd, men saken är inte slutdiskuterad gällande årskurserna ett till sex.

Under torsdagen 8 april talade både Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä och Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori till invånarna.

Mäkelä konstaterade att Esbo klarat av coronakrisen ganska bra, fast situationen fortfarande är allvarlig.

– Läget kan ändras snabbt så vi måste fortsätta vara i beredskap för att kunna hålla coronasituationen under kontroll, säger Mäkelä.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Makela
Bildtext Jukka Mäkelä, Esbos stadsdirektör.
Bild: Jari Kärkkäinen/YLE

Enligt en undersökning som Esbo stad gjort anser 86 procent av invånarna att anvisningarna under coronaepidemin varit tydliga och att de har följt dem. Det här säger Mäkelä att säkert är en anledning till att Esbo klarat sig lindrigare undan än grannstäderna Helsingfors och Vanda.

Incidenstalet i Esbo är just nu 240,9. För en vecka sedan var det 298. I Vanda är talet över 277 och i Helsingfors 279.

Mäkelä berömmer också stadens ungefär 100 smittspårare och menar att deras jobb varit till stor hjälp för att hålla antalet smittade lågt.

Esbo stads nya omsorgsdirektör Sanna Svahn deltog också i videomötet och sade att de i 43 procent av fallen inte vet varifrån personerna fått smittan. I 40 procent av fallen är det en familjemedlem eller någon man bor med som fört smittan vidare.

Virusvarianter har också påträffats i Esbo. 244 av smittorna har varit varianter, och de allra flesta av dem från Storbritannien.

Den 8 april 2021 hade 49 441 vacciner getts i Esbo.

Nainen saa koronarokotteensa. 18.3.2021.
Bildtext Nästan 50 000 vaccin har delats ut i Esbo. I Helsingfors har 16 procent av invånarna fått den första dosen.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp bekräftade på dagen att årskurserna sju till nio samt gymnasier och yrkesskolor från och med nästa vecka får återgå till närundervisning med ett roterande system där studerande från olika årskurser i tur och ordning är på plats i skolan eller distansundervisas.

Det gäller Esbo, Helsingfors, Vanda och Grankulla. Skolorna får själv bestämma vilken årskurs som är på plats vilken vecka.

I Esbo har man bestämt att under april månad stänga de klubbar som fungerar inom ramarna för öppna småbarnspedagogiken. Det har förekommit en del coronafall och många exponeringar i klubbarna.

Det har varit svårt att hitta vikarier för klubbledarna som suttit i karantän. Därför stängs klubbarna och personalen flyttar över till daghemmen.

En god nyhet är att studentskrivningarna gick bra i Esbo, trots coronaläget. Nästan 2 000 studerande skrev proven och kan fortsätta vidare enligt planerna.

Studentskrivningarna gick bra också i Helsingfors

Också i Helsingfors gläder sig Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning, över att skrivningarna gick bra.

– 20 studerande kunde inte delta i ett eller flera prov på grund av att de var sjuka eller i karantän. Av 3 800 studerande som skrev prov kommer 15 studerande inte att bli färdiga i år, vilket är en liknande siffra som vi sett också tidigare år, säger Pohjolainen.

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) gläds för sin del över att antalet coronafall håller på att minska i staden. Förra veckan påträffades 711 fall, och veckan innan 1115.

Det kan bero på att invånarna inte testat sig lika ofta som tidigare på grund av påsklovet, så det gäller att fortsätta följa rekommendationer.

Jan Vapaavuori i programmet Morgonettan.
Bildtext Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Nylands coronakoordineringsgrupp rekommenderade tidigare i veckan att också elever i förskolan och grundskolans lägre klasser borde använda munskydd. Saken diskuterades under torsdagen i huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp.

Esbos Jukka Mäkelä sade att de kommer att återkomma till ärendet på sitt möte nästa vecka då de hunnit höra fler experters åsikter. Barnläkare på Nya barnkliniken har exempelvis uttalat sig emot förslaget.

Vapaavuori sade att saken nog är slutdiskuterad vad gäller dagisbarnen, men att man återkommer till frågan gällande barnen i årskurs ett till sex.