Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tre rondeller ska göra trafiken tryggare i Sunnanvik i Sjundeå

Från 2021
Uppdaterad 14.04.2021 14:53.
En karta som visar att det planeras tre rondeller i Sunnanvik i Sjundeå.
Bildtext Tre rondeller är inritade i detaljplanen som gör det möjligt att bygga en planskild korsning i Sunnanvik i Sjundeå. Två finns längs Sjundeåvägen och en längs Timalavägen. En bro förenar Sjundeå centrum med Störsvik dit man kan köra längs Timalavägen.
Bild: A-Insinöörit

I framtiden finns det kanske tre rondeller och en bro över stamväg 51 i Sunnanvik i Sjundeå. Kommunen arbetar nu med en detaljplan för området som också ska skapa möjligheter för företag att etablera sig på området.

Sunnanvik finns där Sjundeåvägen (regionväg 115) möter stamväg 51. Det är livlig trafik längs stamvägen i Sunnanvik där kommunen med en detaljplaneändring vill skapa möjligheter till en planskild korsning.

Tanken är att plankorsningarna vid Sjundeåvägen och Timalavägen stängs och att trafiken styrs till den planskilda korsningen via parallella gator.

Dessutom planeras en gång- och cykelled med förbindelser till de busshållplatser som planeras vid den planskilda korsningens ramper på östra sidan av Sjundeåvägen och Timalavägen.

en stor korsning
Bildtext En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga en planskild korsning i Sunnanvik i Sjundeå där man svänger in på Sjundeåvägen och Timalavägen.
Bild: Yle/Linus Westerlund

I detaljplanen finns två rondeller inritade på norra sidan om stamväg 51 och en rondell på södra sidan, på Timalavägen.

En bro över stamvägen gör att Sjundeå får en förbindelse med Störsvik eftersom Timalavägen leder till Störsvik.

Tekniska nämnden diskuterar planen

Tekniska nämnden i Sjundeå möts den 13 april för att diskutera detaljplaneändringen om en planskild korsning i Sunnanvik. Planerna ingår i vägplanen som Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral utarbetat.

Här kan du läsa mera om detaljplanen i tekniska nämndens föredragningslista och i bilagorna.

I tidningen Västra Nyland (bakom betalmur) kan du också läsa om Sjundeå kommuns planer på ett företagsområde i Sunnanvik.

Tekniska nämnden beslöt den 13.4 att detaljplaneändringen läggs fram till påseende och att kommunen begär in utlåtanden.