Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands exitstrategi: Närundervisning och öppna restauranger i april – i augusti kan 70 procent vara vaccinerade

Från 2021
Uppdaterad 09.04.2021 12:05.
Svenska Yle live: Coronarestriktionerna ska hävas - regeringen informerar om sin exitstrategi - Spela upp på Arenan

Målet är att vi i juni ska kunna njuta på uteserveringar och barnen kunna åka på sommarläger, sa statsminister Sanna Marin (SDP) på presskonferensen om regeringens exitplan.

Dessutom hoppas Marin att vi i juni ska kunna gå på restaurang, tryggt delta i publika evenemang, träffa vänner och delta i hobbyer utomhus.

Tågordningen i regeringens exitstrategi

April

 • Beredskapslagens befogenheter upphör.
 • Grundskolan och andra stadiet återvänder till närundervisning.
 • Restauranger öppnar med vissa begränsningar. Öppettiderna och kundmängder kommer fortfarande att begränsas.
 • De äldre har fått sin första vaccindos.

Maj

 • Barn och ungas gruppträningar och hobbyer kan arrangeras utomhus.
 • Offentliga och privata utrymmen öppnas, till exempel bibliotek och museer.
 • Arbetsresor inom EU tillåts.
 • Riskgrupperna har fått sin första vaccindos.

Juni

 • Begränsningar på grund av hot om en snabb acceleration av epidemin kommer att tas bort – det blir en återgång till regionala restriktioner.
 • Begränsningar i hur många personer som får samlas luckras upp.
 • Restriktioner kring restaurangernas öppettider och kundbegränsningar lättar.
 • Vuxnas gruppaktiviteter utomhus återupptas.
 • Publikevenmang får arrangeras, men med begränsningar för hur många som får delta.
 • Den inre gränskontrollen upphör.
 • Mer än 50 procent av finländarna i arbetsför ålder har fått sin första vaccindos.

Juli

 • Begränsningar i hur många personer som får träffas lättar och begränsningarna slopas.
 • Begränsningar i hur många som får delta i publikevenemang lättar och begränsningarna slopas.
 • Finländarna i arbetsför ålder har fått sin första vaccindos och de äldre samt personer i riskgrupp har fått sin andra vaccindos (juli-augusti).

Augusti

 • Möjligt att arbetsresor till tredje länder tillåts.
 • Finländarna i arbetsför ålder har fått sin första vaccindosen och de äldre samt personer i riskgrupp har fått sin andra vaccindos (juli-augusti).

Förtydligande: 9 april 2021 kl. 13.30: Planen är att den inre gränskontrollen upphör i juni.

Marin: "Läget fortfarande allvarligt"

Strategin är inte huggen i sten, om coronaläget förvärras kan begränsningarna vara i kraft längre eller till och med skärpas. Regeringens siktar på att utvärdera situationen med två till tre veckors mellanrum och då avgöra om nya begränsningar kan upphävas.

– Vi måste acceptera att det här är en pandemi vi inte vet så mycket om. Vissa länder har lyft restriktioner och sedan blivit tvungna att införa dem igen. Det vill vi undvika genom att gå försiktigt fram, säger Marin.

Till dem som är förvirrade över regeringens skiftande fokus från att införa restriktioner till att avveckla dem säger Marin att det är regeringens uppgift att med framförhållning bedöma hur läget kan komma att se ut.

Marin påminner om att läget fortfarande är allvarligt och uppmanar finländarna att ha is i magen och hålla sig till rådande restriktioner. Bland annat ber hon alla undvika att ordna privata tillställningar ännu i ett par månader.

– Men tanken är att vi i juni ska kunna avveckla restriktionerna gällande samlingar. Då ska man tryggt kunna träffa släktingar och vänner i högre utsträckning än nu, säger hon.

Fokus på barn och unga

Regeringens plan går ut på att stegvis luckra upp restriktionerna. De restriktioner som tagits i bruk senast är de som lyfts först.

En grundprincip när regeringen tagit fram strategin har varit att i första hand tänka på barn och unga samt de som lidit mest av coronapandemin. En annan utgångspunkt har varit att först tillåta utomhusaktiviteter.

Statssekreterare Henrik Haapajärvi konstaterade att man beaktat säsongsförändringarna och vaccinationsgraden när man tagit fram exitplanen. Det som enligt honom är negativt är att vi har ett sämre epidemiologiskt läge nu än inför förra sommaren och att vi nu också har nya virusvarianter som snabbt kan förändra läget.

Incidensen måste sjunka för att vi ska bli av med begränsningarna

För att regeringens plan ska gå i uppfyllelse måste det epidemiologiska läget förbättras.

En förutsättning är att incidenstalet, alltså antalet smittade per 100 000 finländare under två veckor, sjunker till 50. Därtill ska smittkedjorna vara under kontroll och andelen positiva fall i alla coronatester vara under 1,5 procent.

Också coronavaccineringarna måste framskrida enligt planerna. I nuläget bedömer Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila att Finland når en vaccinationsgrad på 70 procent i juli–augusti. Det här förutsatt att Finland får sina vaccinleveranser och att man kan fortsätta använda Astra Zenecas vaccin.

Inte ropa hej förrän vi är över bäcken

Även om det till stor del var uppmuntrande nyheter regeringen nu hade att komma med, var alla som deltog i presskonferensen noga med att påpeka att man inte med säkerhet kan veta vartåt epidemiläget barkar.

Enligt Henrik Haapajärvi kan det bli aktuellt att ta i bruk nationella rekommendationer om munskydd och distansarbete också efter sommaren, eftersom alla inte kommer att vara vaccinerade när barnen återvänder till skolan och de vuxna till arbetet.

Han sa också att det finns en risk att unga som ännu inte vaccinerats kan drabbas av coronaviruset nästa vinter.

Nu skickas regeringens exitplan ut på en vecka lång remissrunda där alla får möjlighet att kommentera planen. Nästa vecka diskuteras planen med arbetsmarknadsparter och kommunala aktörer.

Här kan du läsa vår liveblogg från presskonferensen:

Diskussion om artikeln