Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå funderar hur nya bollhallen ska användas – judoföreningen har haft förtur till en sal

Från 2021
ny bollhall
Bildtext Hur ska bollhallen i Sjundeå användas? Den frågan är fortfarande öppen. Arkivbild från februari 2021.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Bildningsnämnden i Sjundeå fattade på sitt möte inga beslut om hur kommunens nya bollhall ska användas. Det gäller specifikt judosalen som en förening har använt då den gamla hallen fanns.

Sjundeå kommun har byggt en ny bollhall istället för den gamla som hade så många brister i konstruktionerna, att den inte längre kunde användas.

Den nya hallen byggdes på samma plats som den gamla, alldeles intill den hall som ägs av bolaget Sjundeå Allaktivitetshall.

Sjundeå kommuns fritidsnämnd beslöt 1996 att judosalen enbart används till undervisning och träning i judo.

Beslutet grundade sig på det omfattande talkoarbete som judoföreningen gjorde då hallen utvidgades på 1990-talet. Föreningen köpte också själv den matta som användes under träningarna.

Enligt idrottslagen är det kommunens uppgift att skapa allmänna förutsättningar för idrott på lokal nivå. Lokaler ska därför erbjudas åt alla aktörer så det blir så jämlikt, effektivt och smidigt som möjligt.

Tjänstemännen skrev i föredragningslistan till bildningsnämndens möte att det i och med den nya bollhallen inte längre finns grund att behandla judoföreningen avvikande jämfört med andra föreningar.

Förslaget till bildningsnämnden var att upphäva det beslut som Sjundeå kommuns fritidsnämnd fattade den 17 december 1996. Ärendet remitterades till tjänstemännen för ny beredning.

Diskussion om artikeln