Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Har Borgå överlopps vaccin och kan Lovisa inte erbjuda tider alls? Här får du svar på sådant som förbryllar kring vaccinen

Från 2021
Vaccinering
Bildtext Allt coronavaccin går åt i Borgå och Lovisa. Arkivbild.
Bild: Kay Nietfield / EPA

Borgåbor skulle gärna vaccineras med doser som blir över och i Lovisa väntar man på att telefonbokningen ska fungera igen.

"Nu behövs snabba tag! Vi har över 130 doser av Pfizers coronavaccin att erbjuda till imorgon (fredag). De håller inte över veckoslutet!"

Så här skrev Borgå stad på sin Facebook-sida torsdagen den 9 april. Då fanns också cirka 900 lediga vaccineringstider kvar för nästa vecka.

I kommentarerna förbryllas och upprörs östnylänningar av det nationella vaccinationsprogrammet och varför kommunerna måste följa det till punkt och pricka.

Det finns också en uppfattning om att en stor mängd coronvaccin far illa eller delas ut godtyckligt till höger och vänster.

I de yngre åldersgrupperna och utanför riskgrupperna vill flera gärna vaccineras med det som blir överlopps, om det blir något.

Vi har en plan b varje vecka, och vi följer upp läget dagligen.

Ann-Sofie Silvennoinen

Varje vecka levereras i medeltal dryga 2 000 doser av Astra Zenecas och Pfizer-Biontechs vaccin till Borgå. Hittills har alla som bokat en tid blivit vaccinerade och alla doser har gått åt.

- Det kommer vaccin två gånger i veckan. Det kan uppstå situationer med lediga tider men hittills har vi kunnat använda dem alla. I går gick vi ut med att det fanns många lediga tider, men i morse var det bara 20 kvar, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Slängs vaccinen bort om det finns obokade tider eller vad händer med dem?

- Nej, vi har hela tiden en plan b ifall det händer att det skulle bli någonting överlopps. Det kan komma ett svinn på en till fem doser om dagen, men då har vi redan tittat om vi har patienter på bäddavdelningen som behöver vaccin och vill ha det.

Förutom patienter söks också personal som hör till den kritiska gruppen, bland annat inom hemvården.

- Vi har en lista på dem som är frivilliga att ta vaccinet och på dem inom privata hemvården för de räknas också till den kritiska personalgruppen. Vi kastar inte bort någonting, utan det är ett stort planeringsarbete bakom det här.

- Vi har en plan b varje vecka, och vi följer upp läget dagligen, säger Silvennoinen.

Kommunerna följer nationella riktlinjer

Plan b tillåter också att ge vaccin till andra kommuner som lider brist, men det är främst i teorin.

- Vi har inte upplevt en sådan situation hittills, så det är inte aktuellt.

Det har helt enkelt inte blivit så stora mängder vaccin över att det funnits en realistisk möjlighet att dela med sig.

- Förra veckan hade vi mycket vaccin och var då beredda att vaccinera under påsken. Vi hade en deadline ända till lördagen innan de hade blivit gamla, men på skärtorsdagen kunde vi konstatera att allting gick åt.

Kan riskgrupper från till exempel Lovisa komma till Borgå för att vaccineras?

- Om det skulle vara så att vi hade kvar av vaccinet så visst, men de har ju sina egna doser och sköter sitt vaccinerande självständigt där. Men det är klart att vi samarbetar och har ett helhetsansvar i samarbetet med andra kommuner också.

Ann-Sofie står i vårsolen iklädd vinterjacka och munskydd.
Bildtext Enligt Ann-Sofie Silvennoinen används allt vaccin som Borgå får.
Bild: Yle / Fredrika Lindholm

Förutom att de östnyländska kommunerna beställer vaccin efter uppskattat behov, får inte alla kommuner samma vaccin.

I till exempel Lovisa vaccinerar man äldre åldergrupper med Modernas vaccin, medan Pfizer-Biontechs saknas helt och hållet.

Kan vanliga dödliga få vaccinet om de som är i vaccinationstur inte kan ta emot dem?

Borgå stad följer Institutet för hälsa och välfärds vaccinationsprogram och kan därför inte vaccinera annorlunda än riktlinjerna är för tillfället.

- Nej. Vi följer THL:s riktlinjer och man har ännu inte kommit ut med beslutet att man skulle kunna börja vaccinera dem som inte hör till riskgrupperna. Men vi väntar på beslutet att öppna upp för andra också, säger Silvennoinen.

Silvennoinen är nöjd med täckningen hittills och enligt statistiken har sammanlagt 13 438 personer vaccinerats i Borgå. 12 006 har fått den första dosen och 1 432 också den andra.

Varför går inte tiderna till dem som är i telefonkö då folk har väntat i veckotal på återuppringning?

- Jag vet att de arbetar på telefonkön hela tiden och den är tidvis lång. Det kan finnas de som har provat ringa oss och som vi sedan har provat ringa tillbaka men inte fått kontakt med.

Just nu tar det i regel några vardagar innan man blir uppringd.

Silvennoinen uppmanar invånarna att ha tålamod och försöka ringa på nytt. Vårdkön förkortas parallellt med hjälp av både den elektroniska tidsbeställningen och telefonkön.

Det är samtidigt bra att minnas att återuppringningen bara fungerar om den som ringer faktiskt uppger sina uppgifter för svararen.

Om man bara blir meddelad om att linjerna är upptagna och sedan avbryter samtalet registreras inga uppgifter. Då måste man ringa på nytt lite senare.

Uteblivna leveranser och svår förvaring är utmaningar i Lovisa

Här följer ledande läkare Marika Ylärakkolas svar på några frågor som har ställts om coronavaccin och vaccineringarna i Lovisa.


Varför är vaccinationstakten i Lovisa långsammare än i till exempel Borgå och Sibbo?

- Vi får andra vaccin än vissa andra kommuner. För tillfället får staden Modernas och Astra Zenecas vaccin. Vi vaccinerar 70-plussare med Moderna och det har varit återkommande problem med tillgången och leveranserna av det här vaccinet. Det har funnits veckor då vaccinet är beställt, men det har helt enkelt inte kommit, säger Marika Ylärakkola.

Ylärakkola kan dessvärre inte svara på varför vaccindoserna har uteblivit och var i leveranskedjan bristerna finns.

- Sibbo och Borgå vaccinerar de äldre åldersgrupperna med Pfizer och eftersom försörjningstryggheten är bättre kan det förklara en viss variation mellan kommunerna.

Det är HUS-apoteken som sköter logistiken och ger rekommendationer om hur leveranser ska skötas. Detta gäller också utrustning för till exempel förvaring.

Varför har Lovisa färre vaccin än Borgå?

Som alla andra östnyländska kommuner följer Lovisa det nationella vaccineringsprogrammet och strävar efter att kunna hålla den tidtabell som mängden vaccin tillåter.

Kvinna står och ler vid en ljusblå stenvägg.
Bildtext Lovisas ledande läkare Marika Ylärakkola. Arkivbild.
Bild: Yle / Fredrika Lindholm

I Lovisa blir det mycket sällan överlopps vaccin, eftersom staden inte öppnar tidsbeställningen till vaccineringen förrän man vet hur många doser man har att tillgå.

- Om det skulle ringa 500 personer och vi har 100 vaccindoser att ge för nästa vecka så kan vi inte ringa tillbaka till fler än 100 personer. Resten får helt enkelt vänta på sin tur. Det är mycket beklagligt, men det är alltid någon som är sist i kön, säger Ylärakkola.

Mängden vaccin som anländer till Lovisa veckovis kan dessutom variera kraftigt.

Den här veckan har staden tagit emot ungefär 1 100 doser av Modernas vaccin. Det uppskattas räcka för två veckor. Nästa vecka anländer ungefär 160 doser av Astra Zenecas vaccin.

Den här veckan har däremot förflutit utan störningar i leveransen av Modernas coronavaccin.

- Den här veckan har det faktiskt anlänt ett större parti än väntat, vilket torde leda till att vi nästa vecka hinner i kapp de andra rätt bra.

Lovisa inte långsammare än andra

När det sker ett plötsligt avbrott i leveranserna kan man inte heller vaccinera invånare.

- Mängden vaccin är inte mindre, för om vi ser på alla vaccinerade i Institutet för hälsa och välfärds statistik så är vi på andra plats i proportion till befolkningen i Nyland.

Statistiken bekräftar att sammanlagt 3 785 kommuninvånare från Lovisa och Lappträsk har vaccinerats. 3 268 har fått den första dosen, 517 har också fått den andra.

- Men när vi ser på vaccineringarna av 70-plussare så är det den enda åldersgruppen där vi helt klart ligger efter. För att leveranserna regelbundet har varit oregelbundna, så har vi inte hunnit med andra kommuner i regionen, säger Ylärakkola.

Varför används inte Pfizer-Biontechs vaccin i Lovisa?

- I vanliga fall levereras inte Pfizers vaccin överhuvudtaget till små kommuner för att de logistiska problemen är ett faktum, i synnerhet möjligheterna att förvara vaccinet.

Ylärakkola betonar att ju fler vaccin som distribueras till en viss kommun, desto svårare är det att bemästra tidsbeställngen.

När vi sedan kommer att se tillbaka på hela vaccinationsprogrammet så kommer vi nog att se att invånarna i vårt område har vaccinerats i nästan samma takt som alla andra

Marika Ylärakkola, ledande läkare i Lovisa

De enskilda vaccinen kräver egna köer och invånarna ska dessutom förstärkas med den andra dosen efter 12 veckor.

Hittills har rekommendationen varit att vaccinet ska förvaras djupfryst i åtminstone 70 minusgrader, vilket försvårat leveranserna. Vaccinet kan dessutom förvaras i kylskåp enbart under några dygn.

Inget Pfizer-Biontechs vaccin till Lovisa

I februari meddelade läkemedelsbolagen att det kan bli enklare att förvara Pfizer-Biontechs coronavaccin.

Ny data visar att vaccinet klarar temperaturer mellan 15 minusgrader till 25 minusgrader under två veckor.

Vaccin mot svininfluensa.
Bildtext Vaccinen kan variera mellan kommunerna. Arkivbild.
Bild: Boris Roessler / EPA

Leveranser av Pzifer-Biontechs vaccin till Lovisa är oberoende av nya rön inte aktuella i det här skedet.

- Vi saknar läkemedelsfrysar för -70 grader. Sådana finns för övrigt inte i någon av våra mindre kommuner. Det har vi kommit överens om med HUS-apoteket som också rekommenderat detta.

Kan riskgrupper från Lovisa komma till Borgå och bli vaccinerade?

- Utgångsläget är att man vaccineras i sin egen kommun, eftersom avbrotten i leveranserna, så vitt jag vet, inte har varat i mer än en vecka hittills.

Leder det till att Lovisa- och Lappträskbor får vänta längre på sina vaccin än resten av regionen?

- Nej, utan avbrott skulle vi vara helt enligt tidtabellen. När vi sedan ser tillbaka på hela vaccinationsprogrammet så kommer vi nog att se att invånarna i vårt område har vaccinerats i nästan samma takt som alla andra. Det kan kasta på någon vecka, men det beror i så fall på leveranserna, säger Ylärakkola.

Marika Ylärakkola framhåller att det skulle vara lättare att jämföra kommuner med varandra om alla hade tillgång till samma vaccin, men så är inte fallet.

- De distribueras tyvärr på olika sätt och vägar som är oberoende av oss och det är där utmaningarna också uppstår.

Telefonstrul

Det har varit både långa köer och problem med tidsbokningen i Lovisa.

Telefontidsbeställningen för coronavirusvaccinationer är nu stängd tillsvidare på grund av tekniska problem.

Orsaken är att en del samtal mellan den 5 mars och 7 april möjligen registrerats bara delvis i programmet.

Bland samtalen finns invånare som beställt tid för coronavirusvaccination eller som redan har vaccinerats. Staden ska nu kontakta alla som ringt till tjänsten.

Hur länge kan man få vänta på samtal om man har ringt till återuppringningstjänsten?

- Jag kan inte säga exakt när den öppnar, men idag har de inlett en extra stor insats för att ringa tillbaka till kunder och få bukt på problemet. Personalen har faktiskt väntat på att få sätta igång.

Massvaccineringar på sommaren

Eftersom man behöver vaccineras två gånger, fortsätter vaccineringarna enligt HUS:s plan under hela året.

Man har planerat att inleda massvaccinationer av vuxna på sommaren.

Allt beror på tillgång till vaccin och om det finns tillräckligt med vaccinationspersonal. Man kan inte säga exakt när var och en kommuninvånare får sitt vaccin.

Om lagförslaget om att Nyland skulle få fler vaccin godkänns, gagnar det också Lovisa eftersom lagförslaget tar hänsyn till det totala antalet smittade i landskapet och inte i en enskild kommun.

Diskussion om artikeln