Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tjänstemän i Raseborg: Det finns ingen klar nytta med utlokalisering av städning och fastighetsskötsel

Från 2021
Uppdaterad 13.04.2021 10:00.
En person med gula gummihandskar torkar en köksyta med en ljusblå trasa.
Bildtext Raseborgs stads tjänstemän har utrett om det lönar sig att utlokalisera till exempel städningen.
Bild: Mostphotos/Wavebreakmedia

Det kanske inte blir någon utlokalisering av lokalvården och fastighetsskötseln i Raseborg. Det är bättre att fortsätta sköta fastigheter och städning i egen regi.

Det föreslår tjänstemännen som utrett saken. Politikerna i stadsstyrelsen väntas besluta om fastighetsservicens och städningens framtid på måndag.

I föredragningslistan till måndagskvällens möte (12.4) står det att utredningen visar att kostnader och upplägg av utlokaliseringen varierar mycket och det leder till en stor osäkerhet vad gäller kostnaderna. Det kan i sin tur leda till att kvaliteten försämras.

Det är också svårt att genomföra en utlokalisering eftersom Raseborgs stad avyttrar sina fastigheter och reformen om välfärdsområdena inte är klar.

Oviss nytta med utlokalisering

Tjänstemännen som jobbat med utredningen om utlokaliseringen anser att den nytta man strävar efter verkar vara oviss.

Därför är det skäl att avsluta utredningen och koncentrera sig på att effektivera den egna verksamheten.

Stadsstyrelsen i Raseborg beslöt hösten 2020 att det måste vidtas åtgärder för att få budgeten i balans.

En åtgärd var samarbetsförhandlingar med personalen eftersom staden ville få ner personalkostnaderna. Den andra åtgärden var en utredning om hur mycket staden skulle spara på att utlokalisera lokalvården och fastighetsskötseln.

En arbetsgrupp av tjänstemän har gjort en marknadskartering med olika serviceproducenter. Nio företag kallades till marknadskarteringen, både stora bolag som är verksamma nationellt och mindre lokala företag.

Kosthållet borde vara med

Då karteringen utfördes konstaterade tjänstemännen att utlokaliseringen även borde gälla kosthållet för att nå maximal nytta. Det finns överlappningar mellan lokalvården och kosthållet, så det skulle vara bättre om båda verksamheterna är hos samma serviceproducent. Men kosthållet var inte med i marknadskarteringen.

En utlokalisering av Raseborgs stads fastighetsskötsel och lokalvård berör totalt 106 anställda (81 inom lokalvården och 25 inom fastighetsskötseln).

I samband med marknadskarteringen visade det sig att det inte finns lokala företag som klarar av utlokaliseringshelheten vad gäller överföring av personal till företaget. Det finns lokala företag som kan producera tjänster åt staden i begränsad omfattning.

Tillägg 13.4 kl.10: Lokalvården och fastighetsskötseln i Raseborg fortsätter tills vidare i egen regi. Det beslutade stadsstyrelsen på måndagen (12.4).

Diskussion om artikeln