Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Borde områden med mer covid-19 prioriteras i vaccinationerna? Regeringen föreslår det, men alla håller inte med

Från 2021
En vaccinampull i motljus.
Bildtext Illustrationsbild på en coronavaccination.
Bild: AFP / Lehtikuva

Regeringen har föreslagit att finländarna ska fortsätta vaccineras mot coronaviruset enligt åldersgrupp och att man ska vaccinera mer på områden med mer smitta – efter att riskgrupperna är vaccinerade. Flera aktörer ska senast nu på tisdagen meddela vad de tycker om de här planerna.

Borde områden med mer covid-19 prioriteras i vaccinationerna?

2:40

Det finns vitt skilda åsikter om huruvida man borde prioritera vaccinationer på mer drabbade områden, eller inte. Det visar en koll som Svenska Yle har gjort.

Heikki Kaukoranta som är ledande överläkare vid Vasa stad säger till exempel att staden är emot förslaget.

– Vi anser att vi också är ganska starkt drabbade av coronavirusepidemin och därför kan vi inte anse att det skulle vara rättvis att skära i vårt antal vaccinationsdoser till förmån för södra Finland.

Han påpekar att om Vasa till exempel bara skulle få hälften så många vaccindoser så skulle man kunna ge 12,5 procent fler doser till alla områden söder om Björneborg.

– Det löser inte problemet, men det skapar en jättestor mängd nya problem hit.

Kaukoranta syftar alltså på att fler Vasabor kan drabbas av allvarlig covid-19, om vaccineringarna inte får fortskrida så snabbt i Österbotten. Coronaviruset sprider sig i kluster och det kan gå snabbt, betonar han.

– Det kan överraskande leda till en betydligt sämre situation inom några dagar eller inom en vecka. Och ingen kan förutse hur eller var eller när det här sker.

Att vaccinera jämnt över hela landet handlar alltså om att skydda invånarna och hälsovården lokalt.

Läkarförbundet vill att så många som möjligt skyddas

Finlands läkarförbund poängterar däremot i sitt uttalande till regeringen att vaccinationsordningen borde ske så att man får så stor hälsonytta som möjligt i hela landet.

Tuula Rajaniemi, som är ordförande på Finlands läkarförbund, säger att man därför håller med Institutet för hälsa och välfärd och regeringen om att vaccinationer på områden med mer smitta ska prioriteras.

– Det förebygger dödsfall och att folk hamnar på sjukhus, påpekar hon.

Tuula Rajaniemi sateenvarjonsa alla.
Bildtext Tuula Rajaniemi på Finlands läkarförbund.
Bild: Kalle Niskala / Yle

I regeringens förslag ska den här prioriteringen ske efter att riskgrupperna har vaccinerats, alltså i mitten av maj, medan expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) redan förra månaden betonade att det borde ske genast.

Finlands läkarförbund stöder också förslaget om att fortsätta vaccinera enligt åldersgrupper: den första är 60-69-åringar, och efter det följer 50-59-åringar, 40-49-åringar, 30-39-åringar, och 16-29-åringar.

Sjukvårdspersonal skulle kunna få särställning?

Samtidigt vill förbundet ändå påminna om att det skulle vara bra att snarast fortsätta vaccinera vårdpersonalen, för att säkerställa att hälso- och sjukvården kan fungera väl.

En stor del av vårdpersonalen är ännu ovaccinerad. Så här långt är det främst de som vårdar coronapatienter och personal på äldreboenden som har vaccinerats.

– De skulle inte nödvändigtvis gå före den övriga befolkningen, utan parallellt med den. Det är viktigt att vi kan sköta alla patienter som behöver sjukvården, kommenterar Tuula Rajaniemi.

I praktiken skulle det innebära att vårdpersonalen får prioritet och att andra kan få vänta lite längre på sitt vaccin.

Institutet för hälsa och välfärd har ändå inte hittills stött att prioritera enskilda yrken i de fortsatta vaccinationerna.

Hälsomyndigheten konstaterade dessutom i ett pressmeddelande på måndagen att anställda inom hälso- och sjukvården i fjol hade samma mängd coronavirussmittor i proportion till andra i arbetsför ålder.

Kommunförbundet stöder i stora drag regeringens förslag

Också Kommunförbundet är för regeringens förslag om att vaccinera enligt åldersgrupper och med regional betoning.

– Men när det gäller den regionala prioriteringen så krävs det ändå att det finns tillräckligt med vaccindoser, påpekar Tarja Myllärinen som är direktör för social- och hälsovårdsfrågor vid Kommunförbundet.

Kuntaliiton Sosiaali ja terveysasioista vastaava johtaja Tarja Myllärinen.
Bildtext Tarja Myllärinen på Kommunförbundet
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Hon nämner att det kan bli svårt att prioritera regionalt om det till exempel är så att Astra Zenecas coronavaccin också i fortsättningen bara får ges till 65–69-åringar.

Expertgruppen för vaccinationsfrågor väntas nu på tisdagen ta ställning till vilka grupper som borde få Astra Zeneca-vaccinet.