Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rädslan för Astra Zenecas coronavaccin är kraftigt överdriven, påpekar expert – större risk att dö av ett blixtnedslag än att få blodpropp av vaccinet

Från 2021
Uppdaterad 14.04.2021 10:37.
En tudelad bild med Astra Zenecas coronavaccin på vänster sida och en bild av ett blixtnedslag på höger sida.
Bildtext Den potentiella risken för blodpropp av Astra Zeneca-vaccinet, såsom den uppskattas för tillfället, är mindre än risken för att dö i ett blixtnedslag (0,00072%).
Bild: Jorge Gonzalez / Yle, Brandon Morgan / Unsplash

Vaccinationerna mot covid-19 har fått upp farten i vårt land. Det är något många har längtat efter. Men samtidigt finns det en viss skepsis mot Astra Zeneca-vaccinet. Experter påpekar ändå att det är en onödig rädsla och att det utgör en betydligt större risk att vara ovaccinerad.

För varje miljon personer som vaccineras med Astra Zeneca-vaccinet så kan 6,5 personer drabbas av blodpropp.

Det framkommer av data som Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) informerade om nyligen, på basis av uppgifter från både EU och Storbritannien (totalt 222 fall hos 34 miljoner vaccinerade).

Samtidigt nämnde EMA ändå i samband med en presskonferens att risken troligen är 1 till 100 000 i medeltal. Det har varit stor variation mellan olika länder, och särskilt i Storbritannien har man inte upptäckt blodpropparna i så stor utsträckning som de antagligen har förekommit.

En del finländare har valt att inte ta vaccinet, för att de inte vill ta den blodproppsrisk som det kan medföra.

– Det är förstås förståeligt att man kan tänka så. Det beror delvis på att det har talats en hel del om den här risken i medierna på sistone, påpekar Juhani Knuuti som är professor i medicin vid Åbo universitet.

Han påpekar att folk överlag har svårt att förhålla sig till risker som är mycket små.

– När det handlar om försvinnande små risker så bedömer folk ofta dem som mycket större än de faktiskt är.

Han säger att i det här fallet när det också finns andra vacciner, är det lätt att fråga sig själv, varför man ens ska ta den här lilla risken.

Det råder ändå brist på vacciner och folk får inte själva välja vilka vacciner de vill ta. Men läkemedelsmyndigheter ser till att vaccinerna ges till de grupper där riskerna är minst.

Stor nytta av att få skydd mot covid-19

Här handlar det också om att se till den nytta man får av att bli skyddad mot covid-19. Själva sjukdomen leder betydligt oftare till blodproppar än vad vaccinet eventuellt gör.

– Om en miljon personer insjuknar allvarligt i covid-19 så kan 165 000 av dem få en blodpropp. Siffran är antagligen i praktiken lägre, för man har börjat ge blodförtunnande läkemedel till coronapatienter och det har förhindrat många blodproppar, påpekar Knuuti.

På befolkningsnivå är det mycket färre coronafall som leder till blodpropp (oklart exakt hur stor andel). Risken är alltså mycket högre bland coronapatienter på sjukhus, och särskilt bland de som behöver intensivvård.

Genom att inte vaccinera sig när det är möjligt så löper man en betydligt större risk att drabbas allvarligt av covid-19.

Vaccinet ger ett utmärkt skydd just mot allvarlig sjukdom. Det visade en stor fas 3-studie förra månaden. Skyddet mot allvarlig sjukdom var 100 procent och 76 procent mot symtomatisk covid-19.

Fördelen med vaccinet är extra stor för äldre i och med att de oftare drabbas allvarligt av covid-19.

– Det är helt klart att ju äldre man är desto större är nyttan, säger Knuuti.

Det är också troligt att risken för den sällsynta biverkningen är lägre för äldre. Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA håller på att titta närmare på det här. Man granskar också huruvida kvinnor eller män löper större risk.

I den här uträkningen från Cambridge-universitetet i Storbritannien har man utgått från att äldre är mindre utsatta, i och med att de flesta blodpropparna har uppdagats hos kvinnor som är yngre än 60 år.

En bild med grafik som visar nyttan och risken med Astra Zeneca-vaccinet för olika åldersgrupper
Bild: Yle

– Det lönar sig inte att vara oroad för den här sällsynta biverkningen, betonar Juhani Knuuti.

Han säger också att det inte är effektivt att till exempel ta aspirin för att minska på risken för blodpropp till följd av coronavaccinet. Det hjälper inte att börja självmedicinera för att minska på den här risken.

Jämförelse med andra risker

Knuuti påpekar att det kan löna sig att jämföra den minimala blodproppsrisken hos Astra Zeneca-vaccinet med andra risker, för att få en bättre bild av läget.

Risken för blodpropp av det här vaccinet är till exempel betydligt mindre än risken för att dö av ett blixtnedslag.

– Det gör risken mer konkret när man jämför den med risker i vardagen, säger han.

Juhani Knuuti med munskydd på laboratoriet.
Bildtext Juhani Knuuti verkar som professor i medicin.
Bild: Yrjö Hjelt / Yle

Också vanliga värkmediciner kan leda till allvarliga biverkningar. Risken för det är också mycket liten, men betydligt större än risken för att få blodpropp av vaccinet.

– Vanliga läkemedel mot inflammationer kan orsaka inre blödningar. Och varje år dör flera personer i Finland av det, påpekar han.

När det gäller värkmediciner är vi ändå vanligen betydligt mer riskbenägna för vi kan märka av att medicinen hjälper. Om man har huvudvärk så kan den till exempel försvinna ganska snabbt.

Med vacciner är fördelen inte riktigt lika tydlig på individuell nivå. De skyddar mot något som annars skulle kunna ske.

– En vaccinerad person vet inte med säkerhet vad som skulle ha skett om han eller hon inte hade varit vaccinerad.

Risken att man dör i samband med att man åker bil i 72 kilometer är lika stor som risken att dö av den sällsynta biverkningen

Däremot är de potentiella riskerna med vacciner konkreta för var och en.

Alla blodproppar är inte heller lika allvarliga. Risken att dö till följd av Astra Zeneca-vaccinet är ännu lägre än risken för att få en blodpropp.

Juhani Knuuti påpekar att det motsvarar risken för att dö när man åker bil i 72 kilometer, eller av att man röker en cigarett eller dricker en tredjedels flaska vin.

Andra aktiviteter där risken är ungefär lika stor är att använda p-piller i 1,5 veckor, att fiska i en knapp timme på havet eller att jobba en vecka i en fabrik, tillägger han.

Liknande problem gäller också Johnson & Johnsons vaccin?

USA:s nationella folkhälsomyndighet och livsmedels- och läkemedelsmyndighet rekommenderade på tisdagen att man pausar vaccineringarna med Johnson & Johnsons (Janssens) coronavaccin för att undersöka rapporter om potentiellt farliga blodproppar. Det är ett vaccin som har börjat ges också inom EU denna vecka.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har en liknande utredning på gång.

Både Johnson & Johnsons och Astra Zenecas coronavaccin är virusvektorvaccin, där genetiskt material från coronaviruset sätts in i ett så kallat adenovirus.

Artikeln uppdaterades 13.4.2021 kl. 20.29 med nyare data från Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Artikeln uppdaterades 14.4.2021 kl. 10.37: En grafik med föråldrade data togs bort, och texten kompletterades med lite tilläggsinformation om blodproppsrisken bland coronapatienter.