Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mika Salminen och Asko Järvinen svarar på vaccinfrågor: Kan jag smitta andra om jag blivit vaccinerad? Varför vill man vaccinera pensionärer med Astra Zeneca?

Från 2021
Uppdaterad 14.04.2021 12:32.
Ett collage på THL-chefen Mika Salminen och HUS-överläkaren Asko Järvinen.
Bildtext Mika Salminen, hälsosäkerhetschef vid Institutet för hälsa och välfärd THL och Asko Järvinen, infektionsöverläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt svarar på era frågor om coronaviruset och coronavaccin.
Bild: Tommi Pylkkö / Yle & Silja Viitala / Yle (Bildmontage)

Kan man som vaccinerad smitta andra med covid-19? Varför vill man ge Astra Zenecas vaccin till pensionärer men inte till yngre personer och kommer Finland få tillräckligt med vaccin för att nå våra vaccinationsmål? Asko Järvinen, infektionsöverläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Mika Salminen, hälsosäkerhetschef vid Institutet för hälsa och välfärd THL svarar på era frågor om coronaviruset och coronavaccin.

Över en miljon finländare är nu vaccinerade. Det har tagit drygt tre och en halv månad att komma så här långt. Men nu ska vaccinationerna framskrida betydligt fortare eftersom Finland beräknas få mera vaccin.

Antalet smittade har redan sjunkit i fyra veckors tid i hela landet och färre dör nu i covid-19 i Finland. Finland har nått de första målen med vaccineringarna enligt Mika Salminen och Asko Järvinen som svarade på lyssnarnas frågor i radioprogrammet Slaget efter tolv.

Ring in till Slaget efter tolv om coronavaccin 

41:02

Över en miljon vaccinerade. Hur bra är läget?

Om vi jämför med andra europeiska länder hör vi till de länder som hunnit längst. Finland har mycket hastigt använt alla de vaccindoser som vi fått.

- Vi kan vara stolta. Det är bara ett drygt år sedan viruset upptäcktes och ändå är en miljon människor vaccinerade. Det är ett under. Men för att få kontroll på epidemin så skulle man gärna se att den vuxna befolkningen mer eller mindre skulle vara vaccinerad, säger Asko Järvinen.

Antalet smittade sjunker. Är en miljon vaccinerade en bidragande orsak?

Sannolikt bidrar vaccinerna redan delvis Vi ser en klar nedgång bland de allra äldsta och de har blivit vaccinerade först.

- Vi har i Finland redan kunnat utföra registerstudier. Det vill säga undersöka smittade och icke-smittade och de som fått vaccin och kunnat påvisa att vaccinet fungerar bra och har en bra effekt. Vaccinerna som vi har i bruk i Finland har i själva verket väldigt bra effekt redan efter en dos, säger Mika Salminen.

Att färre nu insjuknar i covid-19 i Finland beror ändå inte bara på vaccin enligt Salminen. De sjunkande siffrorna visar också att folk tar situationen på allvar och gör det man kan för att hindra att smittan sprids.

- Restriktionerna som togs i bruk just innan nedgången började - speciellt beslutet att stänga restaurangerna - har fungerat, säger Salminen.

Järvinen betonar också att vi inte längre ser stora smittspridningar på vårdhem. Nu handlar det oftast om enstaka personer som blir smittade, men inte hela avdelningar som tidigare.

- I samma veva kan man se att dödssiffran också har sjunkit eftersom dödligheten är högst bland de äldsta. Så på det sättet kan man säga att första målet med vaccineringarna har nåtts, säger Asko Järvinen.

Varför vill man ge Astra Zenecas vaccin åt pensionärer men inte åt personer i arbetslivet?

För en tid sedan kom det fram en misstanke om en allvarlig biverkning efter att man fått Astra Zenecas coronavaccin, nämligen blodpropp. Biverkningen är mycket ovanlig men relativt allvarlig.

- Med informationen vi har i dag vet vi att risken att få en blodpropp på grund av Astra Zenecas vaccin är mycket lägre bland äldre personer. Därför har man riktat vaccinet till lite äldre människor, säger Asko Järvinen.

För tillfället ges Astra Zenecas coronavaccin i Finland enbart till personer som fyllt 65 år. De 65 år fyllda och äldre som tidigare drabbats av blodpropp eller av trombocytopeni orsakad av heparin får ändå inte vaccinet för närvarande.

- Men just nu diskuterar vaccinexperter det här och försöker komma fram till en gemensam åldergräns för Europa, säger Järvinen.

Dessutom är risken betydligt större för äldre att insjukna i covid-19 och till och med dö av sjukdomen. Och risken att få en blodpropp är betydligt större om man insjuknar i covid-19 än genom vaccinet.

- I sjukdomen är alla blodproppar mycket vanligare än med vaccin och det är bara en av riskerna då du insjuknar. Riktigt i början av coronapandemin dog många under 70-åringar just i blodpropp. Vi började i Finland ge förebyggande medicinering för blodpropp bland de första i världen. Bara några veckor efter att man förstod att det finns en risk, säger Järvinen.

De som fått sin första vaccindos med Astra Zenecas vaccin kan eventuellt få ett annat vaccin som den andra dosen, beroende på vad den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) besluter. Men de som redan fått Pfizers vaccin kommer att få det vaccinet också den andra gången.

Har ni märkt att personer låtit bli att ta sitt vaccin på grund av oro?

Det är helt frivilligt att vaccinera sig men varken Mika Salminen eller Asko Järvinen har personligen hört att någon skulle ha avbokat sin vaccinationstid. Men folk har väldigt mycket frågor just nu, vilket enligt dem är förståeligt då situationen med Astra Zenecas vaccin lever och för tillfället är öppen.

- Det har kommit mycket frågor kring vaccinets effekt som jag kan säga att är bra och så har det kommit frågor om de här sällsynta eventuella biverkningarna, säger Järvinen. För vissa väger risken för biverkningar kanske tyngre än risken att bli smittad, säger Järvinen.

- Samtidigt har vi nu covid-19 bland oss och den kommer inte försvinna av sig själv. Den kommer att cirkulera i befolkningen i hela världen, sannolikt i tiotals år och kanske för evigt såsom influensan och alla andra coronavirus. Då måste var och en själv väga riskerna med vaccin eller insjuknande. Om du är lite ålderstigen är risken att få smittan och bli allvarligt sjuk ganska hög. Jag är själv lite över halva vägen mellan 50 och 60 och skulle jag ha möjlighet att ta Astra Zenecas vaccin nu skulle jag ta det, säger Salminen.

Rekommenderas vaccin för dem som har haft covid-19 och tillfrisknat?

I nuvarande läge rekommenderas att man inte ska ta vaccinet förrän sex månader efter att man tillfrisknat. Men i det här skedet rekommenderar man vaccinet också för dem som har haft sjukdomen.

- Vi vet inte vem som får ett mer långvarigt skydd mot sjukdomen och för vem skyddet inte håller lika länge. Men jag skulle inte ha bråttom om jag själv hade haft sjukdomen och skulle fundera på vaccinering, säger Järvinen.

Vaccinexperterna funderar nu om det är nödvändigt för dem som haft sjukdomen att ta två doser av de vaccin som borde ges två gånger.

- Det är möjligt att de som haft covid-19 bara får en dos, att rekommendationen blir den. Men det forskas fortfarande i det, säger Salminen.

Var kan man rapportera om biverkningar efter att man vaccinerats?

Man kan rapportera om eventuella ovanliga biverkningar efter vaccinering på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea:s webbplats.

- Jag rekommenderar att man anmäler biverkningar där. För det är enda sättet vi får information om de nya vaccinerna och på det sättet kan vi också berätta för människor vad för biverkningar som förekommer, säger Järvinen.

Det har sagts att vissa blodgrupper löper större risk att insjukna allvarligt i covid-19. Stämmer det?

Vissa forskningsresultat har visat att vissa blodgrupper skulle utgöra större risk att insjukna och få en lite svårare sjukdom, men alldeles nyligen publicerades en större studie där man inte såg någon skillnad mellan blodgrupperna.

- Vi vet att vissa blodgrupper kan ha ett samband med vissa infektioner. Det är logiskt att tänka att det är möjligt men antagligen är skillnaderna mellan blodgrupperna väldigt små, säger Järvinen.

Hur ser tillgången till vaccin ut just nu? Kommer det att räcka?

Vaccinerna räcker enligt den plan Finland har. Det kommer hela tiden mer, vilket betyder att vi kan öka på vaccinationstakten.

- Alla ska få sin andra vaccindos. Om det behövs saktar vi ner på takten för dem som ska få sin första dos, säger Salminen.

- Det är mycket arbete bara med logistiken och att distribuera och dela ut vaccinerna till kommunerna. Det är många människor som jobbar bara med det, säger Järvinen.

Hur långt har man kommit i forskningen om hur själva sjukdomen covid-19 ska behandlas?

Det forskas otroligt mycket i coronaviruset. Järvinen gissar att omkring 200 000 publikationer om viruset och sjukdomen redan har publicerats. Men vi har fortfarande inget botemedel mot coronaviruset.

- Men vi är redan mycket bättre på att behandla smittade i det här skedet. Vi vet att blodproppar är en risk med den här sjukdomen. Så vi ger medicin som förebygger blodproppar till alla äldre som insjuknar. Och allt färre behöver intensivvård nu jämfört med tidigare, delvis tack vare kortisonbehandlingar som lindrar symtomen, säger Järvinen.

Om man har blivit vaccinerad. Hur stor är risken att man går omkring och smittar andra med covid-19?

Nya forskningsresultat visar det som experter redan trott en tid. Som vaccinerad är risken att man smittar någon annan betydligt lägre än då man inte vaccinerats. Fullt vaccinerade personer kan ändå bli smittade. De får sällan några symtom och vet därför inte att de är smittade.

- Det har visat sig att smittorisken, åtminstone för de vaccin man har hunnit studera, är betydligt lägre bland personer som vaccinerats, säger Salminen.

Han påpekar ändå att man inte har ett skydd direkt efter att man har vaccinerats. Det tar två till tre veckor efter första dosen tills du får ett skydd. Efter den andra vaccindosen blir skyddet ännu bättre och varar längre.