Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland fortsätter använda Astra Zenecas coronavaccin på samma sätt som tidigare – Svenska Yle direktrapporterade från presskonferensen

Från 2021
Uppdaterad 14.04.2021 17:21.
Svenska Yle live: Myndigheterna informerar om Astra Zeneca-vaccinet - Spela upp på Arenan

För tillfället ges Astra Zenecas coronavaccin enbart till personer som fyllt 65 år i Finland. Det här på grund av att den sällsynta risken för blodproppar efter vaccineringen. Nu meddelar Institutet för hälsa och välfärd THL att man fortsätter på samma sätt, det vill säga att man inte vaccinerar yngre med Astra Zenecas vaccin.

THL höll en presskonferens om de nya åtgärderna. Du kan se direktsändningen i sin helhet överst i den här artikeln och läsa vår direktrapportering från presskonferensen längst ner i artikeln.

- Vi fortsätter vaccinera dem som har fyllt 65 år och äldre med Astra Zenecas vaccin. Bland dem har man inte upptäckt den sällsynta ökade risken för blodpropp efter vaccineringen. Risken att insjukna i allvarlig covid-19 är betydligt större bland äldre jämfört med yngre. Och risken att få en blodpropp då man insjuknar i covid-19 är betydande och den risken ökar med åldern, säger Hanna Nohynek, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd THL i ett pressmeddelande.

Beslutet är i linje med den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR:s) rekommendation.

Väldigt sällsynt

I Europa har många länder rapporterat om fall av blodpropp efter att personer har fått Astra Zenecas vaccin. För varje miljon personer som vaccineras med Astra Zeneca-vaccinet så kan 6,5 personer drabbas av blodpropp.

Det framkommer av data som Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) informerade om nyligen, på basis av uppgifter från både EU och Storbritannien (totalt 222 fall hos 34 miljoner vaccinerade).

Att drabbas av blodpropp är alltså ytterst sällsynt. I Finland har myndigheterna registrerat tre fall av närmare 250 000 som har fått Astra Zenecas vaccin, uppger THL. Alla tre patienterna har varit under 65 år och symtomen har upptäckts två veckor efter att de har vaccinerats.

De som är 65 år eller äldre och har fått sin första vaccindos med Astra Zenecas vaccin kan också få den andra dosen av samma vaccin. Vad för vaccin yngre personer får som redan fått den första dosen med Astra Zenecas vaccin är fortfarande oklart och kommer att klarna inom de närmaste veckorna. Men redan nu kan andra vaccin ges som en andra dos åt under 65-åringar som ska få sin andra dos inom de närmaste veckorna.

Danmark slutar använda vaccinet

Danmark har pausat Astra Zeneca i över en månad och meddelar nu att vaccinet plockas bort ur programmet helt och hållet.

Tyskland och Frankrike har fattat beslut om att använda ett annat vaccin för den andra dosen. Orsaken är just risken för blodpropp som bedöms vara tillräckligt stor bland personer i arbetsför ålder.

De som nu kommer få ett annat vaccin som andra dos får antingen Pzifer eller Modernas vaccin. Modernas och Pfizers coronavaccin är så kallade rna-vaccin, medan Astra Zenecas vaccin är baserat på adenovirus.

Här kan du följa med direktrapporteringen från presskonferensen:

Här avslutar vi direktrapporteringen. Tack för den här gången!

En reporter från STT ställer en fråga om läget i Danmark.

I Danmark beslöt man i dag att helt och hållet upphöra med vaccineringarna med Astra Zenecas vaccin. Hur tänker man här i Finland om man på annat håll tänker så här? Borde vi också göra likadant?

- Risken för äldre personer att drabbas av de här koagulationsstörningarna är mindre. Å andra sidan vet vi att i en coronavirusinfektion är risken för en allvarlig sjukdom och död större om man är äldre. Det är på det sättet man tänker kring den här frågan. Det är på det här sättet man försöker undvika att människor avlider i covid-19 men samtidigt men samtidigt vill man minska skadorna och biverkningarna från vaccinen, säger Maija Kaukonen på Fimea.

En reporter på Iltasanomat:

Personer som är under 65 kan alltså få den andra dosen av något annat vaccin. Vet man hur vaccinerna fungerar tillsammans och finns det några risker med att blanda dom?

- Nästa vecka skulle vi ha börjat med andra dosen av Astra Zeneca vaccinet men nu har vi beslutat att det inte finns tillräckligt med täckande undersökningar kring det här men det undersöks hela tiden. Men det undersöks hela tiden hur det går om man först får första dosen av ett vaccin och den andra dosen av något annat. Men det finns inga skäl att anta att det här skulle leda till hälsoproblem om man ger olika preparat. Utan det rekommenderas att man fortsätter få ett annat vaccin om man är under 65 år om man fått den första dosen med Astra Zenecas vaccin. Men det här undersöks och det kommer nya uppgifter hela tiden, men det finns ingen orsak att anta att det här leder till några biverkningar eller skador.

Nu är det dags för mediernas frågor.

En reporter på MTV frågar hur lång tid man tror att den här pausen kommer att vara? Och hur är det med tidsplanen. Handlar det om en månad som vaccinationsmålen försenas eller hur ser det ut?

- En bra fråga. Vi utvärderar läget hela tiden och gör nordiskt, europeiskt och globalt samarbete. En sak man måste få klarhet i först är hur allmänt det här fenomenet är. Vi måste kunna undersöka och granska samma sak. I alla länder runtom i världen ser man hurdana symtomen är så att vi vet hur man kan leta efter dem och se i statistiken om man hittar dem där. Tyvärr kan jag inte säga hur länge det här kommer att pågå men vi utvärderar läget hela tiden och så fort vi får nya information utvärderar vi läget igen, säger Miia Kontio vid THL.

Men Ekholm lugnar ner alla oroliga och säger att scenariot att vaccinen skulle ta slut och personer som skulle vilja vaccineras inte skulle få vaccin, det behöver man inte oroa sig för säger hon.

- Men det finns inga nya snabba leveranser heller på kommande någonstans ifrån. Vi känner inte till några sådana. Det är möjligt att man kan snabba upp vissa processer för vissa vacciners del men de är mängderna och tidtabellerna är fortfarande öppna. Men vaccinerna räcker nog åt alla som vill ha, säger Ekholm.

Ekholm fortsätter och poängterar att Finland har redan stora mängder på väg in av mrna-vaccinerna. Men precis som Miia Kontio vid THL redan nämndre så påpekar också Ekholm att vaccinationstakten inte framskrider lika snabbt som myndigheterna tänkt sig.

- Angående anskaffningen generellt så finns det inte något vaccin man kan köpa in. Vi har de europeiska avtalen som framskrider stegvis och vi förväntas oss ännu att få två andra tillverkares vaccin. Ett vaccin som som påminner om det tyska vaccinet. De här vaccinerna väntar vi fortfarande på och hur det kommer att se ut sist och slutligen det vet vi inte ännu.

Så har det blivit överläkare Sari Ekhoms tur som ska berätta hur anskaffningen av vaccinerna påverkas nu framöver.

- Astra Zeneca är en av de största vaccintillverkarna av de vacciner vi fått till Finland. Men det största är ändå de här mra-vaccinen från Pfizer och Biontech och Moderna. 2,1 miljoner vaccindoser är på kommande från Moderna och vi har ett tredje vaccin, ett tyskt vaccin som väntar på försäljningstillstånd i månadsskiftet juni-juli, säger Ekholm.

- Situationen vi är i nu när det gäller Johnson & Johnsons vaccin är läget att man har pausat leveranserna och rekommenderar inte längre det här för över 65-åringarna just nu och det här kommer eventuellt att påverka vaccineringstakten framöver.

Kaukonen fortsätter och poängterar att Europeiska läkemedelsmyndigheten har konstaterat sambandet med de här ovanliga biverkningarna och klara riskfaktorer har man inte kunnat peka på, men personer under 60 år och kvinnor är de som drabbas.

- Utredningarna fortsätter och vi kommer att få fler undersökningar, i synnerhet frågan varför ett sådant här vaccin kan orsaka koagulationsstörningar hos de vaccinerade, säger överläkare Maija Kaukonen som avslutning på sin del i presskonferensen.

- Europeiska läkemedelsmyndigheten har gett ett utlåtande där de olika länderna har fått mycket beslutsmakt att själva bestämma hur de ska använda vaccinerna. De olika länderna i Europa har valt olika gränser, säger Kaukonen.

Kaukonen påpekar samma som experter redan tidigare uppgett, det vill säga att de personer som lidit av de här sällsynta biverkningarna är ofta personer under 60 år och symtomen har upptäckts två veckor efter vaccineringen.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bekräftade att det finns en allvarlig koagulationsstörning som följer med Astra Zenecas vaccin. Och det här har orsakat väldigt mycket oro bland befolkningen.

Men Kaukonen fortsätter och säger att oron är i en läkares ögon en bra nyhet för att något allmänt koagulationsproblem har man inte upptäckt. Det handlar enligt Kaukonen om en väldigt ovanlig koagulationsstörning.

Maija Kaukonen från Fimea fortsätter och berättar om biverkningsanmälningar som man kan läsa om på Fimeas webbplats.

- När man läser våra siffror ska man beakta att i synnerhet de vaccin som ges mest kommer det också att finnas flest anmälningar om. Till exempel Modernas få anmälningar beror på att vi fått så lite av det vaccinet till Finland. Vi ska också beakta att den första dosen har nu getts till över en miljon personer och antalet vaccinerade är stort. Utifrån kliniska undersökningar vet vi att ungefär åtta personer av tio får någon slags biverkning, till exempel ont i armen.

Miia Kontio vill ändå också lyfta fram positiva nyheter.

- Den här veckan har majoriteten av finländarna över 70 år fått sin första vaccindos. Så de personerna som har störst risk att insjukna i allvarlig covid-19 och till och med dö har nu fått en första vaccindos. Och en dos ger redan ett mycket bra skydd, säger Kontio.

- Ytterligare har över 25 procent av alla som är över 16 år är redan vaccinerats i Finland och av hela befolkningen är omkring 12 procent nu vaccinerade. Vaccinationstakten är ändå god.

Hur påverkar det här då Finlands vaccinationsprogram?

- Det beror på när och hurdan tilläggsinformation vi får. Vi vet inte ännu om vi i något skede kan fortsätta vaccinera också personer under 65 år med Astra Zenecas och Johnson & Johnsons vaccin. Det här påverkar förstås vaccinationstakten som saktas ner men framtiden får visa hur mycket. Tidigare uppskattade vi att alla som fyllt 16 år kunde få sin första vaccindos i slutet av juni-början av juli. Men i värsta fall kan det här målet skjutas upp till augusti. Men vi vet inte ännu hur mycket av de andra vaccinen vi får till Finland, säger Kontio.

- Vi borde ha fått vår första leverans av Johnson & Johnsons coronavaccin till Finland den här veckan men tillverkaren har nu meddelat att vaccinet inte distribueras nu. Orsaken är att man i USA, där vaccinet använts flitigt, har upptäckt sex misstänkta fall av blodpropp. Därför har tillverkarna för säkerhets skull beslutat att vaccinet för tillfället inte levereras till Europa, säger Kontio.

Personer som är under 65 år och redan hunnit få sin första vaccindos med Astra Zenecas vaccin kan få något annat vaccin (Pfizer eller Moderna) som den andra dosen om det är dags för den andra dosen inom de närmaste veckorna.

- Vad för vaccin under 65-åringar ska få utreds fortfarande men de får åtminstone tillsvidare inte Astra Zenecas vaccin, säger Miia Kontio.

kl. 16:11: Miia Kontio från THL inleder presskonferensen.

- Vi fortsätter vaccinera med Astra Zenecas coronavaccin precis som tidigare. Det vill säga endast personer som är 65 år eller äldre får vaccinet. Orsaken är de väldigt sällsynta biverkningarna efter att man fått vaccinet, det vill säga blodkoagulationsstörningar och blodpropp. I Finland har vi upptäckt tre sådana här fall av de omkring 250 000 personer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin. Risken för liknande biverkningar är betydligt lägre bland äldre personer och därför fortsätter vi som tidigare, säger Kontio.

kl. 15:55: På plats på presskonferensen är Miia Kontio, ledande sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd THL, överläkare Maija Kaukonen från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och överläkare Sari Ekholm vid Social- och hälsovårdsministeriet.

kl. 15:54: Hej, Institutet för hälsa och välfärd THL:s presskonferens börjar klockan 16. Jag som rapporterar direkt från presskonferensen heter Linnea de la Chapelle.

Diskussion om artikeln