Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Pojo får frisbeegolfbana i Gumnäs

Från 2021
Korg för discgolf.
Bildtext Pojo hänger på trenden med frisbeegolf och bygger en bana i Gumnäs.
Bild: Yle / Leo Gammals

En frisbeegolfbana ska byggas i Gumnäs i Pojo. Pojo kyrkby byförening har fått grönt ljus av tekniska nämnden i Raseborg för en bana.

Pojo kyrkby byförening planerar banan i Gumnäs tillsammans med frisbeegolfföreningen Raaseporin Korilla.

Olika myndigheter i Raseborg har kollat området och det finns inget i detaljplanen eller markanvändnings- eller byggnadslagen som förhindrar att banan byggs.

Tekniska nämnden i Raseborg har därför beviljat markanvändningstillstånd för bygget av banan.

Det som staden måste göra är att fälla maximalt 20 träd på området. Raseborgs stad äger hela markområdet där banan anläggs.

Byföreningen räknar med att banan kostar 21 000 euro. Den byggs i etapper åren 2021-2022 med föreningens egna medel, understöd och sponsorer.

Föreningen ansvarar för renhållningen och underhållet. Då det ordnas tävlingar ska föreningen se till att det finns bajamajor och avfallskärl. Grusplanen där den gamla ishockeyrinken fanns kan användas som parkering.