Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

anonym kvinn ai kassan

"Vad vet du om löpskor, du som är så fet?" – butikspersonal utsätts allt oftare för hot och kränkande kommentarer

Att jobba i butik innebär att aldrig veta vem som kommer in genom dörren. Även om majoriteten av finländarna beter sig bra i butiken så har osakligt beteende hos kunderna ökat markant. Det handlar bland annat om hot och kränkande kommentarer om allt från a

Från 2021

– Tänk om du på din arbetsplats skulle bli utskälld nästan varje dag – hur skulle det kännas?

Den tankeväckande frågan ställer Erika Kähärä som är arbetsmiljöexpert på Servicefacket PAM.

Både inom PAM och Finsk Handel har man under en längre tid sett en ökning av osakligt beteende mot butiksanställda och tyvärr ser detta inte ut att avta.

– Yngre generationer har anammat föräldrarnas beteende mot butikspersonal, säger Kähärä.

Enligt Kähärä är den här ökningen inte är kopplad till klagomål gällande produkter eller service, sådant "hör till yrket". Det handlar om att en del av kunderna utsätter de anställda för osakligt beteende och inte sällan går till personligt angrepp.

Köpman Glenn Holms i Korsholm säger att i en bybutik som hans känner alla varandra, vilket är en klar fördel och ett slags skydd för dåligt beteende.

– Det handlar ju om vanligt folkvett. Man hälsar, säger tack och hej och så vidare, konstaterar han.

Men Holms har under sin mångåriga karriär hunnit få sin beskärda del av illa behandling.

- För många år sedan blev jag nedslagen i butiken och för inte så länge sedan blev jag uthängd på sociala medier och hotad.

Holms säger att de satsar mycket på säkerheten i hans butik.

- Vi bär på oss radio så att vi snabbt kan kalla på hjälp. Vi har också satsat på kameraövervakning. Allt för att personal och kunder ska känna sig så trygga som möjligt, säger Holms.

Köpman Glenn Holms säger att även om det skulle komma in en otrevlig kund så är man artig tillbaka. Det här är ett serviceyrke, konstaterar han. Fotona är tagna från Holms butik men har inget med de exempel som nämns i artikeln att göra.

Sårande kommentarer och trakasserier

Det är svårt att ge exakta siffror på hur utbrett det dåliga beteendet är, eftersom hotelserna ofta faller utanför statistiken. Upprepat störande beteende eller förföljelse anmäls till polisen i mindre än en fjärdedel av fallen.

Det visar en företagsofferundersökning som institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo) vid Helsingfors universitet publicerade gjorde år 2019. Där framkommer att störande uppträdande och hotelser inom detaljhandeln och turism- och restaurangbranschen är ´"vanligare i Finland än i olika jämförelseländer".

Enligt undersökningen är risken för att utsättas för våld eller hot dubbelt större för butikspersonal i Finland jämfört med England, och fem gånger större jämfört med Nederländerna.

Kähärä berättar att de anställda får utstå diskriminering, hatprat och ärekränkning.

Det kan handla om anställdas könstillhörighet, hudfärg, ålder, språk. Sexuella trakasserier är också vanliga, och till och med kommentarer om anställdas vikt.

För att hålla en trygg och hälsosam ärende- och arbetsmiljö förutsätter det att även kunderna gör en insats. Vi önskar att alla som utför ärenden i butiken visar hänsyn till både andra kunder och personalen

Lauri Kulonen, Finsk Handel

– Jag minns ett fall där en anställd försökte hjälpa en kund hitta rätt löpskor och kunden sade åt henne att hur kan hon veta något om löpskor då hon är så fet och aldrig sprungit.

Kähärä säger att det också händer att de anställda blir utskällda för sina arbetskunskaper eller arbetstakten.

– Fysiska påhopp är lyckligtvis inte särskilt vanliga, ofta hänger de ihop med rån eller snatteriförsök, säger Kähärä.

Misshandlades av kund

Det är inte lätt att få köpmän att prata om det ökade dåliga beteendet, och samtliga Svenska Yle talat med påpekar att de allra flesta kunder sköter sig bra, samtidigt som de bekräftar att de sett en ökning till det sämre gällande vissa kunder.

I Vasa bekräftar ändå en kvinnlig köpman den här utvecklingen, hon vill vara anonym men får citeras.

Hon säger att det dåliga beteendet till viss del är knutet till vädret.

– Störande beteende och vandalism är något vanligare då vädret är bättre och fler är berusade. Sedan då alkoholen tar slut går man till butiken och har inte nödvändigtvis några pengar och blir då aggressiv ifall man stoppas, säger hon.

I hennes butik försöker de förebygga hotfulla situationer genom att vänligt följa med vissa kunder lite extra noga och fråga om de behöver hjälp och ledsagar dem vänligt till utgången innan något hinner hända.

Men det händer att det går riktigt illa. För ett par år sedan sprang köpmannen efter en kund som inte betalat och kunden drog plötsligt fram en kniv.

– Han viftade med kniven och betedde sig hotfullt så jag började backa, och då föll jag på asfalten. Som tur använde han inte kniven, men han sparkade mig i huvudet flera gånger, berättar hon.

På längre sikt kan en otrygg arbetsmiljö leda till sämre arbetsförmåga, ökad sjukfrånvaro och långvariga problem med den psykiska hälsan. Personen på bilden har inget med exemplen i artikeln att göra.

Coronapandemin inte en avgörande faktor

Det försämrade beteendet bland kunder fanns redan innan coronapandemin, men det senaste året har de negativa känslorna synts lite extra, säger arbetsmiljöexpert Kähärä.

– Folk är irriterade och på dåligt humör redan då de kommer till butiken och det syns i beteendet mot andra kunder och mot anställda.

Hon berättar att det också funnits fall där kunderna stridit sinsemellan om exempelvis användning av munskydd eller om säkerhetsavstånd och då har de anställda tvingats gå emellan de stridande kunderna.

– Hotet om våld är alltid närvarande då det uppstår en konflikt. Faran att det blir fysiskt finns alltid där för butikspersonalen, säger Kähärä.

Kähärä påpekar att det ändå är det psykiska våldet som är det stora problemet och som kan lämna den anställda att må väldigt dåligt under i värsta fall en längre period.

Även arbetsgivarna känner till problemet

På Finsk Handel säger Lauri Kulonen som är specialkunnig inom covid-19-rådgivning att störande beteende så som butiksrån och snatterier har ökat under de senaste åren och man kan se att omfattningen ökat nu under coronapandemin.

Även han understryker att majoriteten av kunderna beter sig bra och håller sig till de regler som gäller. Exempelvis visar en färsk koll att över nittio procent av kunderna använder munskydd då de gör sina ärenden.

Kulonen säger att man inom Finsk Handel har jobbat och jobbar systematiskt för att förbättra kundernas, personalens och produkters säkerhet.

– För att hålla en trygg och hälsosam ärende- och arbetsmiljö förutsätter det att även kunderna gör en insats. Vi önskar att alla som utför ärenden i butiken visar hänsyn till både andra kunder och personalen, säger Kulonen.

Finsk Handel uppskattar att man inom branschen årligen satsar kring 550 miljoner euro på säkerhet gällande personal, egendom och lokaler. I takt med att butiksstölder, snatterier och hotfulla situationer blivit vanligare, så har satsningen på säkerheten också ökat, säger Kulonen.

Sämre säkerhet för de anställda

Att ständigt bära på en känsla av otrygghet över att vem som helst kan komma in till din arbetsplats och bete sig illa mot dig, gör folk "jättetrötta och stressade", säger Kähärä.

– En del bär på en ständig rädsla att gå till jobbet.

En del bär på en ständig rädsla att gå till jobbet

Erika Kähärä, arbetsmiljöexpert på servicefacket PAM

På längre sikt leder det här till sämre arbetsförmåga, ökad sjukfrånvaro och långvariga problem med den psykiska hälsan, påminner hon.

Trots att öppethållningstiderna ökat i många butiker, har inte närvaron av säkerhetspersonal ökat i samma grad, säger Kähärä.

– Det här betyder att man kanske är ensam i en butik sent på kvällen. Om det då skulle hända något har man ett sämre utgångsläge.

På PAM ser Kähärä individualismen som bakomliggande orsak till den oroväckande utvecklingen.

– I dag är det individen före samhället. Personligen skyller jag på sociala medier som inte lär oss vanligt artigt beteende som att titta folk i ögonen och säga tack.

Diskussion om artikeln