Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Justitiekanslern: Antero Vartias stiftelse Compensate har fått vänta oskäligt länge på att få tillstånd för penninginsamling av Polisstyrelsen

Från 2021
Uppdaterad 15.04.2021 15:16.
Antero Vartia.
Bildtext Tidigare riksdagsledamot Antero Vartia lämnar riksdagen för att han ville ägna all sin tid åt att förebygga klimatförändringen.
Bild: Laura Railamaa / Yle

Polisen har misstänkt stiftelsen för att bryta mot lagen om penninginsamlingar, och saken åtalsprövas som bäst. På grund av brottsprocessen har stiftelsens ansökan om tillstånd för penninginsamling inte avgjorts på nästan ett och ett halvt år.

Polisstyrelsen har försummat förvaltningslagen när den inte har fattat ett beslut om stiftelsen Compensates penninginsamlingstillstånd, anser justitiekanslern.

I december 2019 ansökte De grönas tidigare riksdagsledamot Antero Vartias stiftelse Compensate om tillstånd för penninginsamling.

Samma månad begärde Polisstyrelsen om en utredning av stiftelsen. Orsaken var att man misstänkte att stiftelsen brutit mot lagen om penninginsamlingar.

Enligt justitiekanslern är ansökan fortfarande inte avgjord, eftersom Polisstyrelsen vill vänta på att brottsutredningen klarnar. Ärendet är för tillfället på åtalsprövning.

Men enligt justitiekanslern borde ansökningen ha fått ett överklagbart beslut inom en rimlig tidsram.

Polisstyrelsen förstod inte att e-postmeddelandet var en begäran om utlåtande

Det var Vartia som klagade till justitiekanslern och fråga om Polisstyrelsens lotteriförvaltning har agerat korrekt och enligt principen för god förvaltning när man behandlat stiftelsens ärende.

Enligt klagan bad stiftelsen redan i november 2018 att Polisstyrelsen skulle ge ett utlåtande gällande huruvida stiftelsen behöver tillstånd för penninginsamling.

Stiftelsens mål är att hjälpa konsumenten att klimatkompensera genom att betala pengar till stiftelsen som sedan används för till exempel beskogningsprojekt.

Ungefär sju månader senare, i juni 2019, gav polisstyrelsen utlåtande om att tillstånd för penninginsamling behövs.

Polisen ansåg att begäran om utlåtande hade anlänt först i februari 2019. Därtill ansåg man att utsläppskompensation var ett tämligen nytt fenomen som krävde en grundligare utredning.

Men enligt justitiekanslern verkade det som att behandlingen av saken försenades av att Polisstyrelsen inte förstod att e-postmeddelandet som skickades i november 2018 var en begäran om utlåtande. Därför ansåg justitiekanslern att saken utan orsak hade dragit ut på tiden.

Tillståndsansökan anlände försent på grund av tekniska problem

Vartia bad också justitiekanslern utreda om lotteriförvaltningen lämnade in en begäran om utredning till polisen fastän stiftelsens ansökan om tillstånd för penninginsamling i samma tider hade lämnats in till lotteriförvaltningen. Stiftelsen ansökte om tillstånd för penninginsamling 5.12.2019 och begäran om utredning lämnades in 11.12.2019.

Enligt Inrikesministeriet hade stiftelsens ansökning ännu inte hunnit fram till lotteriförvaltningen när begäran om utredning gjordes. Enligt Polisstyrelsen berodde förseningen på datatekniska problem, som inte varit relevant för inlämnandet av en utredningsbegäran.

I sitt beslut uppmanar justitiekanslern Polisstyrelsen att fästa uppmärksamhet vid att saker ska behandlas utan dröjsmål och redas ut på ett korrekt sätt, samt att beslut ska fattas så som förvaltningslagen förutsätter.

Text: STT, översättning: Anna Björkqvist

Lotteristyrelsens korrigerades till korrekta termen lotteriförvaltningen klockan 15.16 15.4.2021.