Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Under stort hemlighetsmakeri tvingas HRM:s vd att avgå, men vad hände? Misstroendet mot vd:n har funnits i flera år, men ett brev till styrelsen blev avgörande

Från 2021
Uppdaterad 15.04.2021 15:25.
Raimo Inkinen, toimitusjohtaja
Bildtext Raimo Inkinen har varit vd för HRM i över tio år. Innan det var han aktiv inom lokalpolitiken i Esbo och representerade då De gröna.
Bild: Antti Lähteenmäki/YLE

En planerad organisationsförändring som förkastades, tjänster som inte ledigförklarats offentligt och ett allmänt missnöje ser ut att ligga bakom misstroendet mot vd:n för Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Han tvingas nu avgå. Styrelseordförande har under vintern gjort en hemlig utredning för att bereda uppsägningen, sa vd:n Raimo Inkinen själv på ett personalmöte i måndags.

Under ett styrelsemöte den 19 mars 2021 tar HRM:s styrelseordförande Mia Nygård-Peltola (Saml) som sista ärende upp förtroendet för vd:n. I protokollet har ärendet på finska rubriken "pöydältä nostettu asia" (det vill säga ärende som lyfts upp från bordet).

Styrelsen hör först vd Raimo Inkinen och därefter lämnar han mötet. Sedan röstar styrelsen om förtroendet för honom.

Tio av styrelseledamöterna röstar för misstroende, medan fyra ledamöter vill att det som kommit fram ännu ska utredas. De fyra ledamöterna lämnar avvikande åsikt i protokollet.

Inte ett ord om misstroendet i pressmeddelandet som gick ut efter mötet

"Ärendet togs brådskande upp på styrelsemötet utan ordentlig beredning. De ledande tjänstemännen har närvaro- och yttranderätt men de pressades till att lämna mötet utan att man berättade vad det handlar om.

Beslutsförslaget var rörigt och behandlingen väcker inte förtroende för beslutsfattandet. Förfarandets lag- och regelmässighet säkrades inte tillräckligt", enligt den avvikande åsikten som omfattas av fyra ledamöter från De gröna.

Vd Raimo Inkinen har också en bakgrund inom De gröna. Men vad är det som lett fram till den här situationen och finns det politiska skäl till att vd:n nu tvingas bort?

Hela processen har omgärdats av hemlighetsmakeri och i pressmeddelandet som HRM skickade ut efter mötet den 19 mars nämns inte med ett ord att styrelsen precis tappat förtroendet för vd:n.

Yleiskuva
Bildtext HRM producerar kommunala vattenförsörjnings- och avfallshanteringstjänster samt information om huvudstadsregionen och miljön. Samkommunen har grundats av Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda.,
Bild: Mikko Koski / Yle

"Man kan säga att den dagen gick förtroendemätaren på minus"

Styrelseledamot Kari Kuusisto (Saml) säger att han tappade förtroendet för Inkinen för över ett år sedan. Det skedde i samband med att HRM:s styrelse behandlade en förändring av organisationen.

- När beslutet om att fälla organisationsförändringen kom drog jag efter andan. Det blev helt tyst. Jag tittade mot Raimo och undrade om han nu kommer att avgå eftersom han så starkt drivit förändringen?

Jag tittade mot Raimo och undrade om han nu kommer att avgå eftersom han så starkt drivit förändringen?

- Men han fortsatte och det verkade som att han inte övergivit tanken på en organisationsförändring. Man kan säga att den dagen gick förtroendemätaren på minus, säger Kuusisto, som själv motsatte sig förändringen.

Organisationsförändringen bereddes i ett år, varpå styrelsen sade nej i augusti 2019. Efter det fortsatte ärendet ännu beredas, vilket bara resulterade i en rapport med olika förslag.

"På ett möte föreslog han avfallsavgifter som jag anser vara diskriminerande"

Enligt Kuusisto håller vd:n också på med "mikromanagerande", det vill säga han lägger sig i ärendet som inte hör till honom. Dessutom har Kuusisto varit missnöjd med vd:ns beslutsförslag och fördelning av resurser.

- Han har föreslagit saker för styrelsen som sektorn inte står bakom. Och på ett möte i oktober 2020 föreslog han avfallsavgifter som jag anser vara diskriminerande, säger Kuusisto.

Kuusisto kom med ett motförslag, som inte fick stöd hos majoriteten.

Kirsi Louhelainen (De gröna), esbo stadsfullmäktige
Bildtext Kirsi Louhelainen.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

"Det här ledde till att personalen blev missnöjd"

Styrelseledamot Kirsi Louhelainen från De gröna har inte tappat förtroende för vd:n utan anmälde avvikande åsikt i frågan.

Även hon lyfter upp att den förkastade organisationsförändringen ligger som orsak till att det gick så här.

- Styrelsen misslyckades då vi inte gav ett alternativ efter att den planerade förändringen förkastades. Den bara förkastades utan motiveringar.

Styrelsen misslyckades då vi inte gav ett alternativ efter att den planerade förändringen förkastades

- Det här ledde till att personalen blev missnöjd och HRM kunde inte tillsätta tjänster när organisationsförändringen inte framskred, säger Louhelainen, som själv stödde förändringen.

Enligt henne ledde processen till spänningar inom styrelsen och till att personalen tappade förtroende för ledningen.

Det här syns bland annat i ett brev som i december 2020 skickades till vd:n och styrelsen. Brevet fick konsekvenser som undertecknarna själva inte kunde ana.

"Händelser under den senaste tiden har inte bidragit till att skapa förtroende och öppenhet"

När brevet behandlas på styrelsemötet i december 2020 sekretessbeläggs hela ärendet. Svenska Yle begär ut dokumenten från HRM och efter det läggs informationen in i det mötesprotokoll som finns på HRM:s webbplats.

Enligt protokollet beslöt styrelsen utan motivering att ärendet behandlas som icke-offentligt.

Brevet inleds så här (översatt från finska): "Vi vill att vår verksamhet ser ut enligt våra värderingar: ansvarstagande, öppen, serviceinriktad och förnyande. Vi upplever att öppenheten och förtroendet prövas.

Enligt personal- och Pulssienkäter finns en förtroendebrist mellan ledningen och personalen. Händelser under den senaste tiden har inte bidragit till att skapa förtroende och öppenhet".

I brevet lyfts fram att tjänsterna som ledande jurist och personalchef inte ledigförklarades offentligt. Personerna som valdes till tjänsterna har i båda fallen skött dem tillfälligt och sedan valts till tjänsterna utan öppen ansökan.

"Har formellt gått rätt till"

Brevet har undertecknats av HRM:s fyra huvudförtroendemän som representerar tre olika fackförbund.

Vd:n Raimo Inkinen har svarat på brevet med att personerna haft hand om tjänsterna tillfälligt på grund av den planerade organisationsförändringen, som senare gick i stöpet.

Enligt Inkinen har processerna formellt gått rätt till och de som valts till tjänsterna har den arbetserfarenhet och utbildning som krävs.

Svenska Yle får tag på två av de fyra huvudförtroendemän som undertecknat brevet, men ingen av dem vill kommentera det. Det står ändå klart att tanken med brevet inte varit att det ska leda till att styrelsen tappar förtroende för vd:n och att han tvingas avgå.

"Berättade inte på förhand för styrelsen eller personalen att tjänsterna tillsätts utan öppen ansökan"

Men det här brevet lyfts trots det upp av styrelsen som ett skäl till att rösta om vd:ns förtroende.

Styrelseledamot Antti Vuorela (SDP) säger att han tappade förtroendet för vd:n när han fick veta att de två tjänsterna inte öppet hade ledigförklarats.

- Han (vd:n) berättade inte på förhand för styrelsen eller personalen att tjänsterna tillsätts utan öppen ansökan. Det här väcker misstroende eftersom styrelsen borde fatta beslut om vem som väljs till de här tjänsterna, säger Vuorela.

Vuorela säger att Inkinen borde ha sagt upp sig redan när styrelsen förkastade organisationsförändringen.

Finns det politiska orsaker till misstroendet?

Finns det då politiska orsaker bakom misstroendet för vd:n Raimo Inkinen?

Hans egen partipolitiska bakgrund är inom De gröna, som han representerat inom lokalpolitiken i Esbo innan han valdes till vd för HRM. Han lämnade lokalpolitiken 2008.

De grönas Kirsi Louhelainen anser att det finns partipolitik bakom misstroendeomröstningen mot Inkinen.

Kari Kuusisto (Saml) och Antti Vuorela (SDP) anser inte att deras agerande i frågan styrts av partipolitik.

"Styrelseordförande har gjort en hemlig utredning för att bereda uppsägningen"

Svenska Yle har upprepade gånger försökt få tag på vd:n Raimo Inkinen för att höra hans version av händelserna. Han har inte svarat i telefon eller på textmeddelande.

Inkinen berättade i måndags för personalen om situationen och Svenska Yle får tag på en inspelning från personalmötet.

- Jag har träffat huvudförtroendemännen flera gånger och gått igenom de bekymmer som lyfts upp. Vi har träffats i januari, februari och mars och planerat förbättringar, säger Inkinen under personalmötet.

- Samtidigt, från december till mars, har styrelseordförande gjort en hemlig utredning för att bereda uppsägningen av vd:n. Jag har ingen helhetsbild av utredningsarbetet utan har bara hörts under utredningen. Styrelsen har inte klandrat vd:n innan den hemliga uppsägningsprocessen inleddes, fortsätter han.

Svenska Yle har inte fått tag på styrelseordförande för en intervju.

Verkkouutiset var först med att berätta om vad Inkinen sagt under personalmötet i måndags.

Ville inte avgå frivilligt

Raimo Inkinen erbjöds att avgå frivilligt och skulle i så fall enligt avtalet få en ersättning som motsvarar 12 månaders lön. Hans månadslön är 12 400 euro.

Han gick ändå inte med på att frivilligt säga upp sig och därför inleds nu en uppsägningsprocess. På onsdagen den 14 april beslöt styrelsen om en extra insatt samkommunsstämma den 23 april där ett utskott tillsätts som förbereder vd:ns uppsägning.

Om samkommunsstämman säger upp honom ersättas han med sex månaders månadslön.

HRM producerar kommunala vattenförsörjnings- och avfallshanteringstjänster samt information om huvudstadsregionen och miljön. Samkommunen har grundats av Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda.

Tillägg 15.4 kl.15.24: Meningen om att Verkkouutiset var först med att berätta om vad Inkinen sagt under personalmötet lades till.

Diskussion om artikeln