Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gräl inom regeringen om saimenvikaren – ministrarna Mikkonen och Leppä munhuggs på Twitter

Från 2021
En saimenvikare ligger på en sten ivattenbrynet.
Bildtext Skyddet av hotade saimenvikaren har lett till ett sälgräl inom regeringen.
Bild: Jouni Koskela

Två av regeringens ministrar har hamnat i luven på varandra i fråga om skyddsåtgärder för saimenvikaren. Miljöminister Krista Mikkonen (Grön) och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) munhuggs om saken på Twitter.

Från och med i dag torsdag är inga regler om begränsningar av fisket på Saimen i kraft längre. Begränsningarna har funnits till för att skydda den hotade saimenvikaren.

Fiske med nät har ansetts behöva begränsningar, eftersom många vikare fastnar i nät och dör.

Inga regler i kraft för tillfället

De fem år gamla begränsningarna för fisket upphörde på onsdag den 14 april helt enligt planerna. Problemet är att det inte finns några nya, ersättande fiskeregler.

Jord- och skogsbruksministeriet som ska ordna med reglerna har försenat sig, så det finns inget förslag till ny förordning för regering och riksdag att klubba igenom.

Krista Mikkonen
Bildtext Miljöminister Krista Mikkonen (Grön) vill ha förlängda fiskebegränsningar i Saimen.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Det är förseningen som har fått miljöministern, gröna Krista Mikkonen att ryta till. Det gör hon på Twitter och udden är klart riktad mot regeringskollegan, centerns jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

En ny förordning med regler som är striktare än de föregående behövs omedelbart, skriver minister Mikkonen.

Minister Leppä är inte sen med att svara. Han anser att det är partiet De gröna som orsakar problemet, genom att inte godta de nya fiskeregler hans ministerium lägger fram för regeringspartierna.

Det stämmer inte att vi skulle ha försenat oss, skriver Leppä. Han tillägger att de som fiskar i Saimen i vart fall ser till att skydda saimenvikaren.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
Bildtext Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) har i ett pressmeddelande vädjat till fiskare att inte lägga ut nät under den tid som brukar vara fredad.
Bild: YLE Taisto Lapila

Krav på fiskeförbud också i juli

Stötestenen är att miljöminister Mikkonen och hennes parti De gröna vill att nätfisket i Saimen begränsas för en längre tid än hittills. Någon sådan förlängning har inte funnits i de förslag som jord- och skogsbruksminister Leppä lägger fram.

Nätfiske i saimenvikarens vatten har hittills varit begränsat mellan mitten av april och slutet av juni, medan man inom miljövården anser att begränsningen borde sträcka sig in i juli månad.

Finlands naturskyddsförbund hör till dem som stöder ett förlängt förbud för nätfiske.

Regeringen har en gyllene chans att stödja ytterligare tillväxt för stammen av saimenvikare, twittrar förbundet.

Det förutsätter begränsningar som sträcker sig in i juli, enligt förbundet.

Under de senaste åren har saimenvikarna blivit fler. Det finns enligt Yles senaste uppgift cirka 400 individer.

Diskussion om artikeln