Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hälsomyndigheterna: Antalet coronafall minskar men faran är inte över – inget vanligt valborgsfirande i år

Från 2021
Uppdaterad 15.04.2021 13:55.
Svenska Yle live: Hur ser coronaläget ut nu? Myndigheterna informerar - Spela upp på Arenan

Allt färre insjuknar i covid-19 i Finland och behovet av sjukhusvård minskar. Enligt hälsomyndigheterna beror det här på stränga restriktioner, att folk orkar följa reglerna och på att fler nu vaccinerats. Men epidemin är långt ifrån över. Hur vi lever nu är avgörande för hur sommaren kommer att se ut, enligt experterna.

Svenska Yle följde med torsdagens presskonferens om coronaläget i Finland. Du kan se hela presskonferensen genom att klicka på bilden ovan och du kan läsa allt som sades på presskonferensen längst ner i den här artikeln.

På torsdagen rapporterade Institutet för hälsa och välfärd om 298 nya coronafall och antalet fall har redan sjunkit i en månads tid. Läget är bra enligt myndigheterna men vi ska absolut inte luras och tro att faran är över och att vi kan börja häva restriktioner redan nu, menar experter.

Antalet coronafall har minskat bland alla åldersgrupper, också bland unga vuxna där fallen ännu ökade för ett tag sedan. Att restaurangerna stängde och vi minskade på fester och kontakter verkar vara en av de största orsakerna

― Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd

– Läget varierar väldigt mycket ute i världen. I många länder ökar tyvärr fallen nu. Till exempel Indien har haft rekordhöga siffror. Det tyder på att epidemin inte alls är förbi fast många önskar så. Vi måste fortfarande vara försiktiga, säger Mika Salminen, smittskyddschef vid Institutet för hälsa och välfärd THL.

Salminen berömmer ändå finländarna och säger att de sjunkande siffrorna tyder på att många orkar följa de stränga restriktionerna som fortfarande gäller. Beslutet att stänga restaurangerna har också haft en stor inverkan, enligt honom.

– Antalet coronafall har minskat bland alla åldersgrupper, också bland unga vuxna där fallen ännu ökade för ett tag sedan. Att restaurangerna stängde och vi minskade på fester och kontakter verkar vara en av de största orsakerna, säger Salminen.

Färre på sjukhus

Att Finland hör till de europeiska länder som hunnit längst med vaccineringarna syns också i de lägre siffrorna. 22,1 procent av finländarna har nu fått sin första vaccindos, vilket enligt experterna är bra men ännu inte tillräckligt bra. Men vi går i rätt riktning.

Risken att insjukna i allvarlig covid-19 är störst bland äldre människor och många av dem har nu vaccinerats, Det här har lett till att färre nu behöver sjukhusvård och färre dör i sjukdomen.

– Men vi har fortfarande behov av sjukhusvård och intensivvård och det måste vi vara medvetna om och komma ihåg att skydda personer i riskgrupper och äldre personer, säger Social- och hälsovårdsministeriets strategichef Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Experterna är oroliga för virusvarianterna

Det som hälsomyndigheterna oroar sig mest för just nu är de nya virusvarianterna. Den brittiska varianten är fortfarande den vanligaste i Finland men den brasilianska varianten sprider sig nu också. De nya virusvarianterna smittar lättare än den ursprungliga varianten och antalet fall som härstammar från utlandet har nu också ökat, vilket är oroväckande enligt Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

– Hälsosäkerheten vid gränserna är fortfarande väldigt viktig för att stävja epidemin. Virusvarianterna är vårt orosmoment nu. De smittar mycket lättare och nu ser det ut som om alla varianterna har spridit sig i hela Finland. Vi ska inte låta oss luras av de låga siffrorna utan fortsätta vara försiktiga.

Voipio-Pulkki påpekar ändå att smittspårningen förbättras hela tiden och man kan nu spåra omkring 70 procent av smittkällorna.

Virusvarianterna följs upp hela tiden och tillsvidare verkar vaccinen bita på dem också, men experterna är beredda på att det kan komma nya virusvarianter och det vet vaccintillverkarna också.

– Det kan hända att vaccinerna i framtiden utvecklas varje år. Så kan det bli, det vet vi inte med säkerhet än. Men det här undersöks hela tiden och följs upp, säger Mika Salminen vid THL.

Inget vappenfirande i år heller

Vad gäller restriktionerna som fortfarande gäller är det enligt hälsomyndigheterna viktigt att inte häva dom för tidigt. I länder där man för snabbt öppnat upp samhället igen har antalet fall ökat snabbt.

– Jobbet vi gör nu kommer att påverka epidemiläget i sommar. När läget blir bättre kommer vi få hjälp av sommaren och vaccin och då kan vi avveckla striktare restriktioner, men inte ännu, säger Pasi Pohjola, direktör vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Mika Salminen är inne på samma linje och säger att vi tyvärr inte kommer att få fira en vanlig valborg i år heller.

– Läget ser ganska ljust ut men vi kan inte fira valborg som normalt. Vi kan inte tro att läget är så bra då att man kan fira som förut. Det skulle vara en ganska stor risk. Det skulle leda till en stor uppgång i antalet fall. Vi måste tyvärr fira på samma sätt som i fjol. Ännu den här valborgen måste vi ta det försiktigt.

Alla kanske inte får vaccin i sommar

I onsdags blev det klart att Finland fortsätter använda Astra Zenecas coronavaccin som förut, det vill säga det ges tillsvidare inte till personer under 65 år. Orsaken är risken för blodpropp som är en väldigt sällsynt biverkning som uppstått efter att man vaccinerats med Astra Zenecas vaccin.

I Finland har myndigheterna registrerat tre fall av närmare 250 000 som har fått Astra Zenecas vaccin. Däremot verkar risken för blodpropp vara betydligt lägre bland personer över 65 år och dessutom är risken att insjukna i allvarlig covid-19 och till och med dö betydligt högre bland äldre personer.

I onsdags blev det också klart att Johnson & Johnsons vaccin inte distribueras till Europa för tillfället innan läkemedelsmyndigheter har undersökt det ytterligare. Orsaken är blodproppsfall som rapporterats efter vaccinering med vaccinet i USA.

På torsdagens presskonferens fick hälsomyndigheterna flera frågor kring de här bakslagen och hur det kommer att påverka vaccinationstakten i Finland.

Experterna har ändå inget definitivt svar på frågan. I nuläget vet ingen hur länge Johnson & Johnsons vaccin kommer att utvärderas och ingen vet om det alls kommer att fortsätta distribueras. Ifall åldersgränsen för Astra Zenecas vaccin ändras kommer det att påverka vaccinationstakten positivt. Finland kommer dessutom att få betydligt mer av Pfizers vaccin före slutet av juni.

– Målet som vi hade tidigare var att de flesta har fått första dosen i slutet av juli. Det kan vara att det här skjuts upp med några veckor eller i värsta fall med en eller två månader. Men det vet vi inte ännu, säger Taneli Puumalainen, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.

Här kan du läsa vad som sades på presskonferensen:

kl. 11:03: Här tar presskonferensen slut och vi slutar direktrapportera. Tack för visat intresse!

kl. 11:02: Bakslagen med vaccinerna, hur mycket påverkar det vaccinationstakten i Finland?

Överläkare Taneli Puumalainen vid THL svarar.

– Det finns inget definitivt svar att ge, vi vet inte hur länge Janssens vaccins behandling den håller på och hur länge det är pausat och om man fortsätter distribuera vaccinet i framtiden. I fall det blir en ändring i åldergränsen för Astra Zenecas vaccin kommer det positivt att påverka vaccinationstakten. Vi kommer också före slutet av juni få betydligt mer av Pfizers vaccin. Målet som vi hade tidigare var att de flesta har fått första dosen i slutet av juli. Det kan vara att det här skjuts upp med några veckor eller i värsta fall en eller två månader. Det vet vi ännu inte, säger Puumalainen.

kl. 10:59: En reporter från Iltalehti frågar om sjukdomsläget i Finland som förbättrats och färre vårdas på sjukhus. Men ändå är läget allvarligt. Vad är det konkreta tecknet då man kan säga att nu har sjukdomsläget blivit bättre?

Voipio-Pulkki svarar:

– Det finns tre kriterier för att läget ska anses vara stabilt nationellt.

1) Nedgången är konstant när det gäller coronafallen
2) Riskgrupperna och över 70-åringarna har en vaccineringsgrad som anses vara tillräcklig enligt läget.
3) I landet finns inte någon virusvariant som sprider sig som skulle öka behovet av restriktioner.

Nästa fråga handlar om virusvarianterna.

Hur oroväväckande är de här virusvarianterna. Hur farliga är de och finns det vaccin som biter på dem och hur ser hösten ut?

Mika Salminen svarar:

– Vi följer upp varianterna och hur de sprids. Vi vet att vaccinet tycks bita mot en allvarlig variant av covid-19 trots virusvariant. Vi är beredda på att det kan komma nya varianter och det vet vaccintillverkarna också. Det kan hända att vaccinerna i framtiden utvecklas varje år. Så kan det bli, det vet vi inte med säkerhet än. Men det här undersöks hela tiden och följs upp.

kl. 10:50: Nästa fråga handlar om vårdskuld.

Vilken är er bedömning av de negativa följderna av det här?

Pasi Pohjola svarar.

– Det här är förstås oroväckande. Redan i slutet av fjolåret och nu har man kommit i kapp litegrann. Vårdskulden har inte ökat så mycket. Trots att vi haft svåra stunder är läget ganska bra.

kl. 10:48: Det är snart första maj och i ljuset av nuläget hur fritt kan vi fira valborg i Finland?

Mika Salminen svarar:

– Läget ser ganska ljust ut men vi kan inte fira valborg som normalt. Vi kan inte tro att läget är så bra då att man kan fira som förut. Det skulle vara en ganska stor risk. Det skulle leda till en stor uppgång i antalet fall. Vi måste tyvärr fira på samma sätt som i fjol. Ännu den här valborgen måste vi ta det försiktigt. Det här påverkar utgångsläget till sommaren. Om incidensen är väldigt hög precis innan sommaren kommer vi ha stränga restriktioner hela sommmaren. Finländare verkar förstå det här bra och det märks att alla har tagit restriktionerna på allvar.

Social- och hälsovårdsministeriets strategichef Liisa-Maria Voipio-Pulkki fortsätter:

– Vi har sett på andra håll i världen att om man för snabbt häver restriktioner går det dåligt. Virusvarianterna är vårt orosmoment nu. De smittar mycket lättare och nu ser det ut som om alla varianterna har spridit sig i hela Finland. Vi ska inte låta oss luras av de låga siffrorna utan fortsätta vara försiktiga.

kl. 10:45: Följande fråga handlar om Astra Zenecas vaccin.

Hanna Nohynek, överläkare vid THL, sa i går att Astra Zenecas vaccin eventuellt skulle kunna ges personer till under 65 år. Vad kräver det här?

Taneli Puumalainen från THL svarar.

– Som bäst utvärderar vi vaccinernas säkerhet men också effekt. När det gäller sjukdomsläget och epidemin och försöker förhålla oss till riskerna. Det finns både biverkningar och sjukdomsrisker. Äldre personer har större risk att till och med dö i covid-19. Nästa vecka hoppas jag att vi har mer info. Tillsvidare har vi pausat Astra Zenecas vaccin för personer under 65 år men vi följer upp det hela tiden, också med tanke på riskerna som covid-19 medför.

kl. 10:41: Hur mycket har vaccinerna påverkat att behovet av sjukhusvård har sjunkit?

Liisa-Maria Voipio-Pulkki svarar.

Behovet av sjukhusvård och intensivvård och dödsfallen har sjunkit så snabbt så det är svårt att inte tro att det har med vaccinationerna att göra. Sannolikt märks också det att smittfallen har minskat överlag.

Mika Salminen fortsätter:

– Vi ser en tydlig förändring, bland de allra äldsta har sjukhusvården sjunkit. Det här tyder på att man genom vaccineringen har kunnat påverka behovet av sjukhusvård. Undersökningar visar också att vaccinerna har varit effektiva, säger Salminen.

kl. 10:39: Dags för mediernas frågor.

Första frågan gäller den planerade riktade vaccineringen.

Det var meningen att man skulle vaccinera med Astra Zeneca och Johnson & Johnson men nu verkar det inte bli av. Hur blir det?

Överläkare Taneli Puumalainen vid Institutet för hälsa och välfärd THL svarar.

– Vi är i ett svårt läge nu när användningen av Astra Zenecas vaccin är begränsat, det ska inte användas för personer under 65 år. Vi vet inte hur länge bedömningen av Johnson & Johnsons vaccin kommer att ta. Modernas vaccin och den mängd doser vi får till slutet av maj ligger på 170 000 doser, vilket inte är någon liten mängd. Riktlinjer för det här kommer att dras upp inom den närmaste tiden.

kl. 10:36: Pasi Pohjola påminner än en gång om handhygien, avstånd, användning av Coronablinkern och att man ska ta vaccin när man får.

kl. 10:34: Pohjola säger att då det blir dags att avveckla restriktioner kommer man att börja med barn och unga.

kl. 10:34: Pohjola säger att det är viktigt att vi håller fast vid mildare restriktioner när vi börjar avveckla de mer stränga restriktionerna.

– När det gäller incidensen och nu när det är vinter så sprids smittan snabbare. Vi måste hålla fast vid restriktionerna. När vi avvecklar restriktionerna finns det alltid en risk att läget försämras. Det är viktigt att följa med läget och kanske ta några steg tillbaka om det märks att man avvecklar restriktioner för tidigt, säger Pohjola.

kl. 10:32: För ett år sedan utarbetades en hybridstrategi och då konstaterade man att när man avvecklar restriktioner måste man mycket noggrannt bedöma effekterna av detta och se på helheten och följa upp följderna av att man avvecklar åtgärderna och restriktionerna, säger Pohjola.

– Inom två veckor kollar man läget och funderar vilka restriktioner man kunde avveckla, säger Pohjola.

kl. 10:30: Nu är det direktör Pasi Pohjolas tur att tala om restriktioner.

Han säger att man inte nu kan ge någon tidtabell för när vi kan börja avveckla restriktioner men vi måste komma ihåg att vi nu är i ungefär i samma läge som i december eller februari.

– Nu är vi i den situationen att i vissa regioner gäller restriktioner enligt nivå 2.

Det här för att det regionala läget snabbt kan bli sämre och då får vi inte njuta av den goda utvecklingen. De striktare restirktionerna finns det skäl att avveckla då hotet för samhällsspridning inte längre finns och läget har blivit klart och tydligt bättre.

– Jobbet vi gör nu kommer att påverka epdiemiläget i sommar. När läget blir bättre kommer vi få hjälp av sommaren och vaccin och då kan vi avveckla striktare restriktioner.

kl. 10:27: - Det är mycket viktigt att vi nu inte ger upp så att den gynnsamma utvecklingen fortsätter, säger Voipio-Pulkki.

kl. 10:26: Spårningsarbetet förbättras hela tiden i hela landet. Man har kunnat spåra drygt 70 procent av smittkällorna. Men andelen smittor som kommer från utlandet har ökat en aning, vilket enligt Voipio-Pulkki är aningen oroväckande.

– Hälsosäkerheten vid gränserna är fortfarande viktig för att stävja epidemin.

kl. 10:24: Vi har också en påminnelse om att behovet av intensvivvård inte heller försvunnit helt och hållet. Många intensivvårdsplatser är fortfarande i användning.

kl. 10:23: Behovet av sjukhusvård varierar. Under epidemin har vi i Finland tre gånger haft ett extra stort behov av sjukhusvård, säger Voipio-Pulkki.

– Men nu är vi på väg mot ett bättre håll också gällande sjukhusvårdens belastning. Det gäller alla typer av sjukhusvård. Men vi har fortfarande behov av sjukhusvård och det måste vi vara medvetna om och komma ihåg att skydda personer i riskgrupper och äldre personer, säger Voipio-Pulkki.

kl. 10:21: Nu får Social- och hälsovårdsministeriets strategichef Liisa-Maria Voipio-Pulkki muntur. Hon börjar också med att berömma läget men påpekar att vi måste följa restriktionerna för att utvecklingen ska fortsätta.

– Antalet test har minskat en aning men inte så mycket att vi med det kan förklara den positiva utvecklingen, säger Voipio-Pulkki.

kl. 10:19: Så ska det handla om vaccinationstakten.

Vaccinläget är bra i Finland jämfört med andra europeiska länder. Finland är på plats tre gällande vaccinationstakten. 25,4 procent av personer över 16 år har nu fått sin första vaccindos, vilket enligt Salminen är bra men ännu inte tillräckligt bra. Men vi går i rätt riktning.

Här tackar Mika Salminen för sig.

kl. 10:17: De lägre sifforna uppstår inte av sig själv, poängterar Mika Salminen, utan det handlar om att människor sköter sig och följer restriktionerna. Det här ser vi i hela världen.

– Läget kan hela tiden bli sämre. Men nu kommer sommaren som vi hoppas att hjälper, och vaccinerna. Men vi är ännu inte i det läget att vintern och läget är förbi. Vi måste fortfarande orka och vi är ännu inte tillbaka i det normala men vi är på väg ditåt, säger Salminen.

kl. 10:15: Nu presenterar THL:s Mika Salminen det regionala läget. Indicenstalet, det vill säga hur många personer som smittats per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, har sjunkit en aning i hela landet men är tyvärr fortfarande på mycket hög nivå i flera regioner.

– Incidensen har sjunkit nu i en månads tid. Vi har fortfarande incidenser över 200 i huvudstadsregionen och Åbo, men i gränskommunerna har man också gått över 200 och det är en lite oroväckande utveckling. När fallen minskar i de centrala kommunerna så vill vi inte att uppåtgående trenden förflyttas till de andra kommunerna och det försöker vi undvika så mycket det går, säger Mika Salminen.

kl. 10:13: Gällande virusvarianterna är den brittiska varianten forrfarande den största, den utgör över hälften av alla fallen. Den sydafrikanska varianten har nu också spridit sig lite mer, omkring sju procent nu.

kl. 10:12: I alla åldersgrupper är smittfallen på stark nedgång, speciellt bland unga vuxna. Det tyder på att besluten vi gjort förbättrat läget. Att man minskar på fester och kontakter bland unga vuxna verkar vara avgörande för den åldergruppen. Största skillnaden verkar handla om att restaurangerna stängde.

kl. 10:09: Salminen fortsätter med att berätta om läget i FInland.

– Dagens coronasiffra är 298, om jag kommer ihåg rätt. När det gäller coronafallen har det skett en nedgång och den här trenden har vi redan sett i en månads tid.

Salminen säger att nedgången delvis beror på restriktionerna som togs i bruk för cirka en månad sedan, till exempel beslutet att stänga restaurangerna.

kl. 10:08: Nu börjar Social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och väldfärd THL presskonferens. Den ska handla om det epidemiologiska läget och coronavacciner. På plats är Social- och hälsovårdsministeriets strategichef Liisa-Maria Voipio-Pulkki och direktör Pasi Pohjola samt THL:s smittskyddschef Mika Salminen.

Mika Salminen inleder med att önska en solig förmiddag.

– Först några ord om läget globalt och i Europa. Det är mycket varierande ute i världen just nu och i ganska många länder ökar nu smittorna. I till exempel Indien har de tyvärr haft rekordhöga siffror. Det tyder på att epidemin inte alls är förbi fast många önskar så. Vi måste fortfarande vara försiktiga.

Salminen säger att läget ser aningen bättre ut i Europa nu. Variationerna är också stora i Europa men vi ser en liten nedgång i några länder, men ännu inte i alla.

kl. 09:55: Snart börjar presskonferensen. Jag som direktrapporterar heter Linnea de la Chapelle.

kl. 09:28: Presskonferensen om coronaläget är utannonserad till klockan 10.

Diskussion om artikeln