Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu märker Ingå kommun ut var vattennätverket kunde byggas i Degerby – markägare kan säga vad de tycker om planerna

Från 2021
Helikopterbild av Degerby centrum med stamväg 51 i bakgrunden
Bildtext Planerna på ett vattenförsörjningsnätverk i Degerby tar form.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Ett nätverk för vatten och avloppsvatten planeras i Degerby i Ingå. Det är Ingå kommun, Östra Ingå vattenandelslag och Degerby vattenandelslag som planerar nätverket.

Linjeringar kommer att markeras i terrängen och markägarna har möjlighet att ge kommentarer om ställena de placerats på.

Översiktsplanen preciseras efter terrängsynen och då markägarna gett sina utlåtanden. Därefter utarbetas planer för byggandet av vattennätverket. Terrängbesöken utförs i april-maj.

Beslut om att vatten- och avloppsnätet ska byggas fattas i ett senare skede. Det har ännu inte fattats beslut om omfattningen av nätverket som byggs. Byggandet genomförs i etapper.

Du kan läsa mera om vattenförsörjningen i östra Ingå på kommunens webbplats eller på Östra Ingå vattenandelslags webbplats.

Diskussion om artikeln