Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Markanvändningssektionen i Sibbo: "Sidobyggnader ska regleras starkt, de får inte bilda egna gårdar"

Från 2021
Utsikt över havet från ett sommarstugefönster.
Bildtext Det är fortfarande oklart om hur tätt man ska få bygga i Sibbo skärgård. Arkivbild.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Byggnadsordningen i Sibbo trädde i kraft i januari 2020. Men fortfarande saknas bestämmelserna om sidobyggnader. Markanvändningssektionen har nu gett sitt utlåtande om dessa.

Onsdagen den 14 april gav markanvändningssektionen i Sibbo sitt utlåtande om sidobyggnader.

Utlåtandet är en del av ett kompletteringsförslag till byggnadsordningen som nu ska behandlas av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Det handlar om att kommunen fortfarande saknar bestämmelser för hur man får bygga sidobyggnader och i synnerhet i känsliga miljöer som skärgården.

Den nya byggnadsordningen tillåter just nu bland annat sidobyggnader på strandområden, större fritidshus än tidigare och att man kan bygga närmare strandlinjen än tidigare.

I sitt utlåtande förutsätter markanvändningssektionen att man noggrannare utreder och definierar byggnadsordningens relation till delgeneralplanen för skärgården och kusten.

- Det är omöjligt att uppskatta om de problem som lyfts upp i HFD:s beslut försvinner i och med en skrivelse. Strandområdet är inte specifikt definierat och det har inte framförts vilken inverkan det skulle ha att bygga sidobyggnader utanför strandområdet i skärgården och kustområdet.

Juhani Rantala.
Bildtext Juhani Rantala är sektionens ordförande. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Paavola

Det säger sektionens ordförande, Juhani Rantala (Saml), vars motförslag blev sektionens utlåtande till byggnadstillsynen och HFD. Omröstningen slutade 1-4 till Rantalas fördel.

Motförslaget var i första hand en förenkling av beredningens förslag med specifika uträkningar för bland annat byggrätt, våningsstorlekar och avstånd till varandra på olika områden i kommunen.

I motförslaget tog Lauri Kajander (Gröna) fasta på delgeneralplanen för skärgården och kusten och de problem som lyfts upp tidigare. Rantala föreslog också att man lämnar bort uträkningarna.

- Vi hade ingen klar uppfattning om vad som är ett lämpligt avstånd och hade inte möjlighet att ta ställning till det på så här kort tid, säger Rantala.

Sidobyggnader hör till en gård

Men i utlåtandet konstaterar sektionen ytterligare att en sidobyggnad ska regleras starkt, så att den stöder huvudbyggnaden eller karaktärsbyggnaden på samma gård eller gårdsområde.

- Sidobyggnader får inte bilda egna gårdar eller bestå av en självständig byggplats utan de ska på ett genuint sätt stödja avsikten att skapa boende för flera generationer på samma gård, säger Rantala.

Markanvändningssektionen tar inte ställning till sidobyggnaders kvadratmeter våningsyta eller avstånd mellan byggnader.

Flera gånger i rätten efter 2017

Byggordningen i Sibbo har bollats av och an mellan olika instanser sedan beredningen hösten 2017.

I samband med behandlingen av ny byggordning väcktes kritik mot bland annat brister i konsekvensbedömningen om Sibbo tillåter ökat byggande i skärgården.

Hangö, Gunnarstrand en solig sommardag med knallblå himmel. Rödmålade fiskebodar och båtar längs sandstranden.
Bildtext Olika sorts sidobyggnader kan behövas om många delar samma ställe under sommaren. Arkivbild.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Kommunen hade planer på att göra det enklare att omvandla fritidsbostäder till permanenta, men också tillåta fler sidobyggnader.

Dåvarande generalplanechef Kaisa Jama var speciellt bekymrad över tilläggsbyggande vid stränderna och på den miljöbelastning det möjligen för med sig. Det gällde främst sidobyggnader och båtskjul.

Kommunfullmäktige godkände trots det byggordningen i december 2017, men Finlands naturskyddsförbund besvärade sig.

På det följde domstolsförhandlingar som utmynnade i att Högsta förvaltningsdomstolen fastställde att byggordningen förblir i kraft som sådan, förutom på punkten som gäller sidobostäder.

Diskussion om artikeln