Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Finskspråkiga vårdstuderande säger till MTV att de blev utfrysta på Vasa centralsjukhus – kritiken överraskar vårddirektör Marina Kinnunen

Från 2021
Uppdaterad 15.04.2021 17:59.
ulkokuva sairaalasta
Bildtext Finskspråkiga studerande kritiserar bemötandet på Vasa centralsjukhus. De upplever att de inte var välkomna på grund av sina svaga kunskaper i svenska.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Fyra vårdstuderande på Vaasan ammattikorkea koulu, VAMK, säger till MTV att de behandlats illa under sin praktikperiod på Vasa centralsjukhus. Orsaken är deras bristande kunskaper i svenska. Vårddirektör Marina Kinnunen säger att responsen är ledsam och att den kom som en total överraskning.

Fyra vårdstuderande som gjort sin praktik på Vasa centralsjukhus kritiserar bemötandet på Vasa centralsjukhus. De studerande medverkar anonymt i MTV:s nyhetssändning.

Samtliga studerande har svaga kunskaper i svenska och de upplever att de av den orsaken behandlats nedlåtande och avvisande av sina handledare på sjukhuset.

Marina Kinnunen, en vit kvinna med blont hår, står utanför Vasa centralsjukhus.
Bildtext Vårddirektör Marina Kinnunen säger att sjukhuset tar responsen på allvar.
Bild: Yle/Elin Willows

Förra året tog sjukhuset emot 800 studerande som har möjlighet att ge löpande respons om sin praktikperiod. Men Kinnunen har aldrig tidigare hört om några problem som härrör sig till språket.

- Det här är ledsamt och något alldeles nytt. Men naturligtvis tar vi kritiken på allvar, de studerande har säkert upplevt det just så här, säger Kinnunen.

Avfärdades som en dålig sjukvårdare

En studerande upplever att hennes kunskaper i själva vårdarbetet ifrågasattes på grund av att hen bara har mycket grundläggande kunskaper i svenska.

- Jag märkte att min handledares inställning förändrades när det kom fram att jag inte kan svenska så bra. Handledarens attityd förändrades och hen betedde sig avvisande mot mig, säger den studerande till MTV.

En annan studerande säger att hen tvingades ta hand om alla svenskspråkiga patienter på egen hand. Hen säger att det var handledarens sätt att försöka förbättra den studerandes språkkunskaper.

Jag märkte att min handledares inställning förändrades när det kom fram att jag inte kan svenska så bra

Det här bemötandet fick den studerande att känna sig som en mindervärdig och dålig sjukvårdare.

- Efteråt har jag funderat på om det till och med äventyrade patientsäkerheten. En studerande borde inte lämnas ensam med patienterna, speciellt inte om hen inte förstår vad patienten säger.

Svårt att ta instruktioner på ett främmande språk

En av de studerande som gjorde sin praktik på en rehabiliteringsavdelning vittnar om att hen kände sig mycket osäker när hen skulle utföra olika vårdåtgärder, eftersom alla instruktioner var på svenska.

- Det var mycket krävande eftersom jag inte ens ännu lärt mig alla åtgärder på finska. Det känns som om språkmuren kom emellan. Jag var rädd att göra fel och och det var också svårt att bemöta patienten, säger den studerande.

Den studerande hade själv inför personalen beklagat att hon inte talar svenska så bra. Men hen möttes av en fräck attityd.

- Jag fick kommentarer som att "varför kom du hit på praktik om du inte kan svenska".

Hen säger att de studerande bemöttes ovänligt.

- Jag kände mig inte välkommen.

Viktigt att ta responsen på allvar

Under torsdagen har ärendet diskuterats på Vasa centralsjukhus och Kinnunen har också varit i kontakt med VAMK som inte heller tidigare fått vetskap om kritiken.

- Vi måste gå igenom våra processer så att det här inte händer igen och samarbeta ännu tätare med VAMK. Det är alltid handledaren som bär ansvaret i de här situationerna, inte den studerande, säger Kinnunen.

Kinnunen säger att det är viktigt att de studerande vågar framföra kritik, det kan de också göra anonymt.

- Om man inte vill vända sig till handledaren eller någon annan på sjukhuset, kan man tala med sin lärare eller framföra responsen elektroniskt och anonymt.

Levande tvåspråkighet också bland personalen

Ungefär hälften av patienterna på Vasa centralsjukhus är svenskspråkiga. På avdelningarna pratar personalen också både svenska och finska.

Jag vill ändå påpeka att det här är kritik som vi aldrig förut fått. Man måste också se det i relation till all annan bra respons vi får.

― Marina Kinnunen

Marina Kinnunen säger att Vasa centralsjukhus är ett tvåspråkigt sjukhus och därför är det viktigt att personalen är öppna för att lära sig och använda båda språken.

- Våra patienter har rätt att få vård på sitt eget modersmål. Därför måste all personal vara öppen för att använda både svenska och finska, säger Kinnunen.

Finskspråkiga elever är oroliga efter teveinslaget

Under torsdagen har Marina Kinnunen fått höra att finskspråkiga studerande nu börjar oroa sig inför sin praktikperiod på Vasa centralsjukhus.

- De är rädda för hur de kommer att bli bemötta. För att lugna dem vill jag ändå påpeka att det här är kritik som vi aldrig förut fått. Man måste också se det i relation till all annan bra respons vi får, säger Kinnunen.

Är du rädd för att det här skrämmer bort finskspråkig vårdpersonal och studerande?

- Jag hoppas att det inte går så. Om man har viljan att lära sig båda språken så klarar man sig bra hos oss. Tvåspråkigheten är en del av sjukhusets kultur.

Kinnunen säger att tvåspråkigheten är en stor rikedom, också för henne själv som har finska som modersmål.

- Ibland tar jag fel på vissa ord på svenska. Men då ber jag om hjälp, och det fungerar bra. Men det är patientens rätt till vård på sitt modersmål som måste vara prioritet ett.

Marina Kinnunen hoppas att de berörda studerande skulle ta kontakt med henne så att man kan reda ut vad som gått fel. Samtidigt vill Kinnunen inte heller att det inträffade får för stora proportioner eftersom det här inte är något som inträffat tidigare.

- Men vi kan alltid bli bättre och det är viktigt att gå igenom all respons. Det går inte att skylla ifrån sig. Det viktiga är att ingen i framtiden behöver känna sig lika utsatt, säger Kinnunen.