Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det här är Sputnik V: Ett coronavaccin som visat sig vara effektivt, men kan tampas med samma problem som Astra Zeneca

Från 2021
5 saker du behöver veta om coronavaccinet Sputnik - Spela upp på Arenan

Det ryska coronavaccinet Sputnik kan kanske ges till finländare så småningom. Finland funderar på att inleda förhandlingar om att köpa in av det här vaccinet. Det finns olika besked om hur snart anskaffningen kan ske.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) berättade på torsdagen att Finland inleder förhandlingar med Ryssland om det ryska coronavaccinet Sputnik.

Hon påpekade att det är okej att Finland förhandlar om att skaffa vaccinet, när det inte ännu finns ett inköpsavtal på EU-nivå.

Enligt Päivi Sillanaukee som är ambassadör på Utrikesministeriet, och som har jobbat aktivt med anskaffningar av coronavacciner, så ska man ändå inte dra en sådan slutsats att Finland nu genast skulle fortskrida med att skaffa vaccinet.

Sillanaukee uppger för nyhetsbyrån STT att Finland inte kommer att fatta några beslut gällande Sputnik innan det får grönt ljus av Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Myndigheten började utvärdera det ryska vaccinet i början av förra månaden och arbetet kan pågå ännu en tid.

– Sedan när beslutet från EMA kommer så kan vi se på det här. Vi har ingen anskaffningsprocess på gång, utan vi har beredskap att tänka på den här saken, formulerade Sillanaukee sig i intervjun för STT.

Ett EU-godkännande väntas bli aktuellt tidigast i maj eller juni.

Effektivt, visar forskning

Sputnik-vaccinet har visat sig vara 91,6 procent effektivt mot symtomatisk covid-19 och 100 procent effektivt mot allvarlig sjukdom, enligt data från kliniska studier på tiotusentals personer.

Det framkom av en referentgranskad studie i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet i februari.

Skyddseffekten är därmed på nästan samma höga nivå som den som Pfizers och Modernas vacciner ger.

Finländska vaccinexperter – till exempel Hanna Nohynek på Institutet för hälsa och välfärd, och Mika Rämet som är chef för vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet – bekräftade för Helsingin sanomat att allt tyder på att det handlar om ett vaccin som är effektivt.

Sverige och Tyskland är intresserade

Sputnik skulle kunna ersätta en del av det bortfall som eventuellt uppstår i coronavaccinationerna i Finland.

Vi får nog tillräckligt med vaccindoser från annat håll senare, men med Sputnik skulle det kanske kunna komma fler doser redan tidigt på sommaren.

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström uppgav också på fredagen att Sverige funderar på att köpa in Sputnik-doser. Invånare i Sverige kan komma att vaccineras med det här vaccinet så snart som i sommar.

”Inte så jättemycket doser för de har inte den kapaciteten men i juni-juli möjligen några Sputnik-doser”, sa Bergström, enligt Sveriges radio.

Dessutom planerar Tyskland att beställa Sputnik-doser, med samma förbehåll som Finland: vaccinet måste få grönt ljus av EMA först.

Sällsynta biverkningar?

Det finns alltså misstankar om en sällsynt biverkning i samband med Astra Zenecas och Johnson & Johnsons vacciner – en biverkning som till exempel kan leda till allvarliga blodproppar i hjärnan.

Hur vanliga biverkningarna har visat sig vara varierar kraftigt från land till land, men inom EU tros det i medeltal ha förekommit hos 1 av 100 000 Astra Zeneca-vaccinerade.

Hittills har de aktuella blodpropparna främst upptäckts hos kvinnor som är yngre än 60 år, men det är inte ännu bekräftat vilka grupper som löper störst risk. EMA utreder nu fallen och vad de innebär för de fortsatta vaccinationerna.

När det gäller Sputnik finns det inga uppgifter om allvarliga biverkningar i det här skedet.

Samma typ av coronavaccin

Men Sputnik-vaccinet är också ett virusvektorvaccin, där genetiskt material från coronaviruset sätts in i ett så kallat adenovirus, liksom Astra Zenecas och Johnson & Johnsons vaccin.

Om det är så att det är själva adenoviruset som orsakar den sällsynta biverkningen så är det inte uteslutet att det också kan gälla Sputnik.

Hanna Nohynek på Institutet för hälsa och välfärd kommenterar till Ilta-Sanomat att det är möjligt att de länder som hittills har börjat använda Sputnik kanske inte har haft lika goda möjligheter att upptäcka sällsynta biverkningar som man har haft inom EU.

Det krävs bra hälsoregister och god uppföljning för att fånga upp sådana här fall.

Utvecklaren av det ryska vaccinet, det Moskva-baserade Gamaleya-institutet, har för sin del kommenterat att Sputnik-vaccinet inte verkar ge allvarliga biverkningar. De säger att det har blivit tydligt efter de kliniska studierna och de massvaccinationer som har gjorts.

De tre vaccinerna är baserade på adenovirala vektorplattformar, men de är alla "olika och inte direkt jämförbara” när det gäller deras struktur och de tekniker som används, tillägger man.

Europeiska läkemedelsmyndigheten tittar alltså för tillfället närmare på om Sputnik borde få försäljningstillstånd inom EU. Myndigheten utreder också hur etiskt det ryska vaccinet har testats, i samband med de kliniska studierna.

Det finns nämligen misstankar om att alla testpersoner i Ryssland inte var frivilliga – att anställda inom den offentliga sektorn hade tvingats delta. Om det gick till så, så skulle det ha brutit mot internationella etiska och vetenskapliga standarder för hur sådan här forskning ska gå till.

Har exporterats i stor skala

Sputnik har varit en framgång för Ryssland och landet har flitigt exporterat det till olika länder, för att bland annat försöka höja sin ställning i världen – via så kallad vaccindiplomati. Samtidigt har coronavaccinationerna framskridit relativt långsamt i Ryssland.

Bland EU-länderna har hittills Tjeckien, Slovakien och Ungern beslutat att använda sig av det ryska vaccinet, trots att det inte ännu är godkänt på EU-nivå.

Mer än 40 länder i världen använder eller planerar att använda vaccinet – till exempel Indien och Mexico.

Sputnik tillverkas i sju fabriker i Ryssland, och dessutom i Indien (852 miljoner doser i år) och i Sydkorea. I juli börjar det också tillverkas i Italien.

Slovakien, som alltså är ett av de EU-länder som har köpt in vaccinet, har klagat på att de doser man fick av Spuntik-vaccinet var av dålig kvalitet, och att de inte hade samma egenskaper som det vaccin som presenterades i The Lancet.

Uppenbarligen finns det skillnader mellan olika fabriker och partier, uppgav slovakiska myndigheter till tidningen New York Times.

Ryssland har bestridit saken och man vill nu att Slovakien returnerar doserna.