Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vaccinationsordningen ändras – hårt drabbade regioner ska få mera vaccin, men först efter riskgrupperna

Från 2021
Uppdaterad 16.04.2021 16:15.
En person får Astra Zeneca-vaccinet.
Bildtext Fram till slutet av maj kan regioner som är hårt drabbade av coronaviruset tilldelas extra vaccin.
Bild: Silja Viitala / Yle

Statsrådet har fattat beslut om att ändra vaccinationsordningen temporärt. Fram till slutet av maj kan regioner som är hårt drabbade av coronaviruset tilldelas extra vaccin.

I fortsättningen ska Institutet för hälsa och välfärd dela ut leveranspartierna av Modernas vaccin som kommer till Finland samt en tredjedel av leveranspartierna av AstraZenecas vaccin som kommer till Finland till de sjukvårdsdistrikt där incidensen av bekräftade smittfall varit minst 100 per 100 000 invånare under de 14 dagar som föregår utdelningen av leveranspartiet, heter det i statsrådets pressmeddelande.

Kiuru: Det går säkert med snärtig fart när det kommer igång

Omsorgsminister Krista Kiuru, SDP, kan inte säga när den nya vaccinationsordningen tas i bruk

- Nu är det viktigt att vi sköter om våra tidigare vaccinationslöften, och sen kan vi börja på den här nya vägen.

Tar det veckor ännu innan riskgrupperna har fått första sprutan?

- Det är mycket svårt att säga. Jag antar att det tar en tid ännu. Sen när vi tar i bruk systemet med att styra vaccinen till de värst drabbade områdena så kommer massvaccineringarna att börja gå med riktigt snärtig fart.

Fem distrikt med incidenstal över 100

I nuläget är incidensen över hundra i Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt, Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt och Östra Savolax sjukvårdsdistrikt.

Enligt statsrådet lägger man likvärdig vikt vid befolkningsmängden, bekräftade smittfall i området och antalet personer som tagits in för specialiserad sjukvård på grund av coronaviruset under de 14 föregående dagarna, då vaccinerna fördelas.

Den nya förordningen förutsätter dessutom att riskgrupper och personer över 70 har fått möjligheten att få sin första vaccindos. Den riktade fördelningen får inte heller göra så att personer som behöver en andra dos av ett vaccin, för att bilda ett skydd mot covid-19, inte kan få det.

Samtidigt får också tandläkare och personer som studerar till ett yrke inom hälso- och sjukvården rätt att utföra coronavaccinationer.

Skarp kritik från HUS: Tempot för långsamt

Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) sa sig redan för en månad sedan stöda en ändring i vaccinationsordningen. Enligt gruppen borde vaccinationsordningen ändras genast, det vill säga innan riskgrupperna vaccinerats.

Motiveringen är att också personer i riksgrupper behandlas ojämlikt om den enas risk att smittas av viruset är mångfalt större än den andras.

De flesta sjukvårdsdistrikt har motsatt sig en ändring av ordningen med motiveringen att epidemiläget snabbt kan förändras inom landet.

Men i synnerhet ledningen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har kritiserat regeringen för att ha varit för långsam med att fatta beslut om en ändring av vaccinordningen.

HUS har påpekat att man också släcker bränder där lågorna finns och att det är märkligt att regeringen, som tidigare följt hälsomyndigheternas rekommendationer, inte gör det i denna fråga.

– Om vi väntar på att alla riskgrupper vaccinerats är vi långt in i maj månad. Då kan vi inte längre påverka den tredje vågen, sa chefsöverläkare Markku Mäkijärvi för två veckor sedan.

Institutet för hälsa och välfärds generaldirektör Markku Tervahauta medger i en intervju för Yle att konversationen kring vaccinationsordningen påverkats av politiska ståndpunkter.

– Eftersom frågan är regionalpolitiskt och partipolitiskt relevant så blir det ett politiskt beslut, sa Tervahauta.

Det är särskilt Centerns ordförande, kulturminister Annika Saarikko, som motsatt sig en snabb regional omfördelning.

Diskussion om artikeln